VacationZoneThailand
จองโรงแรมออนไลน์
จองตั๋วเครื่องบิน
ประกันการเดินทาง
รถเช่า
เมนูโซน
สำหรับบริษัททัวร์
Special Thanks
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อทางการ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People's Republic of Bangladesh) 
การปกครอง ระบบประชาธิปไตย ประธานาธิบดีเป็นประมุข นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีพรรคการเมืองแบบหลายพรรค 
พื้นที่ของประเทศ ประมาณ 148,393 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 3 เท่าครึ่ง) 
จำนวนประชากร ประมาณ 140 ล้านคน (2548) 
ศาสนา มุสลิม 88.3 % ฮินดู 10.5 % พุทธ 0.6 % คริสต์ 0.3 % ที่เหลือศาสนาอื่น ๆ 
เมืองหลวง กรุงธากา (Dhaka City) มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน 
ภาษาราชการ บังกลา (เป็นภาษาชาวเบงกาลี ใช้ทั่วประเทศ) แต่ในระดับผู้บริหาร หรือนักธุรกิจทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 
สกุลของเงินตรา ตากา (Taka) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากับ 67 ตากา หรือ 100 ตากา ประมาณ 65 บาท (ปี 2548) 
เวลามาตรฐาน เร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 6 ชั่วโมง (หรือช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง) 
อากาศ ตั้งอยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะในช่วงกรกฎาคม-ตุลาคม และมีปริมาณน้ำฝนมากถึง 5,690 มิลลิเมตร/ปี ดังนั้นประเทศส่วนใหญ่ซึ่งเป็นที่ราบจึงถูกน้ำท่วมทุกปี
อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 5.5-14.4 องศาเซลเซียส สูงสุดในเดือนกรกฎาคม 29.9-36.8 องศาเซลเซียส

ประวัติศาสตร์

บังกลาเทศมีประวัติความเป็นมานานกว่า 1,000 ปี เดิมคือชมพูทวีป (เช่นเดียวกับอินเดีย ปากีสถาน) เป็นดินแดนที่รุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ ต่อมาศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ โดยพ่อค้าชาวอาหรับ ปัจจุบันชาวบังกลาเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ในปี 2300 อังกฤษได้เข้ายึดครองและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเกือบ 200 ปี จึงได้เอกราชพร้อมกับอินเดียในปี 2490 โดยเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถาน หรือเรียกว่าปากีสถานตะวันออก และต่อมาได้ประกาศสงครามปลดแอกจากปากีสถาน เมื่อปี 2514 ก่อตั้งเป็นประเทศเอกราชโดยการนำของ นายเชค มูจิบูร์ ราห์มาน (Sheikh Mujibur Rahman) ซึ่งเป็นบิดาของนาง Sheikh Hasina ผู้นำฝ่ายค้านบังกลาเทศคนปัจจุบัน (2548) เป็นผู้นำในการทำสงครามปลดแอกบังกลาเทศ (ปากีสถานตะวันออก) ออกจากปากีสถาน เมื่อปี 2514 โดยชาวบังกลาเทศยกย่องให้เป็นบิดาแห่งชาติ

ข้อพึงระวัง

บังกลาเทศยังขาดแคลนสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและบริการด้านการแพทย์ที่ดี จึงต้องระมัดระวังสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะการรับประทานผักสด ต้องดื่มน้ำที่สะอาดผ่านการกรองและต้มสุก 
ควรรับประทานอาหารในร้านที่สะอาด ไม่ควรรับประทานอาหารที่วางขายตามข้างถนน 
ไฟฟ้าจะดับทุกวัน วันละหลายครั้ง 
เป็นประเทศที่มีคดีอาชญากรรมสูง มีการฉกชิงวิ่งราว การทำร้ายร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีความรุนแรงทางการเมือง จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนหนาแน่นหรือกำลังมีกิจกรรมทางการเมือง 
คนบังกลาเทศส่วนใหญ่ไม่รุ้หนังสือ ไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและการเดินทางโดยเรือโดยสาร ซึ่งยังขาดอุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมทั้งขาดความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน
เศรษฐกิจ

บังกลาเทศ มีรายได้ประชากรต่อหัวเพียง 392 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี(ปี 2548) รายได้ส่วนใหญ่มาจากสินค้าเกษตรกรรมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม บังกลาเทศยังมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แก๊ส ซึ่งอาจทำรายได้เข้าประเทศได้ในอนาคต

การค้าระหว่างไทยกับบังกลาเทศมีจำนวนประมาณ 15,000 ล้านบาท/ปี(ปี 2547)

แรงงาน

บังกลาเทศ มีอัตราว่างงานราวร้อยละ 20 คนไทยในบังกลาเทศมีจำนวนประมาณ 100 คน โดยอาศัยที่กรุงธากาและเมืองจิตตะกอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทไทยในบังกลาเทศ ทำงานในบริษัทประมงของบังกลาเทศ โรงงานสิ่งทอ วิศวกร พ่อครัว รวมถึงกลุ่มนักเรียนไทยมุสลิม


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศบังกลาเทศ
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
Plot 18-20,
Madani Avenue,
Baridhara, Dhaka 1212
โทรศัพท์ (880 2) 881 2795-6, 881-3260-1
โทรสาร (880 2) 885 4280 

สมาชิก
User name:
Password:
โปรโมชั่นสายการบิน
ข้อมูลท่องเที่ยว
สายการบินราคาถูก
เช็คอากาศทั่วโลก
ตรวจสอบเที่ยวบิน
เว็บไซต์ที่พักโรงแรม
VZ tips
VZ link
ตั๋วรถไฟยุโรป
TEANA
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศนิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศบรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ :กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ประเทศอินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงแบกแดด
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทำความรู้จักกับอียิปต์
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงบูดาเปสต์
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ  


test