Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงปักกิ่ง
กรุงปักกิ่ง : นครกวางโจว : นครคุนหมิง : นครเซี่งไฮ้ : เมืองฮ่องกง
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงปักกิ่ง : นครกวางโจว : นครคุนหมิง : นครเซี่งไฮ้ : เมืองฮ่องกง
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงปักกิ่ง
ที่ตั้ง จีนตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก มีเนื้อที่ 9.6 ล้าน ตร.กม.
ประชากร 1.25 พันล้านคน โดยเป็นเชื้อชานฮั่นร้อยละ 94
เมืองหลวง กรุงปักกิ่ง หรือเป่ยจิง มีประชากร 13 ล้านคน
ภาษา จีนกลาง (Putonghua) เป็นภาษาราชการ และยังมีภาาษาท้องถิ่นใช้กันอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ
ศาสนา ที่สำคัญ ได้แก่ ลัทธิขงจื้อ พุทธ เต๋า อิสลาม คริสต์ และลามะทิเบต
สกุลเงิน หยวนเหรินเหมินบี้ 10 เฟิน = 1 เจียว หรือเหมา
10 เจียว = 1 หยวน (1 หยวน = 4.5 บาท โดยประมาณ)

การเข้าเมือง

ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่จีน ในประเภทที่ถูกต้อง
ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ เดินทางเข้าจีนได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
ผู้เดินทางเข้าจีนโดยผิดกฎหมาย จะถูกปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 หยวน และ/หรือถูกจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 วัน และถูกส่งตัวกลับ
ผู้ที่พำนักอยู่ในจีนโดยผิดกฎหมายจะถูกปรับวันละ 500 หยวน และ/หรือถูกจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 วัน
การขอต่ออายุวีซ่าในปักกิ่งทำได้ ณ Public Security Bureau เลขที่ 2 ถนนอัน ติง เหมือน ตง ต้า เจีย เขตตุงเฉิง ปักกิ่ง โทร.(8610) 840-15292
ผู้ที่ทำงานในจีนโดยมิได้รับอนุญาต จะถูกปรับ และถูกส่งตัวกลับ และผู้ว่าจ้างงานก็จะถูกปรับเช่นกัน
ผู้ปลอมแปลงวีซ่าจีน จะถูกปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 หยวน และ/หรือถูกจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 วัน และถูกส่งกลับ
ผู้ที่เดินทางผ่านจีนไปประเทศที่สาม ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า หากรอเปลี่ยนเครื่องบินไม่เกิน 24 ช.ม.
ระเบียบการศุลกากร

ผู้ที่เดินทางถึงกรุงปักกิ่งต้องกรอกแบบคนเข้าเมือง แบบศุลกากรและแบบสุขภาพอนามัย เมื่อเดินทางออกต่างประเทศต้อง จ่ายค่าภาษีสนามบิน 90 หยวน (ภายในประเทศ 50 หยวน)
จีนอนุญาตให้นำบุหรี่เข้าประเทศได้ 400 มวน สุรา 1 ลิตร เงินตราสกุลอื่นหากมีมากเกินกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องสำแดง
ผักและผลไม้ทุกชนิด หากไม่มีเอกสารรับรองจากกรมวิชาการเกษตรไทยจะถูกห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด
ห้ามนำของเก่าอายุเกินกว่า 100 ปี งานศิลปะ ทองคำ ออกนอกประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ห้ามนำเข้า - ออกยาเสพติดทุกชนิด สิ่งพิมพ์ สื่อลามกอนาจาร และอาวุธสงคราม
การลักลอบขนยาเสพติด มีโทษถึงขั้นประหาร
เวลาและอากาศ

ทั่วทั้งจีนใช้เวลาปักกิ่ง ซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชม.
อากาศในปักกิ่งมีความแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาล
ในช่วง มีนาคม - พฤษภาคม ปักกิ่งมักประสบปัญหาพายุทรายทำให้เกิดความสกปรก และเป็นปัญหาต่อการสัญจร
การเดินทาง

รถแท็กซี่ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด ค่าโดยสาร 4 กม.แรก 10 หยวน และกม.ต่อไปราคาจะเพิ่มขึ้นตามที่แจ้งบนสติกเกอร์ ที่กระจกด้านข้าง กลางคืนเริ่มที่ 11 หยวนนั่งไม่เกิน 4 คน/คัน
รถไฟใต้ดิน บริการตั้งแต่ 05.30 - 23.00 น. ราคา 3 หยวน
รถประจำทาง จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนจึงจะนั่งรถประจำทางได้ ส่วนราคาจะแตกต่างกันไป แต่ต่ำสุด 2 หยวน
คนต่างชาติจะขับรถได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตขับขี่ของจีนเท่านั้น
การเดินทางจากกรุงปักกิ่งไปเมืองต่าง ๆ ในจีน สามารถเดินทางโดยทางอากาศ และทางรถไฟ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศและภายในประเทศอยู่ในอาคารเดียวกัน ห่างจากเมืองประมาณ 25 กม. ส่วนสถานีรถไฟใหญ่ ๆ มี 4 แห่ง คือ สถานีรถไฟปักกิ่ง สถานีรถไฟสายตะวันตก ตะวันออก และสายใต้ ทั้งนี้ ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องตรวจสอบทุกครั้งว่าต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีใด
ข้อพึงระวังสำหรับนักท่องเที่ยว

บริเวณหน้าที่พักในปักกิ่งมักมีบริการแท็กซี่ และรถถีบสามล้อ แต่ราคารถสามล้อให้ตกลงกันก่อนว่าจะจ่ายเงิน ตามระยะทางหรือรายหัว
ควรสำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่าและบัตรโดยสารเครื่องบิน เก็บให้ปลอดภัยเสมอ
ระหว่างซื้อของให้ระวังล้วง / กรีด กระเป๋า การทอนธนบัตรปลอม
สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ ยกเว้นที่ศูนย์การค้าหรือร้านของทางการ
โทรศัพท์ทางไกล ตามโรงแรมสากลมีราคาแพงมากการใช้บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IP Card) จะสะดวกกว่า
ติดต่อกลับประเทศไทยให้กด 00 66 ตามด้วยรหัสเมืองและหมายเลขโทรศัพท์ ระบบเรียกเก็บเงินปลายทาง ให้กด 10866 ใช้ได้กับตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกแห่ง
ให้ระวังการเดินเที่ยวยามราตรีตามลำพังซึ่งอาจมีสตรีชาวจีนมาพูดคุย ชวนดื่มของมึนเมา และเรียกเก็บเงินจำนวนมาก ในภายหลัง หญิงบริการในจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ และโรงแรมที่พัก
ในขณะขับรถให้ระวังการโบกรถจากคนแปลกหน้า
จีนใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ แต่ปลั๊กจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่
กรณีที่หนังสือเดินทางหาย ให้แจ้งตำรวจและนำเอกสารแจ้งความมายื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต
กรณีประสบปัญหาอื่น ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ
ข้อพึงระวังสำหรับผู้ไปทำงาน

เมื่อเดินทางถึงจีน โปรดแสดงให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ
ศึกษาสัญญาจ้างงานให้รอบคอบ
ต้องมีสัญญาการว่าจ้างงานจากนายจ้างและใบอนุญาตการทำงานต้องต่ออายุ Working Permit และ Resident Permit ทุก 6 เดือน ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5 - 45 ขึ้นกับจำนวนรายได้
การเจรจาธุรกิจ ขอให้ระมัดระวังเรื่องสิทธิประโยชน์ ศึกษาประวัติผู้ร่วมทุนให้รอบคอบ
การลงนามสัญญาใด ๆ ให้ระบุว่าหากเกิดกรณีพิพาทต้องมีหน่วยงานจีนเข้ามาดำเนินการเรื่องข้อพิพาทด้วยการลงนาม สัญญาต้องได้รับการประทับตรารับรอง Notary Public จากหน่วยงานจีน
ข้อพึงระวังสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อ คนไทยศึกษาอยู่จำนวนมากคือ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยภาษาและ วัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยจิงเม่า
ควรทราบชื่อมหาวิทยาลัย และที่พักเป็นภาษาจีน
ผู้ที่สมัครศึกษาผ่านนายหน้า ให้ศึกษาว่าราคาที่ตกลงกันครอบคลุมเรื่องใดบ้าง
นักศึกษาระยะยาวต้องจ่ายเงินค่าเล่าเรียนในครั้งแรก 2 เทอมการศึกษาและค่าที่พักเป็นเวลาครึ่งปี
สามารถโอนเงินจากธนาคารต้นทางทั้งในสกุลดอลลาร์สหรัฐและหยวนได้ ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน บัตร ATM ของธนาคารไทยที่มีระบบ Plus สามารถกดเงินสดจาก ATM ของ Bank of China ในปักกิ่งได้
วีซ่านักเรียน และ Resident Permit ต้องได้รับการต่ออายุตามระยะเวลาที่กำหนด
ข้อแนะนำด้านวัฒนธรรม

คนจีนจะไม่ทักทายคนแปลกหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็นการแสดงรอยยิ้มหรือกล่าวสวัสดี เป็นภาษาจีนว่า "หนีห่าว"
หัวข้อสนทนาที่คนจีนชื่นชอบ ได้แก่ ศิลปะ ชีวิตประจำวัน การงาน การศึกษา และเรื่องยาเพื่อสุขภาพ ไม่มีหัวข้อการเมืองภายในจีนโดยไม่จำเป็น
สีที่คนจีนชื่นชอบ คือ สีแดง หมายถึง ความโชคดี สีชมพูและสีเหลือง หมายถึง ความสุข ความรุ่งเรือง


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศจีน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
เลขที่ 40 ถนนกวง หัว ลู ปักกิ่ง 100600
โทรศัพท์ (8610) 6532-1748
โทรสาร (8610) 6532-1749
E-mail : thaibej@public.bta.net.cn

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศจีน : นครกวางโจว


กรุงปักกิ่ง : นครกวางโจว : นครคุนหมิง : นครเซี่งไฮ้ : เมืองฮ่องกง
ข้อมูลเบื้องต้น : นครกวางโจว
ที่ตั้ง มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของจีน ตั้งอยู่ใกล้ฮ่องกงและมาเก๊า
การปกครอง แบ่งออกเป็น 21 เมือง
ประชากร ประมาณ 83 ล้านคน 98% เป็นชาวฮั่น
พื้นที่ 62% เป็นภูเขา
เมืองหลวง เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง คือ นครกวางโจว ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กม. จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น "South Gate of China"
ภูมิอากาศ ภูมิอากาศของมณฑลกวางตุ้ง และจีนตอนใต้มี 4 ฤดู คือ
ธ.ค. - ก.พ. ฤดูหนาว
มี.ค. - พ.ค. ฤดูใบไม้ผลิ
มิ.ย. - ส.ค. ฤดูร้อน
ก.ย. - พ.ย. ฤดูใบไม้ร่วง
อุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ระหว่าง 10-32 องศาเซลเซียส และฝนตกชุกในช่วง ก.พ. - เม.ย.

การเข้าเมือง

การเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรืออยู่เกินกำหนดวีซ่า มีโทษปรับวันละ 500 หยวน สูงสุด 5,000 หยวน หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางการ
การขอตรวจลงตราที่สนามบิน (Visa on Arrival) สามารถกระทำได้เช่นกัน แต่ยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
การท่องราตรี ควรมีผู้นำที่มีความรู้พอ เพราะอาจเกิดปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูง และการถูกข่มขู่ทำร้าย
การเที่ยวโสเภณีเป็นเรื่องผิดกฎหมายและถูกจับกุมได้
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉิน
110 เรียกตำรวจ
120 เรียกรถพยาบาล
119 เรียกรถดับเพลิง
114 ถามเบอร์โทรศัพท์สถานที่ต่าง ๆ
การใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศโดยเก็บเงินปลายทางในประเทศไทย จะประหยัดกว่าการโทรศัพท์โดยปกติ โดยกดหมายเลข 10866 จากนั้นพนักงานองค์การโทรศัพท์ไทยจะต่อสายให้
กรณีหนังสือเดินทางหาย คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากหรือเสียชีวิตในมณฑลกวางตุ้ง กวางสี ไหหนาน และฟูเจี้ยน ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครกวางโจว
การเดินทางเข้าจีนในฐานะนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานในประเทศจีนได้
หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะท่องเที่ยวในจีนต่อ และวีซ่าใกล้หมดอายุ จะต้องติดต่อหน่วยงาน Public Security Department, Exit-Entry Foreigner Division, Guangzhou, Guangdong Province
โทรศัพท์ (020) 8311 - 9087, 8311 - 5898
โทรสาร (020) 8338 - 3740, 8311 - 9108

การจับจ่ายซื้อของ

ค่าครองชีพในกวางโจวสูงเทียบเท่ากับกรุงเทพฯ หรืออาจสูงกว่าเล็กน้อย สินค้าโดยทั่วไป เช่น เสื้อผ้า ผลไม้ของจีน อาหาร เครื่องเขียน และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนจะมีราคาถูกกว่าในเมืองไทย ยกเว้นสินค้าฟุ่มเฟือย และมียี่ห้อ เช่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ จะมีราคาแพงกว่าเมืองไทย
สินค้าที่นิยมซื้อเป็นของฝาก ได้แก่ ผลไม้ตามฤดูกาล (โดยเฉพาะลิ้นจี่) เห็ดหอม ยาสมุนไพรจีน เสื้อผ้า รองเท้า
การเลือกซื้อของมีค่า เช่น หยก ทองคำ และของเก่ามีราคา ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่ไว้ใจได้ โดยอาจจะสอบถามจากโรงแรมที่พัก หรือบริษัททัวร์ที่ได้รับรองจากรัฐบาลจีน
สินค้าซื้อแล้วส่วนใหญ่จะไม่รับคืน
การจับจ่ายซื้อของสดโดยเฉพาะผักและผลไม้ในตลาด ควรล้างทำความสะอาดและแช่ด่างทับทิมทุกครั้ง
ระบบเงินตรา

นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินสดสกุลใด ๆ เข้า-ออกจีนได้ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเงินหยวนไม่เกิน 6,000 หยวน หากนำเข้าหรือออกเกินจำนวนดังกล่าว จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรของจีน
การโอนเงินเข้าจีน สามารถทำได้โดยเสรีไม่จำกัดจำนวน โดยทั่วไปการโอนเงินออก ทางการจีนจะควบคุมไม่ให้โอนเงินออกเกินกว่าจำนวนที่โอนเงินเข้า สำหรับในกรณีที่โอนเงินออกจำนวนสูงกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (บุคคลธรรมดา) 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (นิติบุคคล) ผู้โอนจะต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินให้เจ้าหน้าที่จีนทราบ หรือขออนุญาตจาก State Administration of Foreign Exchange ก่อน


สกุลเงิน จีนใช้เงินสกุล "หยวน" หรือ "เหรินมินบี้-RMB"
อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 10 เหมา หรือ 100 เฟิน
1 หยวน ประมาณ 5.20 บาท

ระเบียบศุลกากร

ทางการจีนไม่อนุญาตให้นำวัตถุโบราณที่ปราศจากเอกสารรับรอง และงานศิลปะที่ถูกระบุต้องห้ามออกนอกประเทศ หากจะนำออกต้องขออนุญาต Fine Arts Department ก่อน
จีนห้ามการนำเข้า - ออกยาเสพติดทุกประเภท ฝ่าฝืนมีโทษประหารชีวิต หนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อลามกอนาจารในรูป VCD DVD อาวุธสงคราม อาหารสด ผักและผลไม้ทุกชนิด
ข้อแนะนำและข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่จะไปทำงาน

การเดินทางมาทำงานในจีนจะต้องขอรับการตรวจลงตรา Employment Visa จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลจีน
นายจ้างจะต้องออกใบรับรองการว่าจ้างลูกจ้าง เพื่อนำไปยื่นต่อกระทรวงแรงงาน ขอรับ Working Permit ภายใน 15 วัน หลังจากเดินทางมาถึง และขอรับ Residence Permit จากหน่วยงาน Public Security Department ภายใน 30 วัน หลังจากเดินทางมาถึง
ผู้ทำงานในมณฑลกวางตุ้งจะต้องต่ออายุ Working Permit และ Residence Permit ทุกปี โดยเสียค่าธรรมเนียม 1,800 หยวน ต่อปี (หรือ 150 หยวนต่อเดือน) อายุสัญญาจ้างงานแต่ละครั้งจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี
บุคคลที่ทำงานในจีนจะต้องเสียภาษีเงินได้ (income tax) ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5-45% ของรายได้ทั้งหมด
พึงระวังการถูกล่อลวงมาทำงานในจีน ควรติดต่อปรึกษากับกรมการจัดหางานของไทยก่อน (โทร. 1694 หรือ 1695) และควรขอดูบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของนายหน้าจัดหางาน เพื่อใช้อ้างอิงได้ในกรณีถูกหลอก
ข้อแนะนำและพึงระวังสำหรับผู้ที่จะเดินทาง

ผู้สูงอายุ พึงระมัดระวังการเดินทางท่องเที่ยว เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทาง นั่งรถ และนั่งเรือ เป็นเวลานาน และบางสถานที่มีอากาศเบาบาง ผู้สูงอายุจะเหนื่อยอ่อนง่าย
ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยว หากเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางจะได้รับการดูแลอย่างดีและทันท่วงที ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก หรือหากเสียชีวิตก็ได้รับเงินค่าทำศพ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องสอบถามรายละเอียดการประกันชีวิตประเภทนี้กับบริษัทประกันภัยในประเทศไทยก่อนออกเดินทาง
กรณีเสียชีวิต ญาติจะต้องติดต่อสถานกงสุลใหญ่เพื่อออกใบมรณบัตร โดยนำหลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากหน่วยงานจีน เช่น โรงพยาบาล และหนังสือเดินทางของผู้ตายไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ญาติผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดการศพ โดยติดต่อหน่วยงานจัดการศพของเมือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ หากญาติประสงค์จะเผาและนำอัฐิกลับประเทศไทยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 หยวน แต่หากประสงค์จะนำศพกลับประเทศไทย แต่ละมณฑลในอาณาเขตที่สถานกงสุลใหญ่ดูแล มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากัน โดยหน่วยงานจัดการศพจะติดป้ายชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายไว้โดยละเอียด อัตราค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 50,000-100,000 หยวน หรือในบางพื้นที่อาจมีอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้พาหนะในการขนส่งหลายต่อ และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วัน
กรณีหนังสือเดินทางหาย แจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นและนำใบแจ้งความไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ทำหนังสือหายเพื่อจะได้ออกใบแจ้งความอีก 1 ใบ และนำมาให้สถานกงสุลใหญ่ออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity-CI) หลังจากนั้นต้องนำ CI และใบแจ้งความที่ ตม.ออกให้ไปทำวีซ่าขาออก (Exit Visa) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ช่วงเทศกาลงานแสดงสินค้า ระวังถูกล้วงกระเป๋า กรรโชกทรัพย์ วิ่งราว ดังนั้น ไม่ควรพกเงินสด หรือเอกสารการเดินทางไปในที่ชุมชน และควรหลีกเลี่ยงสถานที่ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศจีน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
(Royal Thai Consulate-General)
M 07 2nd Floor,GardenHotel, 368 Huanshi Dong Lu, Guangzhou
โทรศัพท์ (86-20) 8384-9937,8380-4277
โทรสาร (86-20) 8388-9567,8388-9959
E-mail: gzthaich@163.com
gzthaicg@public.guangzhou.gol.cn

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046 โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศจีน : นครคุนหมิง

กรุงปักกิ่ง : นครกวางโจว : นครคุนหมิง : นครเซี่ยงไฮ้ : เมืองฮ่องกง
ข้อมูลเบื้องต้น : นครคุนหมิง

ระบบเงินตรา

คุนหมิงใช้เงินสกุลเหริน หมิน ปี้ (Ren Min Bi) หรือ โดยทั่วไปเรียกว่าไขว้ หรือหยวน 1 หยวนเท่ากับ 10 เหมา หรือ 100 เฟิน อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเท่ากับ 5.00 บาท หรือ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 8.2 หยวน(2548)
นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินสดสกุลใด ๆ เข้า-ออกจีนได้ ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเงินหยวนไม่เกิน 6,000 หยวน หากพบว่ามีการนำเงินเข้า-ออกมากกว่าจำนวนที่ระบุ และมิได้แจ้งเจ้าหน้าที่ เงินส่วนเกินอาจถูกอายัดได้
การโอนเงินเข้าจีน สามารถกระทำได้โดยเสรีไม่จำกัดจำนวน
สำหรับการโอนเงินออกนอกจีน หากมีจำนวนสูงกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (บุคคลธรรมดา) 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (นิติบุคคล) จะต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงิน หรือขออนุญาตจาก State Administration of Foreign Exchange ก่อน
ขณะนี้ ธนบัตรเหรินหมินปี้ปลอมระบาด กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในจีนจึงพึงระวังหากแลกเงินอย่างผิดกฎหมายตามท้องถนน

ศุลกากร

คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ควรขอรับการตรวจลงตราก่อนที่จะเดินทางเข้าจีนที่สถานเอกอัครราชฑูตจีนประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ หรือที่จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่) การตรวจลงตราแบบนักท่องเที่ยวเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการและฑูตได้รับการยกเว้นตรวจลงตราโดยสามารถอยู่ในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน
การขอรับตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival)
ที่สนามบินคุนหมิงยังไม่สะดวก มีกระบวนการขั้นตอนยุ่งยาก และต้องดำเนินการล่วงหน้า ประมาณ 4-5 วัน ก่อนเดินทาง
ที่ด่านสากลบ่อหาร เขตการปกครองตนเองสิบสองปันนาสามารถขอรับการตรวจลงตราได้ตามปกติ
จีนห้ามการนำเข้า - ออกยาเสพติด สิ่งพิมพ์และสื่อลามกอนาจาร อาวุธสงคราม ผักผลไม้
นักท่องเที่ยวสามารถนำเครื่องประดับทองคำติดตัวออกนอกจีนได้
จีนไม่อนุญาตให้นำวัตถุโบราณที่ปราศจากเอกสารรับรอง และงานศิลปะที่ถูกระบุต้องห้ามออกนอกประเทศ เว้นแต่ขออนุญาตจาก Fine Arts Department ก่อน
การนำกล้องถ่ายทำภาพยนต์เข้าจีนจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาลกลางจีนที่ปักกิ่งก่อน
การลักลอบนำเข้า-ออกยาเสพติดมีโทษหนักถึงประหารชีวิต
ข้อพึงระวังสำหรับนักท่องเที่ยว

ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวที่คุนหมิง เนื่องจาก คุนหมิงมีที่ตั้งสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,900 เมตร (เมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ในมณฑลยูนนาน เช่น ลี่เจี่ยง 2,500 เมตร และจงเตี้ยน 3,300 เมตร) อาจส่งผลให้ร่างกายต้องปรับสภาพเป็นพิเศษเนื่องจากปริมาณออกซิเจนในอากาศเบาบาง
น้ำดื่ม ควรดื่มน้ำที่จำหน่ายเป็นขวดปิดฝาสนิท ซึ่งหาซื้อสะดวก ไม่ควรดื่มน้ำจากก๊อกประปา
การเดินทางเข้าจีน หรือพำนักในจีนโดยผิดกฎหมาย อาทิ การตรวจลงตราหมดอายุ มีโทษปรับวันละ 500 หยวน
ควรสำเนาหนังสือเดินทาง รวมทั้งหน้าที่ได้รับการตรวจลงตรา บัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่ออ้างอิงหากเกิดกรณีสูญหาย
กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่หนังสือเดินทางสูญหาย แล้วนำเอกสารแจ้งความยื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เพื่อดำเนินการทำเอกสารแทนหนังสือเดินทางหรือ Certificate of Identification-CI โดยกรอกแบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทาง 2 ชุด และแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ แล้วจึงนำใบ CI ไปยื่นที่ชั้น 14 Administration Division of Aliens & Enter-Exit of Kunming ,Public Security Bureau หมายเลขโทรศัพท์ (0871) 301-7590 ตั้งอยู่ที่ 525 ถนนเป๋ยจิง เพื่อขอเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้เอกสาร CI ต่อไป
หากวีซ่าใกล้หมดอายุ ให้ติดต่อที่ Public Security Bureau หมายเลขโทรศัพท์ (0871) 571-7030 ตั้งอยู่ที่ จิน ซิน ฮั้ว หยวน หากพำนักเกินอายุวีซ่า จะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 หยวน หรือไม่เกิน 5,000 หยวน การต่ออายุวีซ่าต้องแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ และชำระค่าธรรมเนียม 160 หยวน
พึงระวังกระเป๋าเงินและของมีค่าระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและซื้อสินค้า
พึงระวังการล้วงกระเป๋า หรือกระชากสร้อย ขโมยของมีค่าตามสถานที่มีผู้คนมาก เช่น ตามห้างสรรพสินค้า ตลาดสด สถานีรถไฟ สถานีรถประจำทาง เป็นต้น
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
110 เรียกตำรวจ
120 เรียกรถพยาบาล
119 เรียกรถดับเพลิง
จีนไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทำงานในจีน
พึงระมัดระวังในการท่องราตรี บางสถานที่อาจเรียกเก็บเงินหลายร้อยหยวน โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าจากการที่มีสุภาพสตรีชาวจีนมานั่งคุยด้วยทั้งที่ได้รับเชิญและไม่ได้รับเชิญ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวในนครคุนหมิง และมณฑลยูนนาน สามารถติดต่อกับสำนักงานการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน
โทร.(86-871) 354-3560,354-5832 โทรสาร(86-871) 351-7048 หรือWebsite:http://www.chinats.com/kunming/index.htm และ http://visit-mekong.com
หรือผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ หากจะเดินทางเข้าจีนไม่เกิน 30 วัน จะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา
การขอวีซ่าที่สนามบินในจีนสามารถกระทำได้แต่ยังไม่ได้รับความสะดวก และเจ้าหน้าที่จีนบางส่วน ยังไม่ทราบถึงระเบียบนี้
การใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเก็บเงินปลายทางในประเทศไทย จะประหยัดกว่าการใช้โทรศัพท์ปกติ โดยกดหมายเลข 10866 จากนั้นพนักงานองค์การโทรศัพท์ไทยจะต่อสายให้
กรณีหนังสือเดินทางหาย หรือมีผู้เสียชีวิต สามารถขอรับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในนครคุนหมิง และมณฑลยูนนาน สามารถติดต่อกับสำนักงานการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน โทร (86-871) 354-3560,354-5832 โทรสาร (86-871) 351-7048 หรือ Website:http//www.chainats.com/kunming/index.htm และ http://visit-mekong.com
ข้อพึงระวังสำหรับผู้ที่จะไปทำงานในจีนและนักลงทุน

ศึกษาสัญญาจ้างงานให้ละเอียด
ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และเมื่อเดินทางถึงจะต้องแจ้งให้Public Security Bureau ของมณฑลยูนนานทราบทันที
นายจ้างต้องออกใบรับรองการว่าจ้าง และยื่นต่อPublic Security Bureau เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานหรือ Working Permit และ ใบอนุญาตพำนักอยู่ในจีน หรือResidence Permit ให้ลูกจ้าง
ต้องต่ออายุ Working Permit และ Residence Permit ทุก 6 เดือน โดยเสียค่าบริการร้อยละ 3 ของรายได้ ทั้งนี้ลูกจ้างควรตกลงกับนายจ้างว่าผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้
ผู้ทำงานในจีนจะต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5 - 45 ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินรายได้
เมื่อเดินทางถึงนครคุนหมิง ควรแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร คุนหมิงทราบ
พึงระวังการถูกล่อลวงไปค้าประเวณี ซึ่งผู้ล่อลวงจะต้องถูกระวางโทษสูงสุดจำคุก 10 ปี และถูกปรับ 10,000 หยวน ส่วนสตรีที่สมัครใจทำงานลักษณะดังกล่าว จะต้องโทษจำคุก 6 เดือนถึง 2 ปี หากพบว่าติดโรคทางเพศสัมพันธ์ จะถูกจำคุกสูงสุด 5 ปี และปรับอีกไม่เกิน 5,000 หยวน
เมื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ต้องแจ้ง Public Security Bureau และสถานีตำรวจของที่อยู่เดิมและใหม่ทุกครั้ง
นักลงทุน

ศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายบริษัทร่วมทุน อย่างไรก็ดี กฎหมายจีนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและยังไม่มีการปฏิบัติหรือตีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ต้องมีความรอบคอบในการตัดสินใจเลือกผู้ร่วมลงทุน แม้ว่าการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จะยังเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ควรตระหนักถึงระเบียบ และกฎหมายจีน
การจับจ่าย

ร้านค้าส่วนใหญ่ จะรับเงินสดสกุลหยวนเท่านั้น สำหรับโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป อาจรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ในบางครั้ง
ยังมีร้านจำนวนน้อยที่รับการชำระเงินโดยบัตรเครดิต
สามารถแลก Traveler's Cheques ได้ตามธนาคารและโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
การซื้อสินค้า สามารถต่อรองราคาได้ยกเว้นที่ศูนย์การค้าหรือร้านที่เป็นกิจการของทางราชการ
การซื้อสินค้าริมทางอาจได้สินค้าปลอม และน้ำหนักไม่ถึงที่ตกลงกันไว้
สินค้าที่ซื้อแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีการรับคืน
ผู้ขายของส่วนใหญ่จะขอเงินพอดีกับราคาสินค้า โดยเฉพาะเศษสตางค์ (เหมาหรือเฟิน)
การซื้อผลไม้จำนวนมาก ควรทำการเลือกผลไม้ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันเล่ห์กลของพ่อค้าที่มักเลือกผลไม้ที่เน่าเสียให้
วัฒนธรรม

ชาวจีนมักทักทายกันโดยการจับมือ และกล่าวคำสวัสดีว่า "หนีห่าว" การเรียกชื่อให้เรียกนามสกุล(แซ่)ก่อนแล้วตามด้วยคำว่า "เซียนเซิง" สำหรับผู้ชายถ้าทราบตำแหน่งก็อาจเรียกนามสกุล + ตำแหน่ง จะเป็นการเหมาะสมที่สุด สำหรับผู้หญิงที่อายุน้อย เช่น พนักงานเสิร์ฟหรือพนักงานโรงแรมอาจเรียก "เสียวเจี่ย"หรือ "เสี่ยวเม่ย" ควรเลี่ยงคำว่า"ถงจื้อ" ซึ่งแปลว่า "สหาย" ซึ่งล้าสมัย และผู้ถูกเรียกไม่ชอบ
การแต่งกายเมื่อไปชมสถานที่โบราณ หรือมีความสำคัญทางศาสนา เช่น วัด ควรสำรวม เช่นเดียวกับในไทย ควรระมัดระวังข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามถ่ายภาพในบางสถานที่
การพูดคุยนับญาติกับจีนโดยระบุว่าสมัยโบราณชนเผ่าไทยเคยอยู่ทางตอนใต้ของจีน และถูกรุกรานจนถอยร่นลงมาอยู่ใน แหลมสุวรรณภูมิปัจจุบัน อาจสร้างความสับสนและไม่สร้างความรู้สึกร่วมกับคู่สนทนา
คนจีนโดยทั่วไปจะรับ "มุข" dirty joke ไม่ค่อยได้
การรับประทานอาหาร

ในการดื่มสุรา ไม่ควรดื่มโดยไม่ชักชวนผู้อื่นให้ดื่มร่วมกัน เจ้าภาพมักจะดื่มเพื่อเป็นเกียรติแก่แขก โดยพูดคำว่า "กันเปย" ซึ่งหมายถึง ชนแก้ว หรือดื่มให้หมดแก้ว
การสั่งอาหารเลี้ยงชาวจีนควรสั่งให้อาหารเหลือบ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าภาพมีฐานะดี และให้เกียรติแก่แขก
ตอนท้ายของมื้อ มักจะมีการเสิร์ฟข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวเป็นการแสดงความถ่อมตนของเจ้าภาพว่า อาจจะเลี้ยงแขกได้ไม่เต็มอิ่มจึงต้องสั่งข้าวมา
แขกและเจ้าภาพสามารถตักอาหารให้กันและกันได้โดยใช้ตะเกียบ หรือช้อนกลาง หากไม่มีควรใช้ตะเกียบ หรือช้อนของผู้ที่เราต้องการตักอาหารให้ตักอาหารแทน
ปกติงานเลี้ยงอาหารกลางวัน มักจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ชั่วโมง สำหรับอาหารเย็นประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
รายการอาหารส่วนใหญ่จะพิมพ์เป็นภาษาจีน
การรับประทานอาหารตามร้านต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้ตะเกียบเป็นอุปกรณ์
ช้อนส้อม มีดจะมีให้ในโรงแรมหรือร้านอาหารขนาดใหญ่เท่านั้น
ร้านอาหารจีนทั่วไปจะไม่มีน้ำปลา พริกสด และน้ำแข็งบริการและเบียร์มักไม่แช่เย็น
ร้านอาหารบางแห่งอาจมีระเบียบไม่ให้พนักงานรับทิป และบางร้านได้รวมค่าบริการไว้กับค่าอาหารแล้ว
ในคุนหมิง มีร้านอาหารและร้านก๋วยเตี๋ยว ทั่วไปก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นกลมสีขาว ทำจากแป้งข้าวเจ้า เรียกว่า "หมี่เซี่ยน" ส่วนบะหมี่เรียก "เมี่ยนเถียว"
ในคุนหมิง มีร้านอาหารไทยระดับได้มาตรฐาน 2 ร้าน คือ ร้านบ้านไทย ที่โรงแรม Sakura ชั้น 18 หมายเลขโทรศัพท์ 313-5489 และร้านอาหาร Blue Bird ที่ถนนตงเฟิงชี หมายเลขโทรศัพท์ 361-0478 และร้านไทยสว่าง (อาหารทะเลเยาวราช) ที่ถนนหูกั่ว หมายเลขโทรศัพท์ 311-6319
การท่องราตรี

พึงระมัดระวัง บางสถานที่อาจเรียกเก็บเงินหลายร้อยหยวน โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าจากการที่มีสุขภาพสตรีชาวจีน มานั่งคุยด้วยทั้งที่ได้รับเชิญและไม่ได้รับเชิญ
อื่น ๆ

ระบบไฟฟ้า -220 V. เช่นเดียวกับไทย
โทรศัพท์ทางไกลจากจีนมาไทย กดหมายเลข 00 66 แล้วตามด้วยรหัสเมืองและหมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ทางไกลจากไทยไปจีน กดหมายเลข 001 86 แล้วตามด้วยรหัสเมือง และหมายเลขโทรศัพท์

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศจีน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
(Royal Thai Consulate-General)
Kunming Hotel, 145 Dong Feng Dong Lu
Kunming, Yunnan Orivubce 650051
โทรศัพท์ (86-871) 3149296
โทรสาร (86-871) 3166891
E-mail: thai.kmg@ns.tenway.com.cn

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

ประเทศจีน : นครเซี่ยงไฮ้

กรุงปักกิ่ง : นครกวางโจว : นครคุนหมิง : นครเซี่ยงไฮ้ : เมืองฮ่องกง
ข้อมูลเบื้องต้น : นครเซี่ยงไฮ้

นครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ 6,340 ตร.กม. มีแม่น้ำหวงผู้ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาหนึ่ง ของแม่น้ำแยงซีไหลผ่านตัวเมือง เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีประชากร 14 ล้านคน ความหนาแน่นของประชากร 2,052 คน/ตร.กม. นครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การธนาคาร บนผืนแผ่นดินใหญ่จีน ประชากรมีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเกิน 10% ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

การปกครองของนครเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้มีฐานะเทียบเท่ามณฑล มีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลท้องถิ่นมีฐานะ เช่นเดียวกับผู้ว่ามณฑล

การเดินทางเข้าเมือง

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยสามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นเวลา 1 เดือนโดยไม่ต้องขอวีซ่า หากถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนในประเทศไทยก่อน

ผู้ที่ประสงค์จะทำงานในนครเซี่ยงไฮ้ต้องขอวีซ่าทำงาน (Employment Visa) มาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนในประเทศไทย ก่อน ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยวจะทำงานไม่ได้

การจะทำงานในเซี่ยงไฮ้ต้องศึกษาสัญญาจ้างงานให้รอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องภาษีเงินได้ เรื่องการจ่ายเงินเดือน การโอนเงิน ภาระค่าใช้จ่ายในการขอและต่อใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น

ระบบเงินตรา

อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย 1 หยวน ประมาณ 5 บาท (1 หยวน = 10 เหมา หรือ 100 เฟิน)
ธนบัตรจีนมีฉบับละ 100 หยวน 50 หยวน 5 หยวน 2 หยวน และ 1 หยวน
การแลกเงินควรแลกที่ธนาคาร หรือในโรงแรมหรือที่ท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานที่เซี่ยงไฮ้มี 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานหงเฉียว และท่าอากาศยานผู่ตง) ไม่ควรแลกเงินในตลาดมืดเพราะผิดกฎหมาย และอาจได้เงินปลอม
ทางการจีนห้ามนำเข้า-ออกเงินสดสกุลหยวนเกิน 6,000 หยวน และเงินสดสกุลต่างประเทศไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐฯ
การโอนเงินออกนอกประเทศหากเกินกว่า 500 เหรียญสหรัฐฯ จะต้องแจ้งขออนุญาตจากทางการจีน โดยสำแดงแหล่งที่มาของเงิน
ภาษาที่ใช้

การเดินทางมาท่องเที่ยวนครเซี่ยงไฮ้ หากไม่รู้ภาษาจีนกลางเลย จะทำให้เกิดอุปสรรคอย่างมาก อย่างน้อยหากรู้ภาษาจีนกลางบ้าง ก็จะช่วยให้การใช้ชีวิตในนครเซี่ยงไฮ้มีความสะดวกสบายขึ้น นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้มีภาษาท้องถิ่นของตนเอง คือ ภาษาเซี่ยงไฮ้ อย่างไรก็ดี คนเซี่ยงไฮ้ส่วนใหญ่จะพูดภาษาจีนกลาง หากพักในโรงแรม 5 ดาว พนักงานจะพูดภาษาอังกฤษ แต่ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ พนักงานส่วนมากจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ การซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะต่อรองราคาได้แม้แต่ห้างสรรพสินค้าบางแห่งก็สามารถต่อรองได้บ้างเช่นกัน

การท่องเที่ยว

หากไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อน การท่องเที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้ควรติดต่อผ่านบริษัทท่องเที่ยว
ไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า โดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่ชักจูงให้เที่ยวหาความสำราญในยามราตรี เพราะอาจเป็นการหลอกลวงให้เสียทรัพย์ได้
ที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "ไว่ทัน" หรือ "The Bund" อันเป็นเขตเมืองเก่า มีแม่น้ำหวงผู่คั่นกลางระหว่างไว่ทันกับผู่ตงหรือฝั่งตะวันออกของนครเซี่ยงไฮ้ โดยบริเวณนี้ถือว่าเป็นเขตสัญญลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ ใครมาท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้จะต้องมาที่บริเวณนี้
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ยินดีต้อนรับคนไทยทุกท่าน หากท่านไปทำงานในนครเซี่ยงไฮ้หรือมณฑลในเขตอาณาของนครเซี่ยงไฮ้ คือมณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอันฮุย โปรดติดต่อเพื่อแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ทราบ ชื่อ ที่อยู่ด้วย เพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแก่ท่านได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศจีน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
(Royal Thai Consulate-General)
ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารธนาคารกรุงเทพ
เลขที่ 7 ถนนจงซานตะวันออก 1 ไว่ทัน เซี่ยงไฮ้
เวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.30-12.00 น. และ 13.00-17.30 น.
โทรศัพท์ (8621) 6323-4095, 6321-9371, 6321-9406
โทรสาร (8621) 6323-4140
Website : http://www.thaishanghai.com/
E-mail: rtcgsha@online.sh.cn

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

ประเทศจีน : เมืองฮ่องกง

กรุงปักกิ่ง : นครกวางโจว : นครคุนหมิง : นครเซี่ยงไฮ้ : เมืองฮ่องกง
ข้อมูลเบื้องต้น : ฮ่องกง

ผู้ที่ประสงค์จะมาทำงานในฮ่องกง

อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถจะหางานให้ทำในฮ่องกงได้โดยมีรายได้ดี
ฮ่องกงไม่มีนโยบายนำเข้าแรงงานต่างชาติ ยกเว้น ผู้ช่วยแม่บ้าน
เอกสารเดินทาง

ตรวจหนังสือเดินทาง ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนออกเดินทาง เนื่องจากอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
กรณีหนังสือเดินทางสูญหายขอให้แจ้งความที่สถานีตำรวจและให้รีบติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ
การฉกชิงทรัพย์และการล้วงกระเป๋าก็ยังคงปรากฎอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในย่านชุมชน และในรถโดยสารสาธารณะ
ผู้ที่อาศัยเกินกำหนดวีซ่า มีทั้งโทษจำคุกและปรับ
การตรวจคนเข้าเมือง

บุคคลสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้าฮ่องกงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงที่สนามบิน CHEK LAP KOK จะประทับตราวีซ่าให้อาศัยอยู่ในฮ่องกงได้ 1 เดือน หากหนังสือเดินทางดังกล่าวยังมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ศุลกากร สิ่งของต้องห้าม

ยาเสพติด
ยากล่อมประสาท ยากระตุ้น และยานอนหลับ
ยาปฏิชีวนะ (antibiotics)
ยากล่อมประสาทและยานอนหลับบางประเภท สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในประเทศไทย แต่เป็นยาต้องห้ามในฮ่องกง
สารมีพิษ สารเคมีควบคุม
ปืนและกระสุนปืน ดอกไม้ไฟ
เครื่องมือยุทธศาสตร์ (strategic commodities)
เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เกินปริมาณการใช้ส่วนตัว
สัตว์และพืชต่าง ๆ
สิ่งของปลอมแปลงเลียนแบบ เช่น แผ่นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แผ่นดิส และม้วนเทป
สัตว์สงวน สัตว์ต่าง ๆ เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก
ข้อควรระวัง

การนำยาเสพติดเข้าฮ่องกงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและจะได้รับโทษสถานหนัก สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ก่อนออกเดินทางไปฮ่อองกงควรให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อความระบุถึงสาเหตุความจำเป็นต้องพกยา ปริมาณยาที่จะต้องบริโภคต่อวัน

หากถูกตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่ควรวิตก การตรวจค้นเป็นภารกิจปกติของเจ้าหน้าที่ และเป็นการตรวจโดยสุ่มตัวอย่าง

การเดินทางเข้าเมือง

การเดินทางเข้าเมืองโดยรถไฟด่วน จะสะดวกและรวดเร็วที่สุด สถานีรถไฟจะอยู่ต่อจากอาคารผู้โดยสารขาเข้า และสามารถนำรถเข็นกระเป๋าเข้าไปได้ถึงประตูรถไฟ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในการขนสัมภาระรวมทั้งตอบข้อซักถาม ค่าตั๋วรถไฟ 90 ฮ่องกงดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางเข้าเมืองโดยรถยนต์ประจำทางในราคาประมาณ 45 ฮ่องกงดอลลาร์

การเดินทางในฮ่องกง
รถไฟใต้ดิน (Mass Transit Raiways-MTR) สะดวกและทันสมัยที่สุดในฮ่องกง ให้บริการทุก 2-4 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00-01.00 น. ทุกวัน
ข้อควรระวัง
ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานีและในรถไฟ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 ฮ่องกงดอลลาร์ สำหรับการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่ม และปรับไม่เกิน 5,000 ฮ่องกงดอลลาร์สำหรับการสูบบุหรี่
รถไฟสายเกาลูน-กวางตุ้ง หรือ เคซีอาร์ซี (KCRC East Rail) ให้บริการระหว่างสถานีรถไฟ Hung Hom ฝั่งเกาลูนถึงสถานี Lo Wu ก่อนข้าม ชายแดนไปยังเขตเสิ่นเจิ้นของจีน
รถโดยสารประจำทาง ให้เตรียมค่าโดยสารให้พอดีกับราคาค่าโดยสารซึ่งติดป้ายบริเวณหน้ารถข้างคนขับ เพราะไม่มีการทอนเงิน ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 4-8 ฮ่องกงดอลลาร์
รถราง เป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุดคือ ราคา 2 ฮ่องกงดอลลาร์ ตลอดสาย และจะไม่มีการทอนเงินเช่นเดียวกัน
เรือโดยสารข้ามฟาก เรือโดยสารข้ามฟากสตาร์ เฟอร์รี่ (Star Ferry) เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฮ่องกง รับส่งระหว่างฝั่งเกาลูน กับฝั่งฮ่องกง เปิดบริการระหว่าง 06.30-23.30 น. อัตราค่าโดยสาร 1.70 ฮ่องกงดอลลาร์ (ชั้นล่าง) และ 2.20 ฮ่องกงดอลลาร์ (ชั้นบน)
รถแท๊กซี่ มีอยู่ 3 สีคือ สีแดง สีเขียว และสีฟ้า
รถแท๊กซี่ทุกคันจะติดมิเตอร์ เริ่มจาก 15 ฮ่องกงดอลลาร์ หากมีกระเป๋าเดินทาง จะเสียค่าประเป๋าอีกใบละ 5 ฮ่องกงดอลลาร์
ข้อแนะนำ
กรณีถูกโกงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับบริการของแท๊กซี่ แจ้งความที่หมายเลข 2527-7177 หรือ 2889-9999
จดที่อยู่เป็นภาษาจีน จะช่วยให้แท๊กซี่ไปส่งได้สะดวกขึ้น

เงิน

ดอลลาร์ฮ่องกง มีราคาใบละ 20, 50, 100, 500 และ 1,000 ดอลลาร์ แต่ละธนบัตรมีรูปภาพประกอบแตกต่างกัน แต่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายเหมือนกัน
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 7.70 - 7.80 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และระหว่าง 1 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อ 4.90 - 5.00 บาท (2543)
ข้อแนะนำ ฮ่องกงไม่มีตลาดมืดสำหรับการแลกเงินอย่าหลงเชื่อบุคคลที่เดินรับแลกเงินตามถนนเป็นอันขาด

สุขภาพ


หากเจ็บป่วยไม่รุนแรงสามารถขอรับบริการได้จากคลีนิกที่มีอยู่ทั่วไปในฮ่องกง แต่หากรุนแรงควรไปรักษาที่คลีนิกเฉพาะโรค หรือโรงพยาบาล
คลีนิกทั่วไปจะเปิดบริการดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-13.00 และ 14.00-17.00 น. วันเสาร์ 09.00-13.00 น.
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลได้ที่หมายเลข 2300-6555
ตำรวจฮ่องกง

ในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร. 999
หากประสงค์จะแจ้งความเมื่อเกิดเหตุด่วนโทร. 2527-7177 หากต้องการขอข้อมูลด่วน โทร 2886-0222
การซื้อสินค้าในฮ่องกง

อย่าให้พนักงานชักชวนให้ซื้อสินค้าที่ไม่ต้องการ
อย่าให้บัตรเครดิตหากยังมิได้ตกลงราคา เมื่อจ่ายเงินโดยบัตรเครดิตควรตรวจเช็คว่าถูกต้องหรือไม่
หากมีปัญหาอย่าโต้เถียงในร้าน แต่ให้แจ้งตำรวจหรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทันที (หมายเลข 2929-2222)
วัดไทยในฮ่องกง

วัดพุทธรรมาราม (Wat Buddhadhamaram)
501, Soi Wah Road, Ngau Tam Mei Yuen Long, N.T.
โทรศัพท์ 2471-4222 โทรสาร 2475-6985

วัดเมฆธรรมวนาราม (วัดไทยหว่อ)
49 Pun Chun Yuen Tseun, Tai Po N.T.
โทรศัพท์ 2651-3289 โทรสาร 2382-5800หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศจีน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
8/F, Fairmont House
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ 2521-6481-5 โทรสาร 2521-8629
(เวลาราชการ 9.30 - 17.00 น. วันจันทร ์- ศุกร์)
สำนักงานกงสุลฝ่ายแรงงาน
22/F, Room no. 2202, Bangkok Bank Building
14-20 Bonham Strand West Road
Sheung Wan, Hong Kong
โทรศัพท์ 2530-2343, 2845-0086 โทรสาร 2845-0830
E-mail : thaicghk@thai-consulate.org.hk

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ