Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์ ทำความรู้จักกับเซเนกัล
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงดาการ์

ทำความรู้จักกับเซเนกัล

เซเนกัลมีภูมิอากาศแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุก และมีการทำเกษตรกรรมกันมาก โดยเฉพาะการปลูกข้าว ในพื้นที่ชุ่มน้ำจะมีนกน้ำหลายหลายชนิดมาอาศัยอยู่ มีต้น balbab ต้นไม้ประจำชาติของเซเนกัลซึ่งมีขนาดใหญ่มาก

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดกับมอริทาเนีย
ทิศตะวันออก ติดกับมาลี
ทิศใต้ ติดกับกินี และกินี-บิสเซา
ทิศตะวันตก ติดกับแกมเบีย และมหาสมุทรแอตแลนติค
ภูมิอากาศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มกึ่งทะเลทราย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีฝนตกชุกและอุดมด้วยป่าไม้
ประชากร ประมาณ 10 ล้านคน
ภาษา ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ
ศาสนา อิสลาม 92% คริสต์ 2% ควมเชื่อดั้งเดิม 6%
เมืองหลวง ดาการ์ (DAKAR) ตั้งอยู่ทางตะวันตกปลายสุดของทวีปอาฟริกาบนแหลมเคปเวิร์ค ปัจจุบันดาการ์มีประชากรกว่า 2 ล้านคน โดยเป็นชาวยุโรปประมาณ 20,000 คน (ส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส)

เศรษฐกิจ

เซเนกัลมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น เกาะกอแร่ซึ่งอยู่ห่างจากดาการืไม่มากนัก เป็นสัญลักษณ์ของยุคการค้าทาศผิวดำ
ทะเลสาปสีชมพูเป็นที่มีน้ำเค็มมาก หากมีแสงแดดและลมพัด น้ำในทะเลสาปจะเป็นสีชมพู ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี
เซเนกัลเป็นประเทศยากจนประเทศหนึ่ง โดยมีรายได้หลักมาจากการเกษตรกรรม และยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าแทบทุกประเภท เซเนกัลเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในอาฟริกาตะวันตก โดยเป็นลูกค้าข้าวชนิด 25% ที่สำคัญของไทย
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมของเซเนกัลเป็นการผสมระหว่างอารยธรรมอาหรับ เปอร์เซีย โมรอค และอาฟริกัน งานศิลปทีมีชื่อเสียง คืองานเขียนสี บนแผ่นกระจก
ชาวเซเนกัลมักจะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ดำเนินชีวิตระหว่างรูปแบบสมัยใหม่กับรูปแบบดั้งเดิม
ข้อมูลอื่น ๆ

สกุลเงิน
ฟรังค์เซฟา (Franc CFA)
1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ประมาณ 500 ฟรังค์เซฟา
การเข้าเมือง ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของเซเนกัล
ไฟฟ้า 220 โวลต์
การเดินทาง ปัจจุบัน (2543) ยังไม่มีสายการบินที่บินตรงจากประเทศไทยมายังเซเนกัล
การเดินทางมายังเซเนกัลที่สะดวก ที่สุดคือ ผ่านทางยุโรป
ความปลอดภัย อาชญากรรมร้ายแรงมีน้อยมาก
ความปลอดภัยในทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในดาการ์ จะมีการโจรกรรมทรัพย์สิน กันมาก
สุขภาพ ก่อนเดินทางเข้าเซเนกัลควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
มาลาเรียเป็นโรคร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่พึงระวัง
อาหารและน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก
ควรรับประทานอาหารที่ทำสุกใหม่ ๆ ควรดื่มน้ำบรรจุขวดจะปลอดภัยกว่า
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรนำยาติดตัวมาด้วยเพราะยามีราคาแพง และอาจเสื่อมสภาพและหมดอายุ
ติดต่อพยาบาลฉุกเฉิน 821 - 3213

สถานที่ที่น่าสนใจ

กอแร่ เป็นเกาะสำคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคค้าทาส ทาสผิวดำจะถูกนำมาไว้บนเกาะนี้ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังทวีปอเมริกา
เมืองดาการ์ เมืองหลวงของประเทศเซเนกัล เป็นศูนย์กลางการค้าและการปกครองที่สำคัญ
เมืองดาการ์มีท่าเรือที่ใหญ่และสำคัญมากแห่งหนึ่งในแถบอาฟริกาตะวันตก
สินค้ามาจากท่าเรือเมืองดาการ์จะถูกลำเลียงไปยังประเทศใกล้เคียงที่ไม่มีทางออกทะเล เช่น ประเทศมาลี
ทะเลสาปสีชมพู สีของน้ำเกิดจากปฏิกิริยาของแร่บางชนิด น้ำในทำเลสาปนี้เค็มมากจนสามารถนำมาผลิตเกลือได้

สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

ตำรวจ 17
ดับเพลิง 18หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเซเนกัล
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
(Royal Thai Embassy)
10 Rue Laone G. Damas Angle F.
Fann Residence
B.P. 3721 DAKAR, Republic of Senegal
โทรศัพท์ (221) 824-3076, 825-7095
โทรสาร (221) 824-5360
E-mail : thaidkr@telecom-plus.sn


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ