Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


สาธารณรัฐ หมู่เกาะมาร์แชลล์
สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ เชิญชมครับ

สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
Republic of the Marshall Islands แผนที่
ข้อมูลทั่วไป
สภาพภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตอนกลาง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโฮโนลูลูประมาณ 2,200 ไมล์ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกวมประมาณ 1,600 ไมล์

พื้นที่ 181.3 ตารางกิโลเมตร มีเกาะต่าง ๆ 1,225 เกาะ

เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) 200 ไมล์ทะเล

เมืองหลวง กรุงมาจูโร (Majuro)

ประวัติความเป็นมา ภายใต้ความตกลงร่วมกับสหรัฐอเมริกา (Compact of Free Association) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2529 ทำให้สหรัฐฯ ยุติการปกครองหมู่เกาะมาร์แชลล์ในฐานะเป็นดินแดน ในอารักขาของสหประชาชาติ โดยมีสถานะเป็นรัฐอิสระที่มีอธิปไตยปกครองตนเองในปี 2529 สามารถกำหนดนโยบายภายในและต่างประเทศ ยกเว้นด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐฯ ซึ่งมีบทบาทให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ หมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นสมาชิกสหประชาชาติในปี 2534

ประชากร 60,422 คน (ปี 2549)

ภาษา Marshallese และภาษาอังกฤษ

GDP 135.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 2,900 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549)

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.5 (ปี 2549)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.5 (ปี 2549)

อุตสาหกรรมหลัก มะพร้าวตากแห้ง ประมง ผลิตภัณฑ์จากหอย มุก

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มะพร้าว โกโก้ เผือก สาเก ผลไม้

ผลิตภัณฑ์การส่งออกที่สำคัญ ปลา น้ำมันมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากทะเล

ผลิตภัณฑ์การนำเข้าที่สำคัญ อาหาร เครื่องจักร เครื่องดื่ม ใบยาสูบ

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน

การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญเป็นแบบ Semi - Westminster โดยรวมเอา หลักการของทั้งรัฐธรรมนูญอังกฤษและสหรัฐฯ รัฐสภามีสองสภา

ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดี Kessai Note ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2543

รัฐมนตรีต่างประเทศ H.E. Mr. Gerald M. Zackios

ฝ่ายบริหาร สภาผู้แทนราษฎร (Nitijela) ประกอบด้วยสมาชิก 33 คน จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี โดยมี Council of Iroij ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าชนเผ่าต่าง ๆ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดี การปกครองแบ่งเป็น 33 เขตการปกครอง โดยทุกเขตมีผู้ว่าการเขตของตัวเอง และมีผู้แทนในสภา Nitijela อย่างน้อย 1 คน

สังคมในหมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นสังคมที่ยึดถือระบบอาวุโสเป็นหลัก ประชาชนจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยตามแบบสมัยใหม่ ประธานาธิบดีสองท่านแรกมาจากชนชั้นสูง ในขณะที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันมาจากสามัญชน


เศรษฐกิจการค้า
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลักสำคัญของเศรษฐกิจ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรในทะเล แร่ธาตุ และแหล่งท่องเที่ยว แต่เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีคุณภาพ หมู่เกาะมาร์แชลล์จึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้เต็มที่

ในภาคเกษตรกรรม ผลผลิตทางเกษตรมักอยู่ที่ไร่ขนาดเล็ก มีบริเวณเพาะปลูกน้อย ดินไม่มีคุณภาพ และขาดเกษตรกรที่มีความชำนาญ ทำให้การเกษตรไม่พัฒนาเท่าที่ควร พืชผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ มะพร้าว มะเขือเทศ แตง ฯลฯ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือ งานหัตถกรรม ปลาที่ผ่านกระบวนการแปรรูป และ เนื้อมะพร้าวแห้ง

หมู่เกาะมาร์แชลล์ประสบปัญหาด้านการเงินมาตั้งแต่ปี 2534 รัฐบาลได้แก้ไขโดยออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายและชำระหนี้สินซึ่งมีสูงถึง 143 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ทำให้เกิดภาวะวิกฤตขึ้นในปี 2539 รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน

ด้านการประมง หมู่เกาะมาร์แชลล์มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปลาทูน่า เปลือกหอย และไข่มุกดำ ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา บริษัทของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เข้าไปจับปลาทูน่าเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ แต่หมู่เกาะมาร์แชลล์ก็ยังมีความต้องการที่จะนำเข้าปลากระป๋องเป็นจำนวนมากเช่นกัน
สถิติการค้าไทย-หมู่เกาะมาร์แชลล์ (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
2544(2001) 36.9 0.4 36.5 -36.1
2545(2002) 67.7 0.7 67 -66.3
2546(2003) 29.2 1 28.2 -27.2
2547(2004) 22.4 1.2 21.2 -20
2548(2005)ม.ค.-เม.ย. 4.0 0.4 3.7 -3.3
2549 (2006) 10.1 1.1 9.0 -7.9


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

หมู่เกาะมาร์แชลล์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ภายใต้ความตกลง 15 ปี Compact of Free
Association โดยแลกเปลี่ยนกับการยินยอมให้สหรัฐฯ ใช้เกาะ Kwajelein เป็นฐานทดลองขีปนาวุธ ซึ่งลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2525 และภายใต้ความตกลงนี้ สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่หมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สอง ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหมู่เกาะมาร์แชลล์ ในปี 2530 หมู่เกาะมาร์แชลล์มีผู้แทนทางการทูตที่กรุงวอชิงตัน กรุงโตเกียว ไทเป กรุงซูวา (ฟิจิ) และที่นครนิวยอร์ก

ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทยและหมู่เกาะมาร์แชลล์ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2536 ปัจจุบันไทยได้มอบให้คณะทูตถาวร ณ นครนิวยอร์ก เป็นจุดติดต่อระหว่างไทยกับมาร์แชล เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 นายนิสสัย เวชชาชีวะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนหมู่เกาะมาร์แชลล์ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

ในปี 2548 การค้าระหว่างไทย - หมู่เกาะมาร์แชลล์ มีมูลค่ารวม 1,163.3 ล้านบาท ไทยส่งออก 64.0 ล้านบาท และนำเข้า 1,099.3 ล้านบาท โดยไทยขาดดุลการค้า –1,035.4 ล้านบาท ต่อมา ในปี 2549 การค้าสองฝ่ายลดลงโดยมีมูลค่ารวม 383.0 ล้านบาท ไทยส่งออก 41.0 ล้านบาท และนำเข้า 342 ล้านบาท โดยไทยขาดดุลการค้า 301 ล้านบาท

สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ (อุปกรณ์และส่วนประกอบ) ผลิตภัณฑ์เซรามิก เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้า ได้แก่ ปลาทูน่าสด แช่เย็นและแช่แข็ง ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม


กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กองแปซิฟิกใต้
วันที่ 22 สิงหาคม 2550

เรียบเรียงโดย กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โทร. 0-2643-5117-8 Fax. 0-2643-5119 E-mail : american04@mfa.go.th

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ