VacationZoneThailand
จองโรงแรมออนไลน์
จองตั๋วเครื่องบิน
ประกันการเดินทาง
รถเช่า
เมนูโซน
สำหรับบริษัททัวร์
Special Thanks
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงอาบูดาบี 

 
ที่ตั้ง
 
 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab emirates) หรือ ยูเออี มีพื้นที่ประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตร สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ประกอบด้วย รัฐต่าง ๆ 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัลไคเวน ล้วนตั้งอยู่ริมทะเลและเป็นแหล่งขนถ่ายและส่งต่อสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 
เจ้าผู้ครองรัฐ (Ruler) แต่ละรัฐมีอำนาจควบคุมดูแลกิจการภายในรัฐของตน รัฐบาลกลางจะรับผิดชอบนโยบายต่างประเทศ การป้องกันประเทศและนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ 
เขตแดน ทิศเหนือ จรดประเทศกาตาร์และอ่าวเปอร์เซีย ทิศตะวันออกจรดประเทศโอมาน ทิศใต้ จรดประเทศโอมานและซาอุดิอาระเบีย ทิศตะวันตก จรดประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ประชากร ประมาณ 4,500,000 คน เป็นชาวต่างชาติประมาณ 75% ชาวพื้นเมือง 25% ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการและแรงงานจากอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน สหราชอาณาจักรฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เนปาล และกลุ่มประเทศอาหรับด้วย (คนไทยในเอยูอีมีประมาณ 3,500 คน) 
เมืองหลวง กรุงอาบูดาบี(เมืองดูไบเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า) 
เมืองสำคัญ ดูไบ ชาร์จาร์ อัลเอน ราสอัสไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัสลไคเวน 
ภาษา ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ มีการใช้ภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง 
พลเมือง อาหรับพื้นเมือง 20% อาหรับจากประเทศอื่น 22% เอเชีย 50% ชาติอื่น ๆ 8% 
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ 96 % นับถือศาสนาอิสลาม (นิกายซุนหนี่ 80% ซีอะต์ 16%) คริสต์ ฮินดูและอื่น ๆ 4% 
สกุลเงิน ดีแรห์ม(Dirham) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.65 ดีแรห์ม (1 ดีแรห์ม ประมาณ 11 บาท) 
อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 3.65 เดอร์แฮม เท่ากับประมาณ 10 บาท 
ภูมิอากาศ มีสองฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนกับฤดูหนาว
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน เป็นช่วงอากาศร้อนจัด อุณหภูมิในตอนกลางวันอยู่ที่ประมาณ 40-48 องศาเซลเซียส (มีสถติเกิน 50 องศาเซลเซียส) ช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม-มีนาคม อากาศจะหนาวอุณหภูมิจะอยู่ในระหว่าง 17-20 องศาเซลเซียส 
ประกาศเอกราช วันที่ 2 ธันวาคม 2514 และถือเป็นวันชาติของยูเออี 
 
รัฐบาล ยูเออี เน้นการค้าแบบเสรี โดยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนและไม่จัดเก็บภาษี สามารถโอนกำไรออกนอกประเทศอย่างอิสระ 
การปกครอง ยูเออี เป็นสหพันธรัฐ (Federation) ประกอบด้วย 7 รัฐ อำนาจการปกครองสูงสุดอยู่ที่สภาสูงสุด (Federal Supreme Council) มีสมาชิกประกอบด้วยเจ้าผู้ครองรัฐทั้ง 7 รัฐ สภานี้จะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Federal Council of Ministers) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารขึ้นตรงต่อสภาสูงสุด 
การปกครองมีลักษณะเป็นราชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขชื่อ Sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี และมีนายกรัฐมนตรี ชื่อ Sheik Muktoum bin Rashid Al Muktoum เจ้าผู้ครองรัฐดูไบ 
เศรษฐกิจ รายได้หลักของยูเออีขึ้นอยู่กับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เป็นประเทศที่ร่ำรวยมากไม่มีหนี้สินต่างประเทศ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมีถึง 140 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละประมาณ 19,728 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมายูเออีสามารถเพิ่มรายได้ที่ได้มาจาก ภาคที่ไม่ใช่น้ำมันอย่างรวดเร็ว เช่น การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การเงิน และการธนาคาร นอกจากนี้ยังส่งเสริมเขตการค้าและอุตสาหกรรมเสรีในรัฐต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการท่าเรือ คลังสินค้า การกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
เวลาราชการ วันเสาร์-วันพุธ 09.00 - 14.30 น. 
ธนาคาร วันเสาร์-วันพฤหัสบดี 08.00 - 13.00 น. 
วันพฤหัส-ศุกร์ เป็นวันหยุดราชการของยูเออี สำหรับวันศุกร์เป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม 
เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่บทบัญญัติของศาสนาอิสลามกำหนดให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามงด การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่ก่อนละหมาด ตอนหัวรุ่งเวลาประมาณ 04.50 จนถึงพระอาทิตย์ตกของวันเดียวกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ยูเออีมีกฎระเบียบห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธาณณะ หากฝ่าฝืนอาจตักเตือนหรือดำเนินการตามกฎหมาย
 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
ไทยและยูเออีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2518 ยูเออี เป็นประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยในตะวันออกกลาง ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากยูเออีมากที่สุดกว่า 25 % ของทั้งหมดในปี 2548 คาดว่าจะมีการค้าระหว่างกันมูลค่ากว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
การตรวจลงตราต่างประเทศและระเบียบคนเข้าเมือง
 
ประเภท Visit Visa สามารถพำนักในประเทศได้ 60 วัน ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า 100 ดีแรห์ม และอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพำนักได้อีก 1 เดือน โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 500 ดีแรห์ม การยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีผู้อุปถัมภ์ (sponsor) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในยูเออี
 
ประเภท Tourist Visa สามารถพำนักในประเทศได้ 30 วัน ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า 100 ดีแรห์ม ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการพำนักได้อีก บริษัทท่องเที่ยวหรือโรงแรมจะเป็นผู้อุปถัมภ์ (sponsor)ในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ ประเภท Transit Visa อนุญาตให้พำนักได้ 96 ชั่วโมง สำหรับผู้เดินทางแวะผ่านโดยสายการบินจะเป็นผู้อุปถัมภ์ (sponsor) ในการดำเนินการยื่นขอวีซ่ากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของยูเออี ให้ผู้โดยสารล่วงหน้าได้ทั้งที่กรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบ โดยผู้เดินทางไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการยื่นขอวีซ่าในกรณีที่พักเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับวันละ 100 ดีแรห์ม โดยทั่วไป การเข้าไปทำงานในยูเออี จะต้องมี Employment Visa จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน แต่ในปัจจุบันทางการของยูเออีมีระเบียบผ่อนผันให้นายจ้างนำคนงานเข้ามาในยูเออีได้โดย Visit Visa และสามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็น Employment Visa ได้หลังจากที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศแล้ว
 
ยูเออีมีความปลอดภัยสูง ประชากรในประเทศใช้ชีวิตอย่างปกติสุขท่ามกลางความหลากหลายด้านสัญชาติ ยูเออีมีมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลมาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนแทบปราศจากโจรผู้ร้ายหรือการฉกชิงวิ่งราว ยูเออีห้ามนำเข้ายากล่อมประสาทและยานอนหลับ (เช่น แวเลี่ยม ยกเว้นจะมีใบสั่งแพทย์กำกับ) และห้ามนำสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าเป็นหนังสือ วีดีโอ ภาพโป๊เปลือย เข้าประเทศหรือแสดงพฤติกรรมที่ส่อถึงการ ไม่ให้เกียรติสตรีเพศทั้งในที่ลับและที่แจ้ง และจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว
 
หน่วยราชการไทยในยูเออี
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
Villa 45 (Behind EPPCO & Pizza Hut) Al Wasl Road, Jumeirah 11,P.O.Box 51844,Dubai,U.A.E.
Tel : (971-4) 349 2863
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ
Suite 407 ,Deira Tower,Al Nasser Square, P.O.Box 1083,Dubai,U.A.E.
Tel : (971-4) 228 4553 Fax: (971-4) 222 0934
สำนักงานผู้แทนททท.
Suite 304, BU Haleeba Plaza, Al Muraqqubat Road, P.O.Box 13142, Dubai, U.A.E.
Tel : (971-4) 266 1896 Fax : (971-4) 266 2975
สำนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
No.1 Bu Haleeba Plaza, Al Muraqqabat Road, P.O.Box 13142,Dubai,U.A.E.
Tel : (971-4) 268 1701-2 Fax : (971-4) 268 1703
 
 
 
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
 
 
East 18/1,District 80,Al Muroor Road, 4th Street, Opposite Al Falah Plaza, P.O.Box 47466,Abu Dhabi,U.A.E.
Tel : (971-2) 642-1772
Fax : (971-2) 642-1773
 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052 
สมาชิก
User name:
Password:
โปรโมชั่นสายการบิน
ข้อมูลท่องเที่ยว
สายการบินราคาถูก
เช็คอากาศทั่วโลก
ตรวจสอบเที่ยวบิน
เว็บไซต์ที่พักโรงแรม
VZ tips
VZ link
ตั๋วรถไฟยุโรป
TEANA
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศนิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศบรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ :กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ประเทศอินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงแบกแดด
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทำความรู้จักกับอียิปต์
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงบูดาเปสต์
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ  


test