Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐตุรกี
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ สาธารณรัฐตุรกี เชิญชมครับ

สาธารณรัฐตุรกี
Republic of Turkey

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง
ส่วนหนึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป (ร้อยละ 3) อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเอเชียตะวันตก ทิศเหนือติดทะเลดำ ทิศตะวันออกติดประเทศจอร์เจียและประเทศอาร์เมเนีย ทิศใต้ติดประเทศอิรัก ประเทศซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดประเทศบัลแกเรียและประเทศกรีซ

พื้นที่
766,640 ตารางกิโลเมตร (296,000 ตารางไมล์)

ภูมิอากาศ
อากาศร้อนในภูมิภาคทะเลดำ อากาศแบบภาคพื้นทวีปในพื้นที่ตอนในและ แบบเมดิเตอร์เรเนียนตามชายฝั่งทะเลภาคใต้

ประชากร-เชื้อชาติ
68,109,469 คน (ประมาณการ ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003) โดยเป็นชาวเติร์ก ร้อยละ 90 ชาวเคิร์ด ร้อยละ 20

ภาษา
ภาษาเตอร์กิช ( ภาษาราชการ) ภาษาเคิร์ด ภาษาอาราบิค

ศาสนา
ร้อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือเป็นคริสเตียนและยิว

เมืองหลวง
กรุงอังการา

เมืองสำคัญ
Istanbul (9.2 ล้านคน), Ankara (3.7 ล้านคน), Izmir (3.2 ล้านคน), Adana (1.7 ล้านคน), Bursa (1.9 ล้านคน)

สกุลเงิน
ลิร่า (Lira - TRL) อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกลางตุรกี วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2003
1 ดอลลาร์สหรัฐ = 1,370,000 ลีร่า

วันชาติ
29 ตุลาคม

เวลาต่างจากไทย
ฤดูร้อน ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง ฤดูหนาว ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง
การเมืองการปกครอง
ระบบการเมือง
เป็นสาธารณรัฐ ที่แยกศาสนาออกจากการเมือง (secular state) มีการปกครองแบบมีรัฐสภา (republican parliamentary democracy) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล

ประมุข
ประธานาธิบดีเป็นประมุข มาจากการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ (Grand National Assembly) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนาย Ahmet Necdet Sezer ประธานาธิบดีคนที่ 10 และประธานาธิบดี พลเรือนคนที่ 4 ของตุรกี มีวาระ 7 ปี
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2000

นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนาย Recep Tayyip Erdogan ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค AKP
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2003

รัฐมนตรีต่างประเทศ
นาย Abdullah G?l ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2003

สถาบันทางการเมือง
สภาแห่งชาติ (Grand National Assembly) เป็นสภาเดียว มีสมาชิกจำนวน 550 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ ทุก 5 ปี การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ประธานสภาแห่งชาติคนปัจจุบันคือ นายบูเล็นท์ อะรีนช์ (B?lent Arin?) ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสภาฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002


เศรษฐกิจการค้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
ประมาณ 468 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ค.ศ. 2002)

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ -7.4 (ค.ศ. 2001) ร้อยละ 4.2 (ค.ศ. 2002)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประมาณ 6,420 ดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2001)
ประมาณ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2002)

อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 54.4 (ค.ศ. 2001)
ร้อยละ 45.2 (ค.ศ. 2002)

อัตราการว่างงาน
ร้อยละ 10.8 (ค.ศ. 2002)

มูลค่าการส่งออก
35.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ค.ศ. 2001)
37.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ค.ศ. 2002)

มูลค่าการนำเข้า
39.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ค.ศ. 2001)
43.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ค.ศ. 2002)

สินค้าออกสำคัญ
อุปกรณ์เครื่องใช้ พลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งทอ เหล็กและโลหะ อุปกรณ์การขนส่ง

สินค้าเข้าสำคัญ
เครื่องจักรและเครื่องกล เคมีภัณฑ์ พลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จเชื้อเพลิง อุปกรณ์การขนส่ง


ประเทศคู่ค้าสำคัญ
เยอรมัน อิตาลี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐตุรกี
ความสัมพันธ์ทางการเมือง
ไทยและตุรกีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
ค.ศ. 1958 ตุรกีเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยในปี ค.ศ.1959 และไทยเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เมื่อปี ค.ศ. 1974 ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินมาด้วยความราบรื่น โดยไม่มีปัญหาใดๆ เป็นการเฉพาะระหว่างกัน ทั้งไทยและตุรกีต่างมีความใกล้ชิดกับฝ่ายตะวันตก ในทางการเมืองระหว่างประเทศโดยทั่วไปแล้ว ทั้งสองฝ่ายจึงมีบทบาทที่จะสนับสนุนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะขัดแย้งต่อกัน และโดยที่ตุรกีมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับกลุ่มประเทศอิสลาม เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลาม จึงให้การสนับสนุนกลุ่ม
อาเซียนมาโดยตลอด

ความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านเศรษฐกิจไทย - ตุรกี

1. การค้า

การค้ารวม

ตารางการค้ารวมไทย - ตุรกี ดังเอกสารแนบ

ตุรกีเป็นคู่ค้าลำดับที่ 51 ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของตุรกีในกลุ่มอาเซียน โดยในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 1999 - 2002) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 181.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในปี ค.ศ. 2002 การค้ารวมมีมูลค่า 214.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2001 ร้อยละ 51.02 โดยไทยส่งออกไปตุรกีเป็นมูลค่า 159.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าจากตุรกีมีมูลค่า 55.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 104.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับในช่วง 7 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2003 (มกราคม-กรกฎาคม) การค้ารวมมีมูลค่า 180.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี ค.ศ. 2002 ร้อยละ 51.65 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 54.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การส่งออก
การส่งออกของไทยไปตุรกี ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 1999 - 2002) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 146.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในปี ค.ศ. 2002 การส่งออกมีมูลค่า 159.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2001 ร้อยละ 62.78 สำหรับในช่วง 7 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2003 (มกราคม-กรกฎาคม) การส่งออกมีมูลค่า 117.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี ค.ศ. 2002 ร้อยละ 34.89
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา เส้นใยประดิษฐ์ ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น
สินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า สารฟอกหนังและย้อมสี ตู้เย็น คอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น เป็นต้น

การนำเข้า
การนำเข้าของไทยจากตุรกี ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 1999-2002) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 24.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในปี ค.ศ. 2002 การนำเข้ามีมูลค่า 55.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2001 ร้อยละ 24.94 สำหรับในช่วง 7 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2003 (มกราคม-กรกฎาคม) การนำเข้ามีมูลค่า 62.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี ค.ศ. 2002 ร้อยละ 97.63
สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม กระดาษ กระดาษแข็งและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรวมทั้งโครงรถและตัวถัง สินแร่โลหะอื่นๆ และเศษโลหะ เครื่องมือใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวัด การตรวจสอบ เป็นต้น
สินค้าที่มีศักยภาพในการนำเข้า ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษแข็ง ผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น

2. การลงทุน
ภาคการลงทุนระหว่างสองประเทศยังมีไม่มาก
การลงทุนของไทยในตุรกี
ตุรกีมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและมีเขตการค้าเสรี 7 แห่ง แต่ไทยเข้าไปลงทุนในตุรกีน้อย ปัจจุบัน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ลงทุนในด้านการเลี้ยงไก่ครบวงจร และมีเอกชนรายย่อยประกอบกิจการร้านอาหารไทยอีก 2-3 แห่ง อุตสาหกรรมที่มีลู่ทาง อาทิ การท่องเที่ยว การประมง เครื่องแก้วเจียระไน อุตสาหกรรมยางและยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร (ซึ่งอาจตั้งในเขตเศรษฐกิจเสรีทางภาคใต้ของตุรกีเพื่อสะดวกในการส่งออกให้อิรัก ซีเรีย ฯลฯ ซึ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเร็วและมีความต้องการสินค้าประเภทอาหารมาก)
การลงทุนของตุรกีในไทย ปัจจุบัน ตุรกีไม่ได้เข้ามาลงทุนในไทย อย่างไรก็ตาม ตุรกีเคยแสดงความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในไทย โดยหวังจะใช้ไทยเป็น gateway เข้าไปทำธุรกิจด้านนี้ในอินโดจีน โดยเฉพาะในเวียดนามและลาว นอกจากนี้ ยังสนใจในการต่อเรือ การรถไฟ ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และธุรกิจ consultancy ตลอดจนร่วมมือกับไทยในการค้าและการลงทุนด้านอื่นๆ ในภูมิภาคอินโดจีนและเอเชีย-แปซิฟิก

3. การท่องเที่ยวระหว่างไทย-ตุรกี
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 สายการบินตุรกีมีบริการเที่ยวบินตรงในเส้นทางกรุงเทพ-อิสตันบูล ทำให้บริการการบินจากตุรกีมาไทยขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องดังจะพบว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวจากตุรกีที่ เดินทางมาไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จะมีเพียงช่วงปี ค.ศ. 1994 ที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวตุรกี มาไทยลดลง ยอดรวมนักท่องเที่ยวจากตุรกีที่เดินทางมาไทยในปี ค.ศ. 1999 มีจำนวน 15,789 คน ปี ค.ศ. 2000 มีจำนวน 19,182 คน ปี ค.ศ. 2001 มีจำนวน 12,886 คน (ลดลงร้อยละ 32.62) ปี ค.ศ. 2002 (มกราคม-ตุลาคม) มีจำนวน 5,881 คน (เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 38.75)

ความตกลงและความร่วมมือระหว่างไทย - ตุรกี
ความตกลงที่ลงนามแล้ว
- ความตกลงทางการค้าระหว่างไทย ตุรกี (Trade Agreement)
- ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศระหว่างไทย-ตุรกี (Air Services Agreement)
- ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ (Agreement on the Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic, Official/Service or Special Passport)
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-ตุรกี (Agreement on Economic and Technical Cooperation)
- ความตกลงทางวัฒนธรรมไทย-ตุรกี (Thai-Turco Cultural Agreement)
- ข้อตกลงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศตุรกี(Arrangement for the Establishment of a Consultation Mechanism)
- Turkish-Thai Parliamentary Friendship Group of the Turkish Grand National Assembly
- Turkish-Thai Parliamentary Friendship Group of the Turkish Grand National Assembly
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (Agreement in the field of Environment)
- ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Agreement for the Avoidance of Double Taxation)

นอกจากนี้ ภาคเอกชนของไทยและตุรกียังมีความสัมพันธ์และความตกลงระหว่างกันได้แก่
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้า อุตสาหกรรมและโภคภัณฑ์ของตุรกีกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (Agreement on Cooperation between the Union of Chamber of Commerce, Industry, Maritime Commerce and Commodity Exchanges of Turkey and The Board of Trade of Thailand)

ความตกลงที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา/จัดทำ
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Agreement on Scientific and Technological Cooperation)
- ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน (Agreement on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments)
- ความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (Agreement on Tourism Cooperation)
- บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ (MOU Concerning Trade in Textiles and Clothing)
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างกันทางด้านศุลกากร (Agreement on Co-operation and Mutual Assistance in Customs Matters)
- ความร่วมมือทางการเกษตร (Cooperation in the field of Agriculture)
- ความร่วมมือทางด้านทหาร(Agreement on Military Cooperation, Personnel Training and Education)

นอกจากนี้ ไทยและตุรกีได้เคยแสดงความเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิด้านอุตสาหกรรม ด้านการคมนาคม ด้านอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม และด้านวัฒนธรรม

การแลกเปลี่ยนการเยือนไทย-ตุรกี
1 ฝ่ายไทยเยือนตุรกี

1.1 การเยือนของพระราชวงศ์ไทย
-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม ค.ศ. 1992
-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1994
- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3-15 เมษายน ค.ศ. 1990

1.2 การเยือนในระดับรัฐบาล
- ฯพณฯ นายพงส์ สารสิน รองนายกรัฐมนตรี เยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน ค.ศ. 1989
- ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี พร้อมคณะได้เยือนตุรกี ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม ค.ศ. 1998
- ฯพณฯ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนตุรกีอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน ค.ศ. 1999

1.3 การเยือนตุรกีของรัฐสภาไทย
- ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา เยือนตุรกีอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาตุรกี ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993

1.4 การเยือนตุรกีในระดับรัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
-ฯพณฯ ร.ต.ประพาส ลิมประพันธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7 -11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987
-ฯพณฯ พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนตุรกี อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน ค.ศ. 1989
-ฯพณฯ นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน ค.ศ. 1994
-ฯพณฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไป ร่วมงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีครบ 75 ปี ในฐานะผู้แทนพิเศษของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม ค.ศ. 1998
-ฯพณฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนไทย ไปร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม (JC) ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ไทย-ตุรกี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มีนาคม 2542 ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
-ฯพณฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะและหารือกับนาย Mehmet Yildirim ประธานหอการค้าอิสตันบูล นักธุรกิจ สมาชิกหอการค้าอิสตันบูล ผู้แทนองค์การ DEIK ผู้แทนส่วนราชการตุรกี และกระทรวงการต่างประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 ณ นครอิสตันบูล

2. ฝ่ายตุรกีเยือนไทย

2.1 การเยือนไทยในระดับรัฐบาล
- นาย Turgut Ozal ประธานาธิบดีพร้อมภริยาและคณะเดินทางแวะผ่านไทย ระหว่างการเดินทางไปเยือนจีน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1985
- นาย Yilidirim Akbulut นายกรัฐมนตรีตุรกี และคณะ แวะผ่านไทย เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 และนาย Akbulut ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี
- ดร. Ali Bozer รองนายกรัฐมนตรีตุรกี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 25-29 มกราคม ค.ศ. 1990
- นาย Bulent Ecevit รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแห่งรัฐได้เดินทาง แวะผ่านประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1998

2.2 การเยือนไทยของรัฐสภาตุรกี
- นาย Kamer Genc รองประธานรัฐสภาตุรกี พร้อมคณะสมาชิกรัฐสภา
ตุรกีเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน ค.ศ. 1998 ตามคำเชิญของ ฯพณฯ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา

2.3 การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการ /เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศตุรกี
- ดร. Ali Bozer รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี เยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน- 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1990
- นาย Hali Dag อธิบดีกรมความสัมพันธ์กับประเทศตะวันออกไกล กระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994
- นาย Mithat Balkan ตำแหน่ง Deputy Undersecretary กระทรวงการ
ต่างประเทศตุรกี เป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนของตุรกีจำนวน 8 คน เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 ที่กรุงเทพฯ


หน่วยงานของไทยในตุรกี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
Royal Thai Embassy
Cankaya Cad. Kader Sok. 45/3-4
06700 Gaziosmanpasa,
Ankara, Republic of Turkey
Tel. (90 312) 467-3409, 467-3059
Fax (90 312) 427-7284
E-mail : thaiank@klabonet.com.tr

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอังการา (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)
นายการุณย์ ฤชุโยธิน (H.E. Mr. Karoon Ruechuyothin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล
Thai Trade Centre
Ayanoglu Ishani,
Mete Cad. No. 20/3
Taksim 80090, Istanbul
Tel (90 212) 292-0910-11
Fax (90 212) 292-0912
E-mail: ttcist@turk.net

ผู้อำนวยการ (Director)
นายประมุข มนตริวัต

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำนครอิสตันบูล
Royal Thai Consulate-General
In?n? Cad. No. 90 Dersan Han,
G?m??suyu, Taksim, Istanbul, Turkey
Tel. (90 212) 292 8651-52, 292 8366
Fax (90 212) 292 9770 249 4309
E-mail: mhayrie@escortnet.com

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครอิสตันบูล (Honorary Consul-General)
Mr. Refik Gokcek


หน่วยงานของตุรกีในไทย

สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย
The Embassy of the Republic of Turkey
61/1 Soi Chatsan, Suthisarn Road
Bangkok 10310 Thailand
Office hour 09-17.00 (Mon-Fri)
Tel. 0-2274-7262-3
Fax 0-2274-7261
E-mail : tcturkbe@mail.cscoms.com

เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย นาย Mumin Alanat

ตุลาคม 2546


เอกสารแนบ

เรียบเรียงโดย กองยุโรป 2 กรมยุโรป โทร. 0 2643 5133 Fax. 0 2643 5132 E-mail : european03@mfa.go.th


[ Back On Top ]

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ