Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ เชิญชมครับ

สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
Republic of the Fiji Islands

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ฟิจิเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากออสเตรเลียไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2,880 กิโลเมตร

พื้นที่ฟิจิประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ กว่า 330 เกาะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
18,300 ตารางกิโลเมตร เกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะ Viti Levu มีพื้นที่ 10,429 ตารางกิโลเมตร
เป็นที่ตั้งของกรุงซูวา เกาะใหญ่รองลงมาคือ เกาะ Vanua Levu มีพื้นที่ 5,556 ตารางกิโลเมตร


เมืองหลวง กรุงซูวา (Suva) ตั้งอยู่บนเกาะ Viti Levu เมืองใหญ่อีกแห่งคือเลาโตกา(Lautoka)

ภูมิอากาศ ภูมิอากาศเขตร้อน และอยู่ในเขตมรสุม

ประชากร 856,346 (ปี 2545) 51% เป็นชาวพื้นเมืองฟิจิ และ 44% เป็นชาวอินเดียน-ฟิจิ

ภาษา ฟิเจียน ฮินดี และอังกฤษ

ศาสนา คริสต์ รองลงมาคือ ฮินดู ซิกส์ และมุสลิม

หน่วยเงินตรา ฟิจิดอลลาร์ (F$) 1.74 ฟิจิดอลลาร์เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 23 บาท (ปี 2547)

GDP 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2546)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 2,151 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2546)

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.2 (ปี 2546)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.0 (ปี 2546)

การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด มีรัฐบาลผสมนำโดยพรรค Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua (SDL)

ประมุขรัฐ ประธานาธิบดี Ratu Josefa Iloilo

หัวหน้ารัฐบาล The Hon. Laisenia Qarase นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ The Hon. Kaliopate Tavola

- ตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 2513 ฟิจิได้ใช้ระบบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญตามแบบ Westminster ของอังกฤษ และมีระบบสองสภา ประกอบด้วยวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง และสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี

- ผลประโยชน์ของชนเผ่าต่าง ๆ ในฟิจิ ได้รับการดูแลผ่าน Bose Levu Vakaturaga (Great Council of Chiefs หรือ สภาหัวหน้าเผ่า) ที่ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สภานี้ได้รับความเคารพอย่างสูงจากชาวฟิจิ และมีสิทธิแต่งตั้งประธานาธิบดี (มีวาระคราวละ 5 ปี) ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540

- แม้การเมืองภายในของฟิจิค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่ก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากพรรค Fiji Labour Party (FLP) ซึ่งได้ 27 ที่นั่ง ต้องการเข้าร่วมรัฐบาล (ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดให้พรรคการเมืองที่มี 8 ที่นั่งขึ้นไปในสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเข้าร่วมรัฐบาล) แต่นาย Qarase นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้พรรค FLP เข้าร่วมรัฐบาล ถึงแม้ว่า ศาลฎีกาได้ตัดสินแล้วว่าพรรค FLP มีสิทธิได้เข้าร่วมรัฐบาลตามสัดส่วนที่นั่งที่มี (17 จากทั้งหมด 36 ที่นั่งในรัฐบาล)
ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามคัดค้านและยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังกล่าว ต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาทบทวนคำตัดสินอีกครั้งโดยกำหนดการ พิจารณาครั้งต่อไปมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2547


เศรษฐกิจการค้า
- สินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของฟิจิ คือ น้ำตาล ปลา ทองคำ ไม้ น้ำมันมะพร้าว เสื้อผ้าและสิ่งทอ

- ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าของฟิจิยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญเช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มีการนำเข้าลดลง ภาคสิ่งทอมีการจ้างงานประมาณ 13,000 คน สินค้าส่งออกของฟิจิส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ The South Pacific and Regional Trade Agreement (SPARTECA) ซึ่งทำให้ฟิจิสามารถส่งออกสินค้าไปขายยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยไม่ต้องเสียภาษี และส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยมีโควตาพิเศษ

- นอกจากสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสิ่งทอแล้ว ฟิจิยังมีเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม ที่มีความผันแปรตามราคาทองคำโลกค่อนข้างสูง ผลผลิตจากเหมืองทองคำ มีจำนวน 119,767 ออนซ์ ในปี 2545 นอกจากนี้แล้ว ฟิจิยังส่งออกน้ำดื่มบรรจุขวดไปยังสหรัฐฯอีกด้วย โดยอาศัยชื่อเสียงของฟิจิ
เรื่องการมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
-ฟิจิพยายามกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก แต่ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพล นอกจากนี้ก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในองค์การสหประชาชาติ และได้ส่งกองกำลังเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหลายครั้ง
- ฟิจิมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ และการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ โดยได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญา South Pacific Nuclear Free Zone
-ปัจจุบันฟิจิ เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ Pacific Community และ Pacific Islands Forum (PIF)นอกจากนี้ ฟิจิยังมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมืองกับปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอนและวานูอาตูผ่านกลุ่ม Melanesian Spearhead Group (MSG) และเป็นสมาชิกของกลุ่ม African-Caribbean-Pacific Group (ACP) ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก EU อีกด้วย ฟิจิเข้าเป็นสมาชิกของ The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ในปี 2536 และเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ต่อเนื่องมาจาก GATT
-จากการที่ฟิจิตั้งอยู่กลางภูมิภาคแปซิฟิกใต้ และมีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค และเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเจริญ จึงเป็นที่ตั้งขององค์การระดับภูมิภาคหลายองค์การ เช่น Pacific Islands Forum Secretariat, The University of the South Pacific, The South Pacific Applied Geoscience Commission และส่วนหนึ่งของ The Secretariat of the Pacific Community นอกจากนี้ ฟิจิยังมีบทบาทในการส่งทหารเข้าร่วมใน UN Peacekeeing Forces โดยเฉพาะใน East Timor ผ่านทาง INTERFET (International Force in East Timor) และได้เข้าร่วมกับกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น การรักษาสันติภาพในหมู่เกาะโซโลมอนและปาปัวนิวกินี
-ด้านความสัมพันธ์กับออสเตรเลีย มี Australia-Fiji Trade and Economic Relations
Agreement (AFTERA) ซึ่งลงนามที่ Canberra เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 และ SPARTECA ในส่วนของ TCF Provisions (ข้อตกลงยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภท Textile, Clothing, and Footware) การค้าทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศมีมูลค่ารวมประมาณ 38,000 ล้านบาทระหว่างปี 2545-2546 โดยออสเตรเลียมีส่วนแบ่งตลาดในฟิจิประมาณ 37% และเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 26 ในช่วงปี 2545-2547
- ปัจจุบัน รัฐบาลของนาย Qarase ได้พยายามส่งเสริมบทบาทของฟิจิในเวทีโลก เช่น การเข้าร่วมการประชุม Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) ที่ออสเตรเลียในปี 2545 นอกจากนี้ ฟิจิยังเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Summit of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Leaders ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนกรกฏาคม 2545 และการประชุม Pacific Islands Forum ครั้งที่ 33 เมื่อเดือนสิงหาคม 2545

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทั่วไป
ไทยกับฟิจิสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 (หลังจากได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2513) และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาครอบคลุมฟิจิ และสถานเอกอัครราชทูตฟิจิ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีเขตาอาณาครอบคลุมไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ (ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ) เยือนฟิจิเมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2547 และได้หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิจิที่กรุงซูวา

เศรษฐกิจและการค้า
ในปี 2546 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 20.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 24.39 โดยไทยส่งออกสินค้าไปฟิจิ คิดเป็นมูลค่า 19.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากฟิจิ มีมูลค่าเพียง 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 19.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ข้าว เมล็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป
เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาสิว รองเท้าและชิ้นส่วน

สินค้านำเข้าสำคัญของไทย ได้แก่ กระดาษแข็งและผลิตภัณฑ์กระดาษ ปลาทูนาสด/แช่เย็น/แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ไม้ กุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็ง เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องแต่งเรือน

สินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคทางการค้า
- การเดินทางไปแสวงหาตลาดมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
-การติดต่อและการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ต้องระมัดระวังเพราะเป็นธุรกิจของคนพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเงินทุนเพียงพอและขาดความชำนาญทางการค้า
- ออสเตรเลียผูกขาดตลาดภายในประเทศ เนื่องจากมีอิทธิพลมานานและได้เปรียบในด้านการขนส่ง


เอกสารแนบ

เรียบเรียงโดย กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โทร. 0-2643-5117-8 Fax. 0-2643-5119 E-mail : american04@mfa.go.th

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ