VacationZoneThailand
จองโรงแรมออนไลน์
จองตั๋วเครื่องบิน
ประกันการเดินทาง
รถเช่า
เมนูโซน
สำหรับบริษัททัวร์
Special Thanks
ข่าวประชาสัมพันธ์
Work and Travel

สำหรับนักเรียนหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับโครงการ work and travel หรือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ซึ่งทุกท่านทราบรายละเอียดกันมาบ้างแล้ว ในที่นี้จะขอกล่าวถึง เรื่องประกันทีนักเรียนควรจะมีระหว่างไป work and travel ซึ่งจะคุ้มครองในเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างไปอยู่ต่างประเทศครับ


  caihuali  

Fatal error: Call to undefined function autolink() in D:\webspace\vacationzone.co.th\httpdocs\carticle\index.php on line 129