Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


จอร์แดน
ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
The Hashemite Kingdom of Jordan
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ จอร์แดน เชิญชมครับ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทิศเหนือติดกับซีเรีย ทิศตะวันออกติดซาอุดีอาระเบีย ทิศตะวันตกติดกับอิสราเอล ทิศใต้ติดกับทะเลแดง

พื้นที่ 96,188 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงอัมมาน (Amman)

เมืองสำคัญ เมืองซาร์กา (Zarka) เมืองอีร์บิด (Irbid) และเมืองท่าอะกาบา (Aqaba)

ภูมิอากาศ ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกน้อย กลางวันมีแดดจัดและอากาศเย็นในเวลากลางคืน


ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

จำนวนประชากร 5,153,378 (กค. 2544)

เชื้อชาติ อาหรับร้อยละ 98 เซอร์ดัสเชียนร้อยละ 1 อาร์เมเนียนร้อยละ 1

ภาษา อาหรับเป็นภาษาราชการ แต่ชาวจอร์แดนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ศาสนา มุสลิม (Sunni ร้อยละ 92 และ Shi’a ร้อยละ 2) คริสเตียนร้อยละ 6
การเมืองการปกครอง
ข้อมูลเกี่ยวกับการปกครอง

รูปแบบการปกครอง ราชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีสภาทำหน้าที่นิติบัญญัติและตรวจสอบรัฐบาล

ประมุขของประเทศ กษัตริย์อับดุลลาห์ บิน อัล-ฮุสเซน (King Abdullah Bin Al-Hussein) หรืออับดุลเลาะห์ที่สอง เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากกษัตริย์ฮุสเซน พระราชบิดา ซึ่งเสด็จสวรรกต โดยกษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่สอง ได้ทรงกระทำสัตย์สาบานต่อรัฐสภาจอร์แดนเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2542 และทรงปกครองประเทศด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญ และทรงแต่งตั้งเจ้าชายฮัมซา พระอนุชาต่างพระมารดา ประสูติแต่สมเด็จพระราชินีนูร์ เป็นรัชทายาท โดยขณะนี้ ยังทรงศึกษาวิชาทหารอยู่ในต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรี นาย Ali Abul Al-Ragheb (มิย. 2542)

รัฐมนตรีต่างประเทศ นาย Merwan Al-Masher


สถาบันทางการเมือง

ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยวุฒิสภา (House of Notable) มีวุฒิสมาชิก 40 คน แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสภาผู้แทนราษฎร (House of Representative) มีสมาชิก 80 คน ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนมีวาระ 4 ปี

ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ฝ่ายตุลาการ ศาลสูง


ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

- จอร์แดนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คศ. 1946 หลังจากนั้น ในปี คศ. 1953 กษัตริย์ฮุสเซ็นเสดจขึ้นครองราชย์เป็นพระประมุขของจอร์แดนจนถึงต้นปี คศ. 1999 และพระราชโอรสองค์โตขึ้นครองราชย์สืบแทนเป็นสมเด็จ พระราชาธิบดีอับดุลลาห์ บิน อัล ฮุสเซน แห่งจอร์แดน ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ คศ. 1999 เป็นต้นมา
- จอร์แดนเป็นประเทศเล็กและไม่มีทางออกทะเล ยกเว้นที่เมืองท่าอะกาบาออกทะเอแดงจึงทำให้ต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอิรักในการขนส่งสินค้าผ่านทางทะเล ในอดีตกษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีบทบาทอย่างสูงต่อเสถียรภาพในภูมิภาค โดยทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับ นอกจากนั้น การที่จอร์แดนได้ลงนามความตกลงสันติภาพกับอิสราเอลในปี 1994 ทำให้กษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีความสำคัญต่อกระบวนการเจรจา เพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางในสายตาของสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

- จอร์แดนเป็นกลาง ไม่มีความโน้มเอียงไปทางหนึ่งทางใดระหว่างกลุ่มตะวันตกกับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง จอร์แดนดำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ แต่คงให้ความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาหรับมากกว่า

เศรษฐกิจการค้า
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 4.2 (2544)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 17.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2542)

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ฟอสเฟต โปรแตส

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.7 (2542)

อัตราผู้ว่างงาน ร้อยละ 14.7 (2544)

สินค้าออกที่สำคัญ ฟอสเฟต ปุ๋ย โปรแตส ผลผลิตทางการเกษตร

สินค้าเข้าที่สำคัญ น้ำมันดิบ เครื่องจักร อาหาร อุปกรณ์ขนส่ง

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อิรัก ตุรกี (จอร์แดนนำเข้าจาก EU อีรัก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ตุรกี มาเลเซีย ซีเรีย และจีน และส่งออกไปยังอีรัก อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย EU อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซีเรีย และเอธิโอเปีย)

สกุลเงิน จอร์แดนดีนาร์ (Jordanian dinar)

อัตราแลกเปลี่ยน: 1 JD ดีนาร์ เท่ากับ 59.65739 บาท (19 ส.ค. 2545)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
ด้านการเมือง

- โดยทั่วไป ทั้งสองประเทศดำเนินความสัมพันธ์ด้วยความราบรื่นและไม่มีข้อขัดแข้งระหว่างกัน ไทยกับจอร์แดนสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2509 (ค.ศ. 1966) ไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดดมีเขตอาณาดูแลจอร์แดน และฝ่ายจอร์แดนมอบหมายให้อัครราชทูตจอร์แดนประจำอินเดีย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจอร์แดนประจำประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้แต่งตั้งให้นาย Zuhair Asfour ดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงอัมมาน และฝ่ายจอร์แดนได้แต่งตั้งให้นายจำนง ภิรมย์ภักดี ดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์จอร์แดนประจำไทย

ด้านเศรษฐกิจ

- ไทยกับจอร์แดนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันไม่มากนัก มูลค่าการค้าปี 2544 เท่ากับ 2,097.2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับจอร์แดน สินค้าที่ไทยส่งออกไปจอร์แดนที่สำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋อง ข้าว เครื่องซักผ้าและเครื่องซังแห้ง ผ้าผืน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์พลาสติก ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากจอร์แดนที่สำคัญ ได้แก่ ปุ๋ย แร่ธาตุ เส้นใยในการทอ เหล็ก เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมือใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ


ผู้แทนทางการทูต

ฝ่ายไทย

เอกอัครราชทูตประจำอิรักดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำจอร์แดนอีกตำแหน่งหนึ่งอันได้แก่ นายธวัชชัย ปิยรัตน์
Royal Thai Embassy
House No. 18, Street No. 18,
Area 601, Al-Mansour 12605
BAGHDAD
โทรศัพท์ (9641) 241-8798, 241-6515
โทรสาร (9641) 241-2618

กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงอัมมาน คือ นาย Zuhair Asfour
Royal Thai Consulate – General
Asfour Building
Basman Street
Amman. 11118
JORDAN
โทรศัพท์ (9626) 4 622343-4
โทรสาร (9626) 4 653217, 4 622343-4

ฝ่ายจอร์แดน

ฝ่ายจอร์แดนมอบหมายให้เอกอัครราชทูตจอร์แดนประจำอินเดีย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจอร์แดนประจำประเทศไทย (นาย Nabil Tawfik Talhouni)
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan
30 Golf Links,
New Delhi 110003
INDIA
โทรศัพท์ (9111) 465-3318, 465-3099
โทรสาร (9111) 465-3353
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 15.00 น.

************
สิงหาคม 2545
เรียบเรียงโดย กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โทร. 0-2643-5051-52 E-mail : southasian03@mfa.go.th

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ