Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงอังการา

เมืองหลวง กรุงอังการา
พื้นที่ 814,578 ตร. กม. (ร้อยละ 97 อยู่ในเอเชีย ร้อยละ 3 อยู่ในยุโรป)
ประชากร 64 ล้านคน
ศาสนา อิสลาม
ภาษา ตุรกีเป็นภาษาราชการ มีการใช้ภาษาเยอรมัน และอังกฤษบ้าง
สกุลเงิน ลีร่า (Lira)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ = 1,550,000 ลีร่า (ณ 28 พ.ย. 2545)
ธนบัตรและเหรียญ 20,000,000 10,000,000 5,000,000 1,000,000 500,000 250,000 100,000 ลีร่า
ภาษี สินค้าและบริการส่วนใหญ่ในตุรกีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%
โทรศัพท์สำคัญ ตำรวจ 155
เหตุฉุกเฉิน 112
เพลิงไหม้ 110
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 118

อากาศ ฤดูใบไม้ผลิ มีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน มิถุนายน - สิงหาคม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ร่วง กันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ธันวาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

เวลาช้ากว่าประเทศไทย ฤดูร้อน 4 ชั่วโมง ฤดูหนาว 5 ชั่วโมง

การเข้าเมือง

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตตุรกีที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางและสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่มาทำงานในประเทศตุรกีสามารถขอวีซ่าเพื่ออยู่ที่ประเทศตุรกีได้ครั้งละ 1 ปี โดยสถานเอกอัครราชทูตตุรกีที่กรุงเทพฯ จะส่งเรื่องมายังกระทรวงการต่างประเทศตุรกีให้พิจารณาอนุมัติก่อน (ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 4-6 สัปดาห์)

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ สามารถเข้าประเทศตุรกีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

ศุลกากร
การนำเงินเข้าและออก

ผู้เดินทางสามารถนำเงินสกุลลีร่า (Lira) ของตุรกีหรือสกุลต่าง ๆ เข้าประเทศตุรกีได้โดยไม่จำกัดจำนวน

ผู้เดินทางจะนำเงินสดสกุลลีร่าของตุรกีออกนอกประเทศตุรกีได้ไม่เกินจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินสดสกุลต่างประเทศ หากเกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะสามารถนำออกได้ก็ต่อเมื่อได้สำแดง (declare)ต่อศุลกากรขาเข้าไว้แล้ว หรือมีหลักฐานรับรองการแลกเงินจากธนาคาร

เครื่องประดับ
ผู้เดินทางเข้าสามารถนำเข้าหรือนำออกเครื่องประดับ (Jewellery) ที่มิใช่เพื่อการค้ามูลค่าไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากเกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐจะนำออกได้เมื่อได้สำแดง (declare) ต่อศุลกากรขาเข้าไว้แล้ว หรือมีใบรับรองแสดงว่าซื้อสินค้าในประเทศตุรกี

สิ่งของที่ห้ามนำเข้า
ยาเสพติด ไข่ของหม่อนไหม ดินและพืชพันธุ์เพื่อการเกษตรเครื่องเล่มเกมส์ต่าง ๆ วัสดุที่ห่อหรือปิดป้ายปลอม ฯลฯ

สิ่งของที่ห้ามนำออก
วัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สัตว์พันธุ์หายาก พืชบางชนิด (Indian Hemp) เมล็ดยาสูบ แพะ Angora สัตว์ป่า ฟืน และถ่าน ฯลฯ

สถานที่สำคัญ

กรุงอังการา เป็นเมืองหลวงของตุรกี เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง ประชากรประมาณ 6 ล้านคน ใหญ่เป็นอับดับสองของประเทศ
นครอิสตันบูล เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของตุรกี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ประชากรประมาณ 12 ล้านคน อิสตันบูลเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียและยุโรป
Pamukkale เป็นภูเขาหินปูนที่เกิดจาากน้ำใต้ดิน ตั้งอยู่ในเขตอีเจียนทางตะวันออกของตุรกี
Cappadocia เป็นภูเขาหินที่คนโบราณสกัดทำเป็นบ้านพักอาศัยโดยทำเป็นห้องต่าง ๆ และยังมีการขุดลงไปใต้ดินตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ
Efes (Ephesus) ซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมสมัยกรีก ยังคงความสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่มากตั้งอยู่ในเขตอีเจียน

หน่วยราชการไทย

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครอิสตันบูล
(Royal Thai Consulate-General)
Inonu Cad. No. 90
Dersan Han Zemin Kat Gumussuyu, Taksim
Istanbul-TURKEY
โทรศัพท์ (90 212) 2928651-52, 2928366
โทรสาร (90 212) 2929770, 2494309

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล
(Office of Trade Promotion)
Ayanoglu Ishani, Meto Cad. No. 20/3
Taksira 80090
Istanbul-TURKEY
โทรศัพท์ (90 212) 292-0910-11
โทรสาร (90 212) 292-0912
mailto:ttcist@turk.net


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศตุรกี
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
(Royal Thai Embassy)
45/3-4 Kader Sok. Cankaya Cad.
G.O.P. Ankara-TURKEY
โทรศัพท์ (90 312) 467-3409, 467-3059, 427-0205
โทรสาร (90 312X 427-7284
E-mail : thaiank@kablonet.com


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ