Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงโคลัมโบ

ศรีลังกา หมายถึง "เกาะที่มีความเจริญ โชคดี และเป็นศิริมงคล" เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งคนไทยรู้จัก "เกาะลังกา" มาแต่สมัยโบราณเพราะเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาฝ่าย "เถรวาท" เช่นเดียวกับไทย ชาวศรีลังกาเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของประเทศตน เก่าแก่และเกิดขึ้นพร้อมกับพุทธศักราชเมื่อกว่า 2,500 ปี มาแล้ว ศรีลังกาเคยตกอยู่ใต้ปกครองของโปรตุเกส ฮอลแลนด์ และอังกฤษ และได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491

ที่ตั้ง
ข้อมูลทั่วไป

ศรีลังกาเป็นเกาะที่มีความยาว 353 กิโลเมตร กว้าง 183 กิโลเมตร มีพื้นที่ 66,000 ตร.กม.

เมืองหลวง กรุงโคลัมโบ
ประชากร 20 ล้านคน (2547)
ชาวสิงหล (Sinhalese) ร้อยละ 74
ทมิฬ (Tamils) ร้อยละ 18
มุสลิม ร้อยละ 7
ที่เหลือ คือ มัวร์ (moors) เบอร์เกอร์ (Burghers) และเวทย์ (Veddahs)
ความหนาแน่น ประมาณ 303 คน ต่อ ตร.กม.
ภาษาที่ใช้ สิงหล ทมิฬ และอังกฤษ
ศาสนา พุทธ ร้อยละ 70 ฮินดู ร้อยละ 15 คริสต์ ร้อยละ 8 อิสลาม ร้อยละ 7
สินค้าส่งออก เครื่องนุ่งห่ม อัญมณี และชา
ภูมิอากาศ ที่ราบลุ่มเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 27-16 องศาเซลเซียส
สกุลเงิน ศรีลังการูปี
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อประมาณ 100 รูปี หรือ 1 รูปี ต่อประมาณ 0.40 บาท
ภาษีท่าอากาศยาน ไม่มี
การปกครอง ศรีลังกามีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และหัวหน้ารัฐบาล


การค้ากับไทย

การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตัวเลข ณ ปี 2547)
สินค้าที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดศรีลังกาควรเป็นสินค้าที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ เฟอร์นิเจอร์ เหล็ก และเหล็กกล้า ฯลฯ สินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่การดำรงชีพ และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบ
สำหรับกลไกความร่วมมือด้านการค้า ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ศรีลังกา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ การค้า นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจศรีลังกา-ไทย ขึ้นที่กรุงโคลัมโบและที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการค้าระหว่างกัน
การลงทุน
อุตสาหกรรมที่ศรีลังกาประสงค์จะดึงดูดนักลงทุนไทย คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ การเพาะเลี้ยงกุ้ง การผลิตผลไม้กระป๋อง เครื่องหนัง อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมโรงงานแก้ว (ศรีลังกามีซิลิกาจำนวนมาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก้ว) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลศรีลังกาต้องการขยายนิคมอุตสาหกรรมไปยัง ภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังอาจใช้ศรีลังกาเป็นประตูการค้าส่งผลิตภัณฑ์ไปยังอินเดียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีความตกลง ทางการค้าเสรีกับศรีลังกา

การประมง
ศรีลังกามีทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ การประมงพื้นเมืองไม่ทันสมัย ขณะนี้ศรีลังกากับไทยได้มีความตกลงร่วมมือทางการประมงระหว่างกันแล้ว โดยในขั้นต้นจะมีการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกันทั้งสองฝ่ายก่อน
แรงงาน
ศรีลังกาไม่ขาดแคลนแรงงาน มีแรงงานฝีมือบางประเภทเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้ามาทำงานชั่วคราว อาทิ วิศวกรก่อสร้าง

ข้อมูลที่ควรทราบ

ควรระมัดระวังตัวในเรื่องความปลอดภัย และไม่ควรร่วมชุมนุมหรือสังเกตการณ์ในการชุมนุมทางการเมือง
เวลาเข้าวัดหรือเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาต้องไม่สวมหมวก และไม่ใส่รองเท้า ต้องใส่เสื้อที่มีแขนและใส่กางเกงหรือกระโปรงที่ยาวคลุมน่อง
ห้ามถ่ายรูปโดยหันหลังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระพุทธรูป หรือพระพุทธบาท เพราะถือว่าไม่สุภาพ
คำว่า "hotel" หมายถึง ร้านอาหารได้ด้วย
ชาวไทยสามารถเดินทางเข้าศรีลังกาและพำนักอยู่เป็นเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องขอ Visa


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศศรีลังกา
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
(Royal Thai Embassy)
9th Floor, Greenlanka Towers 46/46
Navam Mawatha,
Colombo 2, Sri Lanka
โทรศัพท์ (94-11) 230-2500-3
โทรสาร (94-11) 230-4511-2
E-mail : thaicmb@sltnet.lk
Website : thaiembassy.org/colombo
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.00 น.
บ่าย 13.00 - 16.30 น.
หมายเหตุ เวลาศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ