Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


กรีซ Greece
สาธารณรัฐเฮลเลนิก
Hellenic Republic
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"
ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับ กรีซ เชิญชมครับ

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต กรีซตั้งอยู่ทางยุโรปตอนใต้ โดยอยู่ทางตอนใต้ของแหลมบอลข่าน และทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศเหนือจรดแอลเบเนีย ยูโกสลาเวีย และบัลแกเรีย ทิศตะวันออกจรดตุรกี และทะเลอีเจียน ทิศใต้จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกจรดทะเลไอโอเนียน

พื้นที่ 132,000 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 50,961 ตารางไมล์)
เป็นหมู่เกาะ 3,000 เกาะ

ภูมิอากาศ สภาพอากาศโดยทั่วไปปกติมีอุณหภูมิสบายๆ ในฤดูหนาว อากาศหนาวเล็กน้อย ในฤดูร้อน อากาศร้อนและแห้ง

ประชากร 11.2 ล้านคน (2549)

ภาษา ภาษากรีก (ภาษาราชการ) และอื่นๆ (อังกฤษ และฝรั่งเศส)

ศาสนา คริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ (ร้อยละ 98) อิสลาม (ร้อยละ 1.3) และอื่นๆ (ร้อยละ 0.7)

เมืองหลวง กรุงเอเธนส์ (Athens)

เมืองสำคัญ 1. เทสซาโลนิกิ (Thessaloniki) เป็นเมืองท่าและ เมืองที่ใหญ่เป็นลำดับสอง อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
2. พาทราส (Patras) เป็นเมืองใหญ่อันดับสามและเมืองท่าทางตะวันตกของประเทศ
3. พิเรอุส (Piraus) เป็นเมืองท่าสำคัญ
นอกจากนั้นยังมีเมือง ลาริสสา (Larissa) อิราคลิออน (Iraklion)

สกุลเงิน ยูโร (Euro – EUR)

วันชาติ 25 มีนาคม

หมายเหตุ สาธารณรัฐเฮลเลนิก เป็นชื่ออย่างเป็นทางการที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ และใช้มาตั้งแต่ปี 2372 ซึ่งเป็นปีที่กรีซได้รับเอกราชจากจักรวรรดิออตโตมัน มีที่มาจากเทพธิดากรีซ "นางเฮเลน" ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากเทพนิยายสงครามกรุงทรอย ดั้งเดิมเป็นชื่อที่ใช้เรียกประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง Hellas ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นตามชื่อของนางเฮเลน และต่อมาได้ขยายใช้เรียกประชากรเป็นการทั่วไป และในภาษากรีกปัจจุบัน เรียกประเทศของตนเองว่า Ellas (มาจากคำว่า Hellas)
ในสมัยโบราณดินแดนที่เป็นประเทศกรีซ ถูกแบ่งออกเป็นหลายชนเผ่า ชื่อที่รู้จักเป็นการทั่วไปในปัจจุบันว่า ประเทศ Greece ในภาษาอังกฤษ มาจากคำภาษาลาตินว่า Graecia ซึ่งเป็นชื่อที่ดั้งเดิมใช้เรียกดินแดนที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรีซในปัจจุบัน และเรียกชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ว่า Graekos
การเมืองการปกครอง
ระบบการเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา (สภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข (Presidential Parliamentary Republic)

ประมุข (ประธานาธิบดี) Karolos PAPOULIAS (ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2548)ประธานาธิบดีมีวาระ 5 ปี

ประธานรัฐสภา มีวาระ 4 ปี ปัจจุบัน คือ นาง Anna Psarouda-Benaki เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2547

นายกรัฐมนตรี นาย Konstantinos Karamanlis (ชนะการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547)

รัฐมนตรีต่างประเทศ นาง Dora Bakoyannis แทนที่นาย Petros Molyviatis ซึ่งปฏิเสธตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและได้วางมือทางการเมือง นาง Dora เคยเป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของกรุงเอเธนส์และเป็นรมว.กต.หญิงคนแรกของกรีซ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มี 3 คน คือ
1. Yiannis Valinakis (Deputy Foreign Minister) เป็นเลื่อนตำแหน่งจากการเป็น
รมช.คนที่สามก่อนปรับครม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
2. Evrypides Stylianidis (Deputy Foreign Minister)
3. Theodoros Kassimis (Deputy Foreign Minister)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการพาณิชย์
นาย George Alogoskoufis
(Minister of Economy and Finance)

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
นาย Prokopis Pavlopoulos
(Minister of Interior, Public Administration and Decentralization)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นาย Evangelos Meimarakis

กดที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลกรีซ

สถาบันและระบบทางการเมือง
-ประธานาธิบดี ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภา โดยต้องได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ไม่เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (โดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี) รัฐสภาอาจจะกล่าวโทษประธานาธิบดี ถ้ามีผู้สนับสนุนไม่ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 3 และต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ในการผ่านญัตติ ประธานาธิบดีอาจจะยุบสภาได้ด้วยคำแนะนำของคณะรัฐบาลหรือความยินยอมของสภาแห่งสาธารณรัฐ (Council of the Republic)
- รัฐสภา ประกอบด้วยผู้แทน 300 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยทางตรง
(the Hellenic Parliament) มีวาระ 4 ปี
- สภาแห่งสาธารณรัฐ เป็นเสมือนที่ปรึกษาของประธานาธิบดี ประกอบด้วย (Council of the Republic) อดีตประธานาธิบดี อดีตนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายค้านซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สภาแห่งสาธารณรัฐอาจจะช่วยจัดตั้งรัฐบาลในกรณีที่พรรคการเมืองใหญ่ๆ ไม่สามารถตกลงกับจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐสภา นอกจากนี้ สภาแห่งสาธารณรัฐอาจให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งมิได้เป็นสมาชิกรัฐสภา
- คณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะต้องได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา และอาจถูกยุบได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจจากรัฐสภา
- อำนาจนิติบัญญัติ ร่างกฎหมายที่จะผ่านรัฐสภาต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีซึ่งมีสิทธิคัดค้านได้ แต่การคัดค้านกฎหมายของประธานาธิบดีจะไม่มีผล ถ้าเสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภายังยืนยันสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว
- อำนาจตุลาการ ประธานาธิบดีโดยคำแนะนำของสภาตุลาการจะ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาตลอดชีวิต ผู้พิพากษาจะเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อผู้ใด กรีซมีศาลปกครอง ศาลแพ่ง และศาลอาญา นอกจากนี้ ยังมีศาลสูงพิเศษซึ่งมีอำนาจตัดสินเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549

เศรษฐกิจการค้า
GDP 251.7 พันล้าน USD (2549)
อัตราการเจริญเติบโต ร้อยละ 4.4 (ไตรมาสที่ 3 ปี 49)
GDP per capita 23,500 USD (2549)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.7 (ม.ค. 50)

อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว, อาหารแปรรูป, สิ่งทอ
ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุ, ปิโตรเลียม, หินอ่อน
ตลาดนำเข้าสำคัญ เยอรมนี (13.3%) อิตาลี (12.8%) ฝรั่งเศส (6.4%) เนเธอร์แลนด์ (5.5%) รัสเซีย (5.5%)
ตลาดส่งออกสำคัญ เยอรมนี (13.2%) อิตาลี (10.3%) สหราชอาณาจักร (7.5%) บัลแกเรีย (6.3%) สหรัฐฯ (5.3%)
สินค้านำเข้าสำคัญ ผลไม้แห้งและถั่ว น้ำมันปิโตรเลียม หนังสัตว์ ฝ้ายดิบ ยารักษาโรค
สินค้าส่งออกสำคัญ รถบรรทุก เครื่องประดับทองและเงิน เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็ง รถจักรยานยนต์และอะไหล่ ปลากระป๋อง

มูลค่าการค้ารวม (ปี 49) 272.5 ล้าน USD (ไทยส่งออก 252.5 ล้าน USD ไทยนำเข้า 20 ล้าน USD (ไทยได้ดุล 232.5 ล้าน USD)
ไทยส่งออก รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
ไทยนำเข้า ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผักและผลไม้ ด้ายและเส้นใย สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเฮลเลนิก
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ประเทศไทยและกรีซได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในระดับเอกอัครราชทูต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2501
ในปี ๒๕๕๒ จะเป็นปีครบรอบ ๕๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกรีซ

ความสัมพันธ์ทางการเมือง
ไทยและกรีซไม่มีปัญหาทางการเมืองต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินมาโดยราบรื่น


จุดแข็งของกรีซ
- สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สามารถพัฒนาให้เป็น gateway ไปสู่กลุ่มประเทศบอลข่านและกลุ่มประเทศย่านทะเลดำได้ในอนาคต
- เศรษฐกิจมีแนวโน้มจะขยายตัวซึ่งจะนำไปสู่การนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น
- มีความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอด
- มีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญ ในบางสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เช่น การเดินเรือ การท่องเที่ยว เป็นต้น

การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวกรีกเดินทางมาเยือนไทยประมาณปีละ 14,000 คน ในขณะที่คนไทยเดินทางไปกรีซประมาณปีละ 1,400 คน
คนไทยในกรีซ 200 คน (100 คนเป็นแม่บ้าน อีก 100 คนเป็นผู้ใช้แรงงาน)

แรงงานไทยในกรีซ
กรีซมีกำลังแรงงานทั้งประเทศประมาณ 4.37 ล้านคน และประสบปัญหาอัตราการว่างงานสูงถึงประมาณร้อยละ 9 นอกจากนี้ กรีซยังมีปัญหาผู้อพยพหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแอลแบเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย บัลแกเรีย และเซอร์เบียและมอนเตเนโกร ประมาณ 800,000 คน ดังนั้น รัฐบาลกรีซจึงมีนโยบายไม่รับแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานอีกและมีความเข้มงวดในเรื่องการเข้าเมืองมาก
สำหรับคนไทยที่เข้าไปทำงานในกรีซ ปัจจุบัน มีประมาณ 100 คน เข้าไปทำงานได้ด้วยการติดต่อกับคนรู้จักหรือญาติ โอกาสของแรงงานไทยมี 2 ประเภท คืองานแม่บ้านซึ่งคงจะขยายอีกไม่ได้มากนัก และงานกะลาสีเรือ ซึ่งปัจจุบัน แรงงานจากฟิลิปปินส์และอินเดียครอบครองอยู่

ความตกลงทวิภาคีที่ได้ลงนามแล้ว
- ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕
- ความตกลงด้านวัฒนธรรม ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗

ความตกลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำ
- ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
- อนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
- ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
- ความตกลงว่าด้วยบริการเดินเรือพาณิชย์
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และวิชาการ

การแลกเปลี่ยนการเยือน
ฝ่ายไทย
ระดับพระราชวงศ์
- วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนกรีซเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อร่วมในพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระราชาธิบดีคอนสแตนตินแห่งกรีซ กับเจ้าหญิงอานน์มารีแห่งเดนมาร์ก ที่กรุงเอเธนส์
- วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑๔ เมษายน ๒๕๓๖ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนกรีซอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ

ระดับรัฐบาล
- วันที่ ๒๙ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๑นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เดินทางเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนกรีซอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดโดย ASIA FORUM ๒๐๐๐ ณ เมืองเทสซาโลนิกิ ประเทศกรีซ และได้พบปะหารือข้อราชการทวิภาคีกับนาย กริกอริส นิโอติส (Grigoris Niotis) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรีซ
- วันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๐๔
- วันที่ ๒๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางเยือนกรีซ ๒ ครั้ง ในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงเอเธนส์
- วันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนกรีซ
- วันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๔๙ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนกรีซ
- วันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๔๙ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เดินทางเยือนกรีซ
ฝ่ายกรีซ
ระดับรัฐบาล
- วันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๒๙ นายแอนเดรแอส ปาปานดรู (Andreas Papandreou) นายกรัฐมนตรีกรีซ เดินทางเยือนไทยอย่างไม่เป็นทางการ
- วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ นางเวอร์จิเนีย ซูเดอรู (Virginia Tsouderou) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ นายอาคิส โซชัทซูปูลอส (Akis Tsochatzopoulos) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรีซ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีกรีซเดินทางมาร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑
- วันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๓๙ นายแอนเดรแอส ปาปานดรู (Andreas Papandreou) นายกรัฐมนตรีกรีซเยือนไทย
- วันที่ ๘ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ นายทีโอโดรอส ปานกาลอส (Theodoros Pangalos) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรีซเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ นายอเล็กซานดรอส ฟิลอน (Alexandros Philon) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกรีซและภริยาเยือนไทย
- วันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ นายคอนสแตนตินอส เจ อิฝราคิส (Constantinos J. Ivrakis) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกรีซเดินทางเยือนไทย
- วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ นายกริกอริส นิโคติส (Grigoris Niotis) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรีซ เยือนไทย
- วันที่ ๓ และ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ นายคอนแสตนตินอส ซิมิติส (Constantinos Simitis) นายกรัฐมนตรีกรีซแวะเยือนไทย (transit) ก่อนการไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นายดิมิทริส อวารามูปูลอส (Dimitris Avramopoulos) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกรีซ เยือนไทย
- พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นายนิคอส ซัทซิโอนิส (Nikos Tsatsionis) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเขตมาซิโดเนียและเทรซ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้กรีซเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป ในปี ๒๕๕๑
- วันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ และ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๐ นาย Konstantinos Simitis อดีตนายกรัฐมนตรีกรีซ เดินทางเยือนไทย
- วันที่ ๑๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๐ นาย Michael Liapis รมว.คมนาคมกรีซและนาย Georgios Tzoulas ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรีซ เยือนไทย

…………………………………………….

หน่วยงานของไทยในกรีซ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
Royal Thai Embassy
25 Marathonodromou Paleo Psychivo 15452 Athens
Tel. (3021) 0671-0155, 0674-9065
Fax (3021) 0674-9508
E-mail : thaiath@otenet.gr

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเอเธนส์
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)
นายชัชเวทย์ ชาติสุวรรณ
สอท. ณ กรุงเอเธนส์ ดูแลสาธารณรัฐมอลตาด้วย

หน่วยงานของกรีซในไทย
สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่
หน่วยที่ 25/9-5 ชั้น 9
ตึก บีเคไอ และ วายดับเบิ้ลยูซีเอ
หมายเลข 25 ถนนสาธรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร
กรุงเทพ 10120
โทร 0-2679-1462
โทรสาร 0-2679-1463
ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์: embgrbkk@ksc.th.com

The Embassy of Greece
Unit No. 25/9-5,
9th Floor
BKI/YWCA Building
No. 25 South Sathorn Road
Tung-mahamek Sub-district
Sathorn District
Bangkok 10120 Thailand
Office hour 09-15.30 (Mon-Fri)
Tel. 0-2679-1462
Fax 0-2679-1463
E-mail : embgrbkk@ksc.th.com

เอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย
นายโยอันนีส ปาปาดูปูลอส H.E. Mr. Ioannis Papadopoulos

กรีซเพิ่งเปิดสำนักงานพาณิชย์ (Office of Economic and Commercial Affairs) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 มีที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนาย Emmanuel Markianos เป็นหัวหน้าสำนักงาน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 อนุมัติให้รัฐบาลกรีซเปิดสถานกงสุลประจำเชียงใหม่ โดยมีเขตอาณา 10 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ สุโขทัย และพิษณุโลก และแต่งตั้ง
กงสุลกิตติมศักดิ์กรีซประจำเชียงใหม่ คือ นาย จอร์จ เอ. ซิโอริส (George A. Sioris)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++

กระทรวงการต่างประเทศกรีซ มีคณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management Committee) ซึ่งมีหน้าที่แก้ไขปัญหากรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับด้านการกงสุลหรือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของคณะกรรมการดังกล่าว คือ 001 302 10 368 1912 (12 คู่สาย) หมายเลขอื่นๆ อีก 5 หมายเลข คือ 001 302 10 368 1835-38 และ 001 302 10 367 1469 โดยหมายเลขดังกล่าวจัดเพื่อให้ชาวกรีกและสื่อมวลชนชาวกรีกสามารถสอบถามสถานการณ์และ ข้อมูลเกี่ยวกับชาวกรีกที่อยู่ในประเทศที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน

24 พ.ค. 50

เรียบเรียงโดย กองยุโรป 2 กรมยุโรป โทร. 0 2643 5133 Fax. 0 2643 5132 E-mail : european03@mfa.go.th


Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ