Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

เมืองหลวง กรุงบรัสเซลส์
ภาษา ภาษาราชการมี 3 ภาษา ฝรั่งเศส เฟลมมิช เยอรมัน
ชุมชนเบลเยี่ยม แบ่งออกเป็น 3 ชุมชนตามภาษาที่ใช้
- Flemish หรือ Flanders (ใช้ภาษาเฟลมมิช)
- Francophone หรือ Wallons (ใช้ภาษาฝรั่งเศส)
- Brussels (ใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเฟลมมิช)
- German (ที่จังหวัด Eupen)
การปกครอง สหพันธรัฐ มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ
พระราชาธิบดี King Albert ที่ 2
นายกรัฐมนตรี นาย Guy Verhofstadt
สกุลเงิน ยูโร(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 50 บาท)
พื้นที่ 30,528 ตร.กม.
ประชากร 10 ล้านคน
ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นป่าเขาเรียกว่า Ardennes
เวลา ฤดูร้อน ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
ฤดูหนาว ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง
ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของเบลเยี่ยมเป็นลักษณะเหมือนกับยุโรปทางตอนเหนือ ประกอบด้วย 4 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม
ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 5-30 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนใต้ของประเทศ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-39 องศาเซลเซียส มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี

เมืองสำคัญ
เบลเยี่ยมถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประะเทศ และศูนย์กลางการประชุม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ

กรุงบรัสเซลส์ ประกอบด้วย 19 เขต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ ประชาคมยุโรป องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (นาโต) เป็นต้น มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน
- เป็นเมืองที่ใช้สองภาษา (bilingual) แต่ในทางปฏิบัติ ภาษาฝรั่งเศสมักจะถูกใช้เป็นภาษาหลัก
- เมืองสำคัญอื่นได้แก่ Antwerpen Liege และ Gent

การคมนาคม
เบลเยี่ยมเป็นจุดศูนย์กลางของยุโรป มีเส้นทางติดต่อกับประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศ เส้นทางรถไฟ Eurostar ซึ่งสามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง ไปยังประเทศฝรั่งเศสโดยรถไฟ TGV 1 ชั่วโมง 20 นาที และรถไฟ Thalys ความเร็วสูงไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี

การเข้าเมือง
คนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องติดต่อขอรับตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยก่อน สำหรับหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูตซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา แต่สามารถอยู่ในเบลเยี่ยมได้เพียงไม่เกิน 90 วัน แต่ถ้าต้องการไปเยือนประเทศอื่นในกลุ่ม Schengen ต้องขอรับการตรวจลงตราประเภท Schengen Visa จากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมด้วย

เบลเยี่ยมเป็น 1 ใน 10 ประเทศยุโรปที่ได้ลงนามในความตกลง Schengen (เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย และกรีซ) ซึ่งผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราจากประเทศใดประเทศหนึ่งใน 10 ประเทศนี้สามารถเดินทางต่อไปประเทศอื่น ๆ อีก 9 ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากประเทศที่เหลือ แต่หากขอรับการตรวจลงตราจากประเทศใดก็ต้องเดินทางเข้าประเทศนั้น เป็นจุดแรก (First port of entry)

หน่วยราชการไทย

สำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ (Office of Commercial Affairs)
Avenue Franklin D.Roosevelt 188,1050 Brussels.
โทรศัพท์ (322) 673-0060, 674-7310
โทรสาร (322) 673-4425, 674-7319

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (Office of Agricultural Affairs)
Avenue Franklin D. Roosevelt 184,1050 Brussels
โทรศัพท์ (322) 660-6069, 672-7207 โทรสาร (322) 672-6437

สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร (Office of the Customs Counsellor)
89 Derve du Rembucher, 1170 Brussels
โทรศัพท์ (322) 660-5853, 660-5759 โทรสาร (322) 675-2649

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of Science and Technology)
Boulevard du Souverain 412,1150 Brussels
โทรศัพท์ (322) 675-0797 โทรสาร (322) 662-0858

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมือง Antwerp
Frans Van Hombeechplein 10,Antwerpen(Berchem)
โทรศัพท์ (32-4) 95 22 99 00โทรสาร (32-3) 218-7294

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมือง Liege
Rue Cote d'Or 274 , 4000 Liege
โทรศัพท์ (04) 252-2163 โทรสาร (04) 252-2475

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำ Luxembourg
14,Rue Erasme,L-1468,Luxembourg
โทรศัพท์ (352) 407 878 โทรสาร (352) 407 804

สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
Avenue de la Toison d' Or 21, 1050 Brussels
โทรศัพท์ (02) 502-4744 โทรสาร (02) 502-6947

สมาคมมิตรภาพไทย-เฟลมมิช
Galaestraat 15,8680 Koekelare,Belgium
โทรศัพท์ (051) 582767 โทรสาร (051) 583078

วัดไทยธรรมมาราม เบลเยี่ยม (Wat Thai Dhammarrm)
71 Chaussee de Louvain 1410 Waterloo Belgium
โทรศัพท์ (32-2) 385 2855 โทรสาร (32-2) 385 2856

วัดพุทธเสรี (Wat Buddhaseree)
14 laagland, 2200 Herentls, Belgium
โทรศัพท์ (014) 237 161 โทรสาร (03) 644-2550

วัดพุทธแอนด์เวิร์ป (Wat Buddha Antwerp) 1A,Krommelei,2110 Wijnegem Antwerpen

โทรศัพท์ (32-3) 326-4577

วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน เบลเยี่ยม (Wat Dhammapateep) Kouterdreef,37,B-2800 Mechelen,Belgium โทรศัพท์/โทรสาร (32-1) 529-0099

สมาคมร้านอาหารไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก
1120 Chausee de Waterloo 1180 Brussels

โทรศัพท์ (02) 374-4962 โทรสาร (02) 375-4468

มีร้านอาหารไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์กประมาณ 40 ร้าน นอกจากนี้ยังมีซุปเปอร์มาเก็ตไทยในเมืองใหญ่ ๆ และซุปเปอร์มาเก็ตจีน ซึ่งสามารถหาซื้อผักสด ผลไม้ เครื่องปรุงอาหาร ของชำและของใช้ไทย ๆ จากร้านค้าดังกล่าวได้ ขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่สมาคมฯ

ปัญหาที่คนไทยมักประสบเมื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ข้อมูลทั่วไป

ปัญหาทางด้านภาษา
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
ไม่ประสงค์จะติดต่อประสานงานกับสถานทูตฯโดยไม่จำเป็น
ไม่มีเอกสารสำคัญประจำตัวหรือหากมีก็หมดอายุใช้การไม่ได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสถานทูตฯ เพื่อติดต่อได้ในยามจำเป็น


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเบลเยี่ยม
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
2 Square du Val de la Cambre, 1050 Brussels,
โทรศัพท์ (322) 640 68 10 โทรสาร (322) 648 30 66
E-mail : thaibxl@thaiembassy.be
เวลาทำการ
ระหว่าง 09.30 - 12.30 น. และ 14.00 - 17.00 น.
ฝ่ายกงสุล
ระหว่าง 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันเสาร์ - อาทิตย์

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ