Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ชื่อทางการ สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) แบ่งออกเป็น 4 แคว้นใหญ่ คือ อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ
เมืองหลวง กรุงลอนดอน
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป
พื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 242,514 ตารางกิโลเมตร หรือ 93,638 ตารางไมล์
ประชากร มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน ประกอบด้วย ชนชาติอังกฤษ สก็อต เวลส์ ไอริช และประชากรจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา และจีน
ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอังกลิคัน (Anglican)
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
ลักษณะภูมิอากาศ หนาวเย็นตลอดปี

หมายเหตุ ชุมชนคนไทยในประเทศนี้มีประมาณ 35,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ทำงานในร้านอาหารไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ 900 ร้าน ในด้านต่างๆ อาทิ พ่อครัว แม่ครัว พนักงานต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีคนไทยสมรสกับคนอังกฤษ นักเรียน นักศึกษาไทย ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 4,300 คน ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น นักธุรกิจ สถาปนิก ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอาหารไทย เป็นต้น

ประมุข มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2(Queen ElizabethII) เป็นประมุข (Head of State)

รัฐสภา ประกอบด้วยสภาสามัญหรือสภาผู้แทน (The House of commons) และสภาขุนนาง (The House of Lords) มีหน้าที่พิจารณาออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆพิจารณา ข้อเสนอและนโยบายด้านภาษีและการคลังของรัฐบาล กำกับดูแลการบริหารงานของรัฐบาล

รัฐบาล มาจากการเลือกตั้งทุก 5 ปี พรรคการเมืองสำคัญ ได้แก่ พรรคแรงงาน (Labour) พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative) พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrat) นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่ง 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่จำกัดสมัยหากได้รับเลือกให้มาดำรงตำแหน่งต่อไป

ข้อควรทราบและพึงระวัง

คนไทยที่อยู่ในสหราชอาณาจักรสามารถติดต่อขอรับบริการต่ออายุหนังสือเดินทาง ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ขอหนังสือสำคัญประจำตัวใช้แทนหนังสือเดินทางที่สูญหายเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย งานทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ การแจ้งเกิด ขอใบมรณะบัตร จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือการรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ ได้โดยตรงที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ระหว่างเวลา 09.30-12.30น.ทุกวันทำงาน โทรศัพท์ 020 7225 5500 โทรสาร 020 7823 7492
การดำเนินการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสารการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ ขอให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ที่ฝ่ายกงสุล โดยไม่จำเป็นต้องผ่านนายหน้า
ขอให้นักท่องเที่ยวไทยระมัดระวังอย่าพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร เกินกำหนดวีซ่าเพราะท่านอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย อาทิ ส่งตัวกลับประเทศไทย และจะมีผลกระทบถึงการขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรครั้งต่อไป
ระหว่างที่ทำงานอยู่ในสหราชอาณาจักร ท่านสามารถติดต่อขอต่ออายุวีซ่าได้ที่ Immigration and Nationality Directorate, Home Office Croydon ชานกรุงลอนดอน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อขอแบบฟอร์มต่ออายุ วีซ่า 0870-241-0645 หมายเลขโทรศัพทเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป 0870-606-7766 หมายเลขโทรศัพท์ติดตามเรื่องการขอต่ออายุวีซ่าที่ได้ยื่นเรื่องแล้ว 0870-608-1592
โปรดดูแลทรัพย์สินของมีค่าและหนังสือเดินทางให้ดีที่สุด โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สวนสาธารณะ สถานีรถไฟใต้ดิน บนรถประจำทาง รถไฟ เนื่องจากท่านอาจถูกล้วงหรือฉกชิงกระเป๋าได้ อย่างไรก็ดี หากหนังสือเดินทางสูญหาย ให้แจ้งความพร้อมนำรูปถ่ายจำนวน 3 รูป เพื่อยื่นขอหนังสือสำคัญประจำตัวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับประเทศต่อไป
ในการเดินทางเข้า-ออกสหราชอาณาจักร กรุณาอย่ารับฝากสิ่งของจากผู้อ่นโดยไม่ทราบว่าอะไร เพราะท่านอาจถูกหลอกให้ขนสิ่งผิดกฎหมาย
การเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร จะต้องมีหนังสือเดินทางของตนเอง และจะต้องมีวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรได้ หากไม่มีทั้ง 2 รายการ แสดงว่า ท่านถูกหลอกให้มาค้าประเวณีที่สหราชอาณาจักร
ศึกษากฎระเบียบของประเทศอังกฤษ โดยขอข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 2530191-9 โทรสาร 254-9578
ในเวลาทำการ จันทร์-พฤหัส 07.45 - 12.00 น. และ 12.45-16.30 น. วันศุกร์ 07.45 - 13.15 น.
อย่างไรก็ตาม หากท่านประสบปัญหาเดือนร้อนที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ซึ่งยินดีต้อนรับและให้บริการชาวไทยทุกคน

หน่วยราชการไทยในสหราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
29-30 Queen's Gate London SW7 5JB
โทรศัพท์ 020 7225 5500
(การติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง กรุณาติดต่อระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรับเรื่องที่ Counter ในช่วงเช้า และจะตอบปัญหาประชาชนทางโทรศัพท์ในช่วงบ่าย)
*เรื่องหนังสือเดินทาง ขอสูติบัตร ต่ออายุ ขอC.I. ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
*เรื่องจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า
*เรื่องวีซ่า
*เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปัญหาคนไทย นักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ
*เรื่องนิติกรณ์ต่างๆ
โทรจากประเทศไทย 00144207-2255500
โทรสาร 0207823-7492
โทรจากประเทศไทย 00144207-823-7492
E-mail : thaiduto@btintemet.com
Website : http://www.thaiembassyuk.org.ul

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและฝ่ายทหารเรือ
29-30 Queen's Gate London SW7 5JB
โทรศัพท์ 0207-589-0492 โทรสาร 0207-225-3782

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง
29-30 Queen's Gate London SW7 5JB
โทรศัพท์ 0207-589-7266 โทรสาร 0207-589-2624

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
11 Herdford Street,London W1Y 7DX
โทรศัพท์ 0207-493-5749 โทรสาร 0207-493-7416

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ
28 Prince's Gate ,London SW7 1QF
โทรศัพท์ 0207-584-4538, 4539,4530
โทรสาร 0207-823-9896

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย
8th Floor Angel Court Tower,1 Angel Court,London EC2R 7HJ
โทรศัพท์ 0207-600-0041
โทรสาร 0207-606-2506

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3rd Floor,Brook House,98-99 Jermyn Street,London SW1Y 6EE
โทรศัพท์ 0207-925-2511
โทรสาร 0207-925-2512

บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
Thai Airways International, London
41 Albemarle Street, London W1S 4BF
โทรศัพท์ (44 171) 491-7953
โทรสาร (44 171) 409-1463

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

ทำหน้าที่ในเรื่องการออกวีซ่าให้คนต่างชาติที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย ช่วยในด้านการคุ้มครองดูแลคนไทยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า

ในสหราชอาณาจักร มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยตั้งอยู่ 6 แห่ง คือที่เมือง Birminghsm, เมือง Hull และเมือง Liverpool ในอังกฤษ ที่เมือง Glasgow ในสก็อตแลนด์ ที่เมือง Cardiff ใน Wales และเมือง Gibraltar ใกล้ประเทศสเปน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Royal Thai Consulate in โทรศัพท์ 0121-643-9481
Birmingham,England โทรสาร 0121-449-3334

Royal Thai Consulate in Cardiff,Wales โทรศัพท์ และโทรสาร 0292-046-5777


Royal Thai Consulate in Glasgow,Scotland โทรศัพท์ 0141-353-5090
โทรสาร 0141-332-2928

Royal Thai Consulate in Hull,England โทรศัพท์ 0148-258-1668
โทรสาร 0148-258-0588

Royal Thai Consulate in Liverpool,England โทรศัพท์ 0151-255-0504

Royal Thai Consulate in Gibraltar (Overseas Territory,near Spain)

โทรสาร 0151-255-1070

โทรศัพท์ 00350-46215 โทรสาร 00350-46316นอกจากนี้ ที่ประเทศไอร์แลนด์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน รับผิดชอบอยู่มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ตั้งอยู่ด้วย คือ
Royal Thai Consulate in Dublin,Ireland
โทรศัพท์ 00353-871-255-793 โทรสาร 00353-147-53943
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
(Royal Thai Embassy)
29-30 Queen's Gate London, SW7 5JB
โทรศัพท์ (44171) 589-2944
โทรสาร (44171) 823-9695
E-mail : mailto:mailto:thaiembassy.info@btconnect.com และ mailto:csinfo@thaiembassyuk.org.uk (สำหรับฝ่ายกงสุล)
Website : http://www.thaiembassyuk.org.uk

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ