VacationZoneThailand
จองโรงแรมออนไลน์
จองตั๋วเครื่องบิน
ประกันการเดินทาง
รถเช่า
เมนูโซน
สำหรับบริษัททัวร์
Special Thanks
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์ ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงดาการ์

 
ทำความรู้จักกับเซเนกัล
 
เซเนกัลมีภูมิอากาศแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุก และมีการทำเกษตรกรรมกันมาก โดยเฉพาะการปลูกข้าว ในพื้นที่ชุ่มน้ำจะมีนกน้ำหลายหลายชนิดมาอาศัยอยู่ มีต้น balbab ต้นไม้ประจำชาติของเซเนกัลซึ่งมีขนาดใหญ่มาก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดกับมอริทาเนีย 
ทิศตะวันออก ติดกับมาลี 
ทิศใต้ ติดกับกินี และกินี-บิสเซา 
ทิศตะวันตก ติดกับแกมเบีย และมหาสมุทรแอตแลนติค 
ภูมิอากาศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกึ่งทะเลทราย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีฝนตกชุกและอุดมด้วยป่าไม้ 
ประชากร ประมาณ 10 ล้านคน 
ภาษา ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ 
ศาสนา อิสลาม 92% คริสต์ 2% ควมเชื่อดั้งเดิม 6% 
เมืองหลวง ดาการ์ (DAKAR) ตั้งอยู่ทางตะวันตกปลายสุดของทวีปอาฟริกาบนแหลมเคปเวิร์ค ปัจจุบันดาการ์มีประชากรกว่า 2 ล้านคน โดยเป็นชาวยุโรปประมาณ 20,000 คน (ส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส)
 
เศรษฐกิจ
 
เซเนกัลมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น เกาะกอแร่ซึ่งอยู่ห่างจากดาการืไม่มากนัก เป็นสัญลักษณ์ของยุคการค้าทาศผิวดำ 
ทะเลสาปสีชมพูเป็นที่มีน้ำเค็มมาก หากมีแสงแดดและลมพัด น้ำในทะเลสาปจะเป็นสีชมพู ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี 
เซเนกัลเป็นประเทศยากจนประเทศหนึ่ง โดยมีรายได้หลักมาจากการเกษตรกรรม และยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าแทบทุกประเภท เซเนกัลเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในอาฟริกาตะวันตก โดยเป็นลูกค้าข้าวชนิด 25% ที่สำคัญของไทย 
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมของเซเนกัลเป็นการผสมระหว่างอารยธรรมอาหรับ เปอร์เซีย โมรอค และอาฟริกัน งานศิลปทีมีชื่อเสียง คืองานเขียนสี บนแผ่นกระจก 
ชาวเซเนกัลมักจะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ดำเนินชีวิตระหว่างรูปแบบสมัยใหม่กับรูปแบบดั้งเดิม
ข้อมูลอื่น ๆ
 
สกุลเงิน
ฟรังค์เซฟา (Franc CFA) 
1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ประมาณ 500 ฟรังค์เซฟา 
การเข้าเมือง ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของเซเนกัล 
ไฟฟ้า 220 โวลต์ 
การเดินทาง ปัจจุบัน (2543) ยังไม่มีสายการบินที่บินตรงจากประเทศไทยมายังเซเนกัล 
การเดินทางมายังเซเนกัลที่สะดวก ที่สุดคือ ผ่านทางยุโรป 
ความปลอดภัย อาชญากรรมร้ายแรงมีน้อยมาก 
ความปลอดภัยในทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในดาการ์ จะมีการโจรกรรมทรัพย์สิน กันมาก 
สุขภาพ ก่อนเดินทางเข้าเซเนกัลควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน 
มาลาเรียเป็นโรคร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่พึงระวัง 
อาหารและน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก 
ควรรับประทานอาหารที่ทำสุกใหม่ ๆ ควรดื่มน้ำบรรจุขวดจะปลอดภัยกว่า 
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรนำยาติดตัวมาด้วยเพราะยามีราคาแพง และอาจเสื่อมสภาพและหมดอายุ 
ติดต่อพยาบาลฉุกเฉิน 821 - 3213
 
สถานที่ที่น่าสนใจ
 
กอแร่ เป็นเกาะสำคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคค้าทาส ทาสผิวดำจะถูกนำมาไว้บนเกาะนี้ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังทวีปอเมริกา 
เมืองดาการ์ เมืองหลวงของประเทศเซเนกัล เป็นศูนย์กลางการค้าและการปกครองที่สำคัญ 
เมืองดาการ์มีท่าเรือที่ใหญ่และสำคัญมากแห่งหนึ่งในแถบอาฟริกาตะวันตก 
สินค้ามาจากท่าเรือเมืองดาการ์จะถูกลำเลียงไปยังประเทศใกล้เคียงที่ไม่มีทางออกทะเล เช่น ประเทศมาลี 
ทะเลสาปสีชมพู สีของน้ำเกิดจากปฏิกิริยาของแร่บางชนิด น้ำในทำเลสาปนี้เค็มมากจนสามารถนำมาผลิตเกลือได้
 
สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์
 
ตำรวจ 17 
ดับเพลิง 18
 
 
 
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเซเนกัล
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
(Royal Thai Embassy)
10 Rue Laone G. Damas Angle F.
Fann Residence
B.P. 3721 DAKAR, Republic of Senegal
โทรศัพท์ (221) 824-3076, 825-7095
โทรสาร (221) 824-5360
 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038 
 
 
ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
สมาชิก
User name:
Password:
โปรโมชั่นสายการบิน
ข้อมูลท่องเที่ยว
สายการบินราคาถูก
เช็คอากาศทั่วโลก
ตรวจสอบเที่ยวบิน
เว็บไซต์ที่พักโรงแรม
VZ tips
VZ link
ตั๋วรถไฟยุโรป
TEANA
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศนิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศบรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ :กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ประเทศอินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงแบกแดด
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทำความรู้จักกับอียิปต์
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงบูดาเปสต์
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ  


test