Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


แอฟริกาใต้
แอฟริกาใต้
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ แอฟริกาใต้ เชิญชมครับ

ระเบียบ การขอวีซ่าเข้าปรเทศ แอฟริกาใต้
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
The Republic of South Africa
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง อยู่ทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา
ทิศเหนือติดนามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดโมซัมบิก และสวาซิแลนด์
ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรอินเดีย
พื้นที่ 1,221,037 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5.5 เท่าของอังกฤษ มีเขตแดนประชิดชายฝั่งมหาสมุทรยาวประมาณ 2,954 กม.(10,836 ไมล์)
เมืองหลวง กรุงพริทอเรีย (Pretoria)
เมืองสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ เมือง Johannesburg เมืองศูนย์กลางการบิน อุตสาหกรรม Cape Town เป็นที่ตั้งสภานิติบัญญัติและเมืองท่าฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เมือง Durban เมืองท่าและเมือง Blemfontein เป็นที่ตั้งศาลสูง
ประชากร ประมาณ 45 ล้านคน (2544) เป็นคนผิวดำร้อยละ 75.2 ผิวขาวร้อยละ 13.6 ผิวสีผสมร้อยละ 8.6 และคนเชื้อชาติอินเดียร้อยละ 2.6
ภาษาราชการ อังกฤษ และ Afrikaans ภาษาอื่นที่ใช้ คือ Ndebele, Sotho, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Xhosa, Pedi และ Zulu
อุณหภูมิ สภาพอากาศอบอุ่น มีแสงแดดตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนมกราคม 22.5 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 11.3 องศาเซลเซียส
ศาสนา คริสตร์ (ร้อยละ 68) มุสลิม (ร้อยละ 2) ฮินดู (ร้อยละ 1.5) นับถือลัทธิความเชื่อแบบดั้งเดิม (ร่อยละ 28.5)
วันชาติ 27 เมษายน
การปกครอง แบบสหพันธรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ แบ่งออกเป็น 9 มลรัฐ (province) คือ KwaZulu-Natal, Northern Cape, Northern Province, North-West, Eastern Cape, Mpumalanga, Free State, Western Cape และ Gauteng
ประมุขของรัฐ นาย Thabo Mvuyelwa Mbeki (ประธานาธิบดี)
รัฐมนตรีต่างประเทศ Dr. N Kosazana Dlamini Zuma

การเมืองการปกครอง
การเมือง
แอฟริกาใต้จัดให้มีการเลือกตั้งโดยไม่แบ่งแยกผิวพันธ์ครั้งแรกขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2537 โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระดับชาติ 200 คน และในระดับท้องถิ่นอีก 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน และเลือกตั้งวุฒิสมาชิก 9 มลรัฐ ๆ ละ 10 คน รวมเป็น 90 คน ซึ่งต่อมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกได้ร่วมกันทำหน้าที่ Constitutional Assembly จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรสำหรับใช้เป็นรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 400 คน เป็นผู้เลือกตั้งประธานาธิบดี 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศ และหัวหน้าคณะรัฐบาลในการบริหารประเทศมีรองประธานาธิบดี 2 คน ซึ่งเป็นผู้แทน 2 พรรคแรกที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด ผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2537 ปรากฏว่า พรรคสำคัญ 3 พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด คือ พรรค ANC (African National Congress) ได้รับเลือก 252 คน พรรค NP (National Party) ได้รับ 84 คน พรรค IFP (Inkatha Freedom Party) ได้รับ 43 คน ผู้ที่ได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี คือ นาย Nelson R. Mandela และรองประธานาธิบดีอีก 2 คน ได้แก่ นาย Thabo Mbeki และนาย FW de Klerk ผู้แทนพรรค NP (ต่อมานาย De Klerk) ได้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนมิถุนายน 2539) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539 รัฐสภาของแอฟริกาใต้ได้ให้การรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นฉบับถาวร และในวันที่ 4 ธันวาคม 2539 ศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ได้มีฉันทามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม 2539 ประธานาธิบดี Mandela ได้ลงนามในร่างรัฐธรรมนูญฯ และประกาศให้มีผลบังคับใช้
ในระหว่างวันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2540 ได้มีการประชุมพรรค ANC ครั้งที่ 50 ที่เมือง Mafikeng ซึ่งที่ประชุมฯ ได้เลือกตั้งนาย Thabo Mbeki รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และรองประธานพรรค ANC เป็นประธานพรรค ANC แทนประธานาธิบดี Mandela ซึ่งได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งประธานพรรค ANC เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2540 รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตยสมัยที่ 2 ใน วันที่ 2 มิถุนายน 2542 ผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 มิถุนายน 2542 ปรากฏว่าพรรค ANC ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก โดยได้คะแนนเสียงร้อยละ 66.4 จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 15.93 ล้านคน ซึ่งนาย Thabo Mbeki หัวหน้าพรรค ANC ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาแอฟริกาใต้ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแอฟริกาใต้คนใหม่ นาย Thabo Mbeki เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2542 และจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นเวลา 5 ปี

เศรษฐกิจการค้า
ลักษณะโดยทั่วไป
แอฟริกาใต้มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว (First World) ควบคู่ไปกับโครงสร้างของเศรษฐกิจที่ด้อยพัฒนา (Third World) ในชุมชนของคนผิวดำ พื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจ คือ อุตสาหกรรมการผลิตแร่และการเกษตร ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเกษตรเป็นสาขาที่ทำรายได้มากที่สุด แต่ปัจจุบันสาขาอุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้น และทำรายได้มากที่สุด แต่การผลิตแร่ก็ยังมีความสำคัญในการส่งออก และสินค้าอุตสาหกรรมหลายอย่างเป็นผลผลติที่ใช้วัตถุดิบจากแร่ธาตุ
รัฐบาลแอฟริกาใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีแมนเดลาได้ประกาศนโยบายหลัก ซึ่งเน้นในแผนงาน Reconstruction and Development Programme (RDP) อันเป็นโครงการระยะ 5 ปี ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (ระหว่างปี พ.ศ. 2537 –2542 โครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ โครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ การจัดหาประปา ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย การสาธารณสุขและสวัสดิการสำหรับคนพิการและคนสูงอายุ การให้การอุดหนุนการศึกษาในภาคบังคับและการสร้างงาน ฯลฯ

ทรัพยากร แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรแร่ธาตุต่าง ๆ และเป็นประเทศผู้ผลิตทางคำรายใหญ่ที่สุดของโลก แร่ธาตุหลายอย่างในแอฟริกาใต้ถือเป็นแหล่งแร่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ ทองคำ, Chromium, Flurospar, Manganese และ Vanadium ส่วนผลผลิตแร่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ เพชร, Platinum, Iron ore, Uranium, Asbestos, Alumino-Silicates, Antemone, Zirconium, Tritatium ส่วนพลังงาน แอฟริกาใต้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากถ่านหินและ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมและในการทำความร้อน แอฟริกาใต้นำเข้าน้ำมันบ้าง แต่สามารถผลิตน้ำมันจากถ่านหินได้เองด้วย และกำลังทำการสำรวจก๊าซธรรมชาติอยู่ในด้านทรัพยากรแรงงาน แอฟริกาใต้ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือแรงงานส่วนใหญ่ที่มีเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ

อุตสาหกรรม ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุปกรณ์ด้านการขนส่ง และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักร แก้ว กระดาษ และสิ่งพิมพ์ สิ่งทอ เสื้อผ้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมไม้และผลผลิตจากไม้ นอกจากนี้ แอฟริกาใต้ยังมีอุตสาหกรรมผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วย

การเกษตร แอฟริกาใต้มีพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเพียงร้อยละ 15 ผลผลิตการเกษตรขึ้นกับดินฟ้าอากาศเป็นสำคัญ แอฟริกาใต้ประสบภาวะแห้งแล้งมาหลายปี เนื่องจากปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นในปี 2537 ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวสาลี อ้อย ผลไม้ประเภทองุ่น ส้ม ผักสด ปศุสัตว์ และสัตว์ปีก เนื้อแกะ แพะ นม ไข่ ขนสัตว์

การค้าต่างประเทศ
- ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ เยอรมัน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี และประเทศแอฟริกาอื่น
- สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง น้ำมันและอาวุธ เคมีภัณฑ์ อาหาร และผลิตผลการเกษตร สิ่งทอ อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ยางและพลาสติก เยื่อกระดาษและกระดาษ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม
- สินค้าออกที่สำคัญ คือ ทอง Platinium, Uranium อาวุธ แร่ธาตุอื่น ๆ เพชร และอัญมณี ผลิตผลการเกษตร เคมีภัณฑ์ สิ่งทอและขนสัตว์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เยื่อกระดาษ กระดาษ ยานยนต์ อุปกรณ์การขนส่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ด้านการเมือง
- รัฐบาลไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการกงสุลกับแอฟริกาใต้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2535 และต่อมาได้เปิดสถานกงสุลใหญ่อาชีพ ชั้น 1 ณ เมืองโจฮันเนสเบอร์ก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535 ในขณะที่ฝ่ายแอฟริกาใต้ได้เปิดสถานกงสุลใหญ่แอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535
- ไทยและแอฟริกาใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536 และฝ่ายแอฟริกาใต้ได้ยกระดับสถานกงสุลของตนเป็นสถานเอกอัครราชทูตในวันนั้น
- ฝ่ายไทยได้ยกระดับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโจฮันเนสเบอร์กขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2537 เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียคนปัจจุบัน คือ นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์

ด้านเศรษฐกิจ
1) แอฟริกาใต้ถือว่าเป็นตลาดใหม่สำหรับไทยซึ่งเพิ่งเปิดขึ้นหลังจากได้ระงับการ ติดต่อกันไปในช่วงที่มีการปฏิบัติตามมติสหประชาชาติให้คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ ในปัจจุบันหลังจากเริ่มค้าขายกันเป็นปกติแล้ว การค้าทวิภาคีได้ค่อย ๆ ขยายตัวมากขึ้นในแต่ละปี และยังมีลู่ทางขยายตัวอีกมาก
2) ปริมาณการค้าสองฝ่ายในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยปริมาณการส่งออกของไทยไปยังแอฟริกาใต้ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ไทยได้เป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2542 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 17,272.71 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปแอฟริกาใต้ 9,302.4 ล้านบาท นำเข้า 7,970.31 ล้านบาท ได้เปรียบดุลการค้า 1,332.09 ล้านบาท
3) สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังแอฟริกาใต้ 10 อันดับแรกคือ ข้าว ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์พลาสติก รองเท้าและชิ้นส่วน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ
4) สินค้านำเข้าจากแอฟริกาใต้ที่สำคัญ 10 อันดับแรก คือ เหล็ก และเหล็กกล้า สินแร่ โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นม แร่ดิบ ยากำจัดศัตรูพืช เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ

สถิติการค้าไทย – แอฟริกาใต้ ดูเอกสารประกอบ

5) ไทยอาจใช้แอฟริกาใต้เป็นประตูเข้าไปสู่ตลาดในภูมิภาคแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม SADC (Southern African Development Community) ได้ด้วย เพราะแอฟริกาใต้มีการนำเข้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้อยู่แล้ว และประเทศเหล่านี้ส่วนมากจะต้องพึ่งพาแอฟริกาใต้ในด้านท่าเรือและเส้นทางขนส่งสินค้า
6) ในการเยือนแอฟริกาใต้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลง ความร่วมมือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองโจฮันเนสเบอร์ก และกับหอการค้าเมืองเดอร์บัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ได้มีการจัดตั้งหอการค้าแอฟริกาใต้ – ไทยขึ้นอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาหอการค้าในลักษณะเดียวกันนี้ในแอฟริกาใต้ เพราะจำนวนนักธุรกิจไทยที่ไปก่อตั้งธุรกิจในแอฟริกาใต้ยังมีน้อยมาก อนึ่ง ในขณะนี้ทางการไทยและแอฟริกาใต้กำลังพิจารณาที่จะทำความตกลงทางการค้าระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้เจรจาและสามารถตกลงกันได้ในทุกข้อบทของร่างความตกลงแล้ว รวมทั้งได้ลงนามย่อในร่างความตกลงฯ ไว้แล้ว
7) ในการเยือนแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 –5 มีนาคม 2536 ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการขนส่ง แอฟริกาใต้ได้ลงนามในความตกลงทางการบินไทย – แอฟริกาใต้ ต่อมาสายการบินแอฟริกาใต้เริ่มมีเที่ยวบินมายังไทย ปัจจุบันสายการบิน South African Airways (SAA) ของแอฟริกาใต้มีเที่ยวบินตรงมายังประเทศไทยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และยังได้ย้ายศูนย์ปฏิบัติการของตนจากประเทศสิงคโปร์มาอยู่ที่ประเทศไทยแทน
8) ในด้านการลงทุน แม้ว่าปริมาณการลงทุนยังมีน้อยมาก แต่ก็มีธุรกิจต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายอาจทำการลงทุนร่วมกัน อาทิ ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมการก่อสร้าง ธนาคาร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นต้น แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา และมี infrastructure รองรับ จึงเป็นอีกแหล่งที่นักลงทุนไทยควรให้ความสนใจ ไทยและแอฟริกาใต้ได้ลงนามในอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกันเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 และรัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ดังกล่าว อนุสัญญาฯ นี้จะช่วยเอื้ออำนวยต่อการลงทุนระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามย่อความตกลงทางการค้าระหว่างกันแล้ว และกำลังพิจารณาจัดทำความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกัน
==> ในปี 2539 บริษัท Italian – Thai Development จากประเทศไทยได้ลงทุนในแอฟริกาใต้เป็นมูลค่าประมาณ 350 ร้านแลนด์ เพื่อสร้างโรงแรมระดับ 5 ดาว รวมทั้งการสร้างสนามกอล์ฟในบริเวณที่เรียกว่า Knysna
==> กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ได้เปิดสำนักงานตัวแทนขึ้นในเมืองโจฮันเนสเบอร์ก เพื่อศึกษาถึงลู่ทางในการทำการค้าและการลงทุนกับแอฟริกาใต้
==> กลุ่มบริษัท G.Premjee Group ซึ่งเป็นบริษัทนานาชาติมีฐานอยู่ในประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์บรรจุหีบห่อและจำหน่ายถุงยางอนามัยมูลค่าประมาณ 6 ล้านแรนด์ในมลรัฐ Kwa Zulu-Natal เพื่อขยายกิจการเข้าไปในตลาดทวีปแอฟริกาต่อไป
9. นับตั้งแต่แอฟริกาใต้เปิดประเทศได้มีนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน สถิตินักท่องเที่ยวจากแอฟริกาใต้มาประเทศไทย นับว่าค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่ดีมาตลอด ในปี 2538 มีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้มาไทย 26,610 คน ปี 2539 25,043 คน และในปี 2541 รวมทั้งสิ้น 33,876 คน แอฟริกาใต้ยังเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา

ด้านการแลกเปลี่ยน ที่สำคัญมีดังนี้
-- ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการตร่างประเทศ ได้เดินทางไปเยือนแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2536 การเยือนดังกล่าวเป็นการเยือนแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทยภายหลังจาก ที่ไทยและแอฟริกาใต้เปิดความสัมพันธ์ทางการกงสุล ระหว่างกันเมื่อปี 2536
-- ฯพณฯ นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้แทนรัฐบาลไทยได้เดินทางไปร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี Nelson Mandela ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2537 ที่กรุงพริทอเรีย
-- นาย Alfred B. Nzo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้ได้แวะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยเป็นแขกของกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2540 หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุม NAM ที่กรุงนิวเดลี
-- ประธานาธิบดี Mandela เดินทางมาเยือน ไทยอย่างเป็นทางการในฐานะอาคันตุกะของ ฯพณฯ นรม. ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2540
-- ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปเยือน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2540
-- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อทรงเป็นองค์ Keynote lecturer ในการประชุม TWOWS Second General Assembly & International Conference ในหัวข้อเรื่อง “Women, Science & Technoloty for Sustainable Human Development ที่เมืองเคปทาวน์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ Third World Organization for Women in Science (TWOWS) ทั้งนี้ ได้ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลแอฟริกาใต้ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2542
-- ฯพณฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้แทนรัฐบาลเดินทางไปร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนาย Thibo Mbeki ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2542

ความร่วมมือทางวิชาการ
รัฐบาลไทยมีนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ วิชาการกับประเทศกำลังพัฒนาในกรอบความร่วมมือใต้ – ใต้ รวมทั้งแอฟริกาใต้สาขาที่ไทยมีศักยภาพมาก คือ การเกษตร สาธารณสุข เป็นต้น สำหรับแอฟริกาใต้เคยส่งเจ้าหน้าที่ 2 คน มารับการฝึกอบรมในสาขา Community Health Nursing and Primary Health Care ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2536 ทั้งนี้ ฝ่ายแอฟริกาใต้ได้เคยแจ้งให้ทราบถึงสาขาแอฟริกาใต้มีความชำนาญ คือ การผลิตพลังงาน (Power Generation) และเทคโนโลยี การทำเหมือง (Mining Technology) ซึ่งหากรัฐบาลไทยสนใจก็สามารถส่งคนไปฝึกอบรมได้ในลักษณะของความร่วมมือแบบ TCDC (Technical Cooperation Among Developing Countries – TCDC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโครงการที่จะเปิดการสอน African Studies ในมหาวิทยาลัย และเมื่อระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5พฤษภาคม 2541 ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะได้เดินทางไปเยือนแอฟริกาใต้ ซึ่งได้มีการลงนาม Memorandum of Understanding ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Pretoria และมหาวิทยาลัย Witwatersrand ของแอฟริกาใต้เพื่อขอรับความช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยทั้งสองของแอฟริกาใต้
ที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
Royal Thai Embassy
840 Church Street
Arcadia, Pretoria 0028
P.O. Box 12080
Hatfield, Pretoria 0083
Republic of South Africa
Tel. : (2712) 342-5406, 342-4516, 342-4600, 342-5470
Fax : (2712) 342-4805
E-mail : thailand@thaiembpta.co.za

กุมภาพันธ์ 2544

เรียบเรียงโดย กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โทร. 0-2643-5047-48 E-mail : southasian04@mfa.go.th

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ