VacationZoneThailand
จองโรงแรมออนไลน์
จองตั๋วเครื่องบิน
ประกันการเดินทาง
รถเช่า
เมนูโซน
สำหรับบริษัททัวร์
Special Thanks
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้ ข้อมูลเบื้องต้น : 

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทิศเหนือติดสหรัฐอเมริกา ทิศใต้ติดกัวเตมาลาและเบลิช ทิศตะวันออกติดอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียน ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก และอ่าวแคลิฟอร์เนีย 
ภูมิอากาศ ภาคใต้และบริเวณที่ราบต่ำติดชายทะเลอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร
เม็กซิโก ซิตี้ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-30 องศาเซลเซียส
สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันตกจะมีอุณหภูมิอากาศแบบทะเลทราย 
พื้นที่ 764,000 ตารางไมล์ (1,978 ล้าน ตร.กม.) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง ใหญ่เป็นอันดับที่สามในลาตินอเมริกา ใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก
ภูมิประเทศมีความหลากหลาย ควรพึงระวังเรื่องสุขภาพ เนื่องจากกรุงเม็กซิโก ซิตี้ และหลาย ๆ เมืองในประเทศ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก (เม็กซิโก:2,240 เมตร) ทำให้ปริมาณออกซิเจนมีระดับต่ำ 
ประชากร 106 ล้านคน 
เมืองหลวง เม็กซิโก ซิตี้ (Mexico City) 
ภาษา สเปน (ราชการ) 
หน่วยเงินตรา เปโซ (PESO) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 10.50 เปโซ (กันยายน 2548) 
เวลา GMT-6 หรือช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง ช่วงปลายเดือน ต.ค.-ต้นเดือน เม.ย. ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง ช่วงต้นเดือน เม.ย.-ปลายเดือน ต.ค. 
ศาสนา โรมันคาทอลิก (ร้อยละ 97) 
เชื้อชาติ เบสติโซ (ผิวขาวผสมกับอินเดียนแดงพื้นเมือง) ร้อยละ 55 อเมริกาอินเดียนแดง ร้อยละ 29 และคอเคเซียน ร้อยละ 10 
วันชาติ 16 กันยายน (ค.ศ.1810 ประกาศอิสรภาพจากสเปน) 
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น แบ่งเป็น 31 รัฐและ 1 เขตนครหลวง (Federal District)
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและฝ่ายบริหาร 
ประมุขของประเทศ ประธานาธิบดี Vincent Fox สังกัดพรรค PAN (วาระ 6 ปี) ซึ่งชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2543 ต่อจากนาย Ernesto Zedillo สังกัดพรรค PRI (พรรครัฐบาลที่ครองอำนาจบริหารประเทศติดต่อกันมานานถึง 71 ปี
 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
อัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ: 4.4 %
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 626.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 5,772 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราเงินเฟ้อ: 4.7 %
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ: 61.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ประมาณการค้าร่วมไทย-เม็กซิโก: 622.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(มูลค่าส่งออก : 462 ล้านเหรียญสหรัฐฯ/มูลค่านำเข้า:160.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
 
ประวัติศาสตร์
บริเวณที่ตั้งของเม็กซิโกในปัจจุบัน ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการทำเกษตรกรรมมากกว่า 7 พันปีก่อนศริสตกาล ความเจริญทางวิชาการ ระบบการวางผังเมืองและสาธารณูปโภค แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้าง ระบบสังคมที่มีความซับซ้อนและมีการจัดการที่ดี อาทิ การตั้งชุมชนของชนเผ่ามายา จนกระทั่งจักรวรรดิ AZTEC ซึ่งแผ่อิทธิพลครอบครองบริเวณที่เป็นเม็กซิโกปัจจุบัน อาณาจักรมีพลเมืองชาวพื้นเมืองอินเดียน ประมาณ 15 ล้านคน มีเมืองหลวง ชื่อ Tenochtitlan ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเม็กซิโกในปัจจุบัน อาณาจักรมีความรุ่งเรืองด้านวิทยาการและมีทรัพยากร ทอง เงิน และแร่ธาตุจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้สเปนจึงเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคม ภายหลังการแยกตัวจากสเปนในปี ค.ศ. 1810 การเมืองเม็กซิโกไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจากมีการปกครองแบบเผด็จการประชาชนค่อนข้างยากจน และขาดสวัสดิภาพ จนกระทั่งมีการปฏิวัติยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อ ปี ค.ศ.1917 ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น รวมทั้งมีความมั่นคงทางการเมืองและสังคมมากขึ้น
 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เม็กซิโก
ไทยและเม็กซิโกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี พ.ศ.2518 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เปิดทำการในปี พ.ศ. 2521 โดยมีเขตอาณาครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางและแคริบเบียน ได้แก่ กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส คอสตาริกา นิการากัว ปานามา เบลิซ และคิวบา
 
การเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกคนต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก (โทรศัพท์ (662) 285-0995, 285-0815-8) ทุกครั้งก่อนเดินทางเข้าประเทศเม็กซิโก
 
ข้อควรปฏิบัติและพึงระวัง
 
หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (Volks เต่าสีเขียว-ขาว) ควรใช้รถโรงแรมหรือรถแท็กซี่โทรเรียก 
หลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลี่ยวยามวิกาล ในเมืองใหญ่ หากจำเป็นให้เดินทางเป็นกลุ่มคณะ 
โดยเฉพาะกรุงเม็กซิโก ซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูง จึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ หากประสบปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยโดยทันที 
ในกรณีที่จะเดินทางไปยังเมืองชายแดนต่าง ๆ ต้องนำหนังสือเดินทางพกติดตัวด้วยเสมอ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
 
 
สำนักงานท่องเที่ยว
โทรศัพท์ 01 (800) 903-9200 
กรณีฉุกเฉิน 
060 หรือ 061
 
 
 
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเม็กซิโก
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก
PASEO DE LA REFORMA 930, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico,D.F.
โทรศัพท์ (5255) 5540 4529, 5540 4551
โทรสาร (5255) 5540 4817 
 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052 
สมาชิก
User name:
Password:
โปรโมชั่นสายการบิน
ข้อมูลท่องเที่ยว
สายการบินราคาถูก
เช็คอากาศทั่วโลก
ตรวจสอบเที่ยวบิน
เว็บไซต์ที่พักโรงแรม
VZ tips
VZ link
ตั๋วรถไฟยุโรป
TEANA
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศนิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศบรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ :กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ประเทศอินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงแบกแดด
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทำความรู้จักกับอียิปต์
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงบูดาเปสต์
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ  


test