Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


เลบานอน Lebanon
สาธารณรัฐเลบานอน
The Republic of Lebanon
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"
ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับ สาธารณรัฐเลบานอน เชิญชมครับ
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ทิศตะวันตกติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกติดซีเรีย
ทิศใต้ติดอิสราเอล ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
พื้นที่ 10,452 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงเบรุต (Beirut)
ภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้นแบบเมดิเตอร์เรเนียน
ประชากร 3,627,774 คน (กค. 2544)
เชื้อชาติ อาหรับร้อยละ 95 อาร์เมเนียนร้อยละ 4 และอื่น ๆ ร้อยละ 1
ภาษา ภาษาอาหรับและฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ แต่ชาวเลบานอน ส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ศาสนา อิสลามร้อยละ 70, คริสเตียนร้อยละ 30 (จาก CIA Worldfactbook 2001) ; อิสลามร้อยละ 50, คริสเตียนร้อยละ 50 (จาก http://www.arab.net เมื่อวันที่ 25 เมย. 44)

การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง เป็นระบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ประมุขของรัฐ/ประธานาธิบดี Commander General Emile Lahoud(ประธานาธิบดีควรเป็น Maronite Christian)

นายกรัฐมนตรี Rafik Hariri (นายกรัฐมนตรีควรเป็นมุสลิมนิกาย Sunni)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Mahmoud Hammoud

สถาบันทางการเมือง

ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ รัฐสภาแห่งชาติ (National Assembly) มีสมาชิก 128 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ประธานรัฐสภาแห่งชาติควรเป็นมุสลิมนิกาย Shi’a)

ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี 16 นาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ฝ่ายตุลาการ มี 4 ศาล ได้แก่ ศาลที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับพลเรือนและการพาณิชย์ 3 ศาล และศาลที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับคดีอาญาอีก 1 ศาล

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

- เลบานอนอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 1943 หลังจากนั้น เลบานอนได้พัฒนาประเทศจนสามารถรักษาความเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงินศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกกลางนับตั้งแต่อดีตไว้ได้ อย่างไรก็ดี ในช่วงปี คศ. 1975 – 1991 เลบานอนตกอยู่ภายใต้ภาวะสงครามกลางเมือง มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาหรับและกลุ่มคริสเตียนในเลบานอน ในที่สุด ทุกฝ่ายสามารถหาข้อยุติและร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูประเทศหลังจากภาวะสงครามกลางเมืองอีกครั้ง
- ซีเรียเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเลบานอนมากที่สุด โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ โดยซีเรียได้ส่งกองกำลังรักษาความสงบอยู่ในเลบานอนประมาณ 30,000 คน และจากความสัมพันธ์ที่แนบแน่นดังกล่าว ทำให้กรณีพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างซีเรีย เลบานอนกับอิสราเอลไม่มีความคืบหน้า

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

- เลบานอนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับซีเรีย ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทำให้ซีเรียและเลบานอน มักจะดำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดี การที่เลบานอนไม่ต้องรับผิดชอบในด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศทำให้ สามารถทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การที่เลบานอนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับเลบานอน

เศรษฐกิจการค้า
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2 (2544)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP - purchasing power parity) 18 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2544)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 (2544)
อัตราผู้ว่างงาน ร้อยละ 18 (2542)
สินค้าออกที่สำคัญ กระดาษ ผลิตภัณฑ์อาหาร เส้นใย
สินค้าเข้าที่สำคัญ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย สวิตเซอร์แลนด์ UAE (เลบานอนนำเข้าจาก อีตาลี สหรัฐฯ ฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อังกฤษ และซีเรีย และส่งออกไปยัง ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต
จอร์แดน และตุรกี)

สกุลเงิน เลบานอนปอนด์ (Lebanese Pound)
อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาท เท่ากับ 3,722.01 LP (20 ส.ค. 45) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเลบานอน

ด้านการเมือง

- ไทยกับเลบานอนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2501 (ค.ศ. 1958) ปัจจุบันไทยยังมิได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เลบานอน แต่มีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงเบรุตได้แก่นาย Ibrahim Joseph Salem ฝ่ายเลบานอนก็ได้แจ้งการปิดสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำประเทศไทยตั้งแต่ 1 เมษายน 2542 (เลบานอนได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำไทยตั้งแต่ปี 2537) และมอบหมายให้เอกอัครราชทูตเลบานอน ณ กรุงนิวเดลีดูแลประเทศไทยแทน


ด้านเศรษฐกิจ

- มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเลบานอนอยู่ในระดับปานกลาง ในปี 2544 ไทยกับเลบานอนมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2,401.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับเลบานอน สินค้าที่ไทยส่งออกไปเลบานอนที่สำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืน ข้าว ผลไม้กระป๋อง สินค้าที่ไทยนำเข้าจากเลบานอนที่สำคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินแร่โลหะ


ผู้แทนทางการทูต

ฝ่ายไทย

ไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาดเป็นจุดติดต่อ (contact point)
Royal Thai Embassy
Diplomatic Quarter
Ibnu Banna Road,
P.O.Box 94359
RIYADH 11693
โทรศัพท์ (9661) 488-1174, 448-0300
โทรสาร (9661) 488-1179

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงเบรุต ได้แก่ นาย Ibrahim Joseph Salem
Royal Thai Consulate – General
P.O.Box 4200
Beirut LEBANON
Code : 00961 – 1
Tel. 615870
Fax. 615869

ฝ่ายเลบานอน

เอกอัครราชทูตเลบานอนประจำไทยมีถิ่นพำนักที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย
The Embassy of the Republic of Lebanon
10, Sardar Patel Marg, Chankyapuri
New Delhi - 110 021
Tel.: 301-3174, 301-3637
Fax: 301-5555

********************************

สิงหาคม 2545

เรียบเรียงโดย กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โทร. 0-2643-5051-52 E-mail : southasian03@mfa.go.th


Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ