Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ข้อมูลเบื้องต้น :

ที่ตั้ง ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ จำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ
เมืองหลวง กรุงมะนิลา
ประชากร 85.5 ล้านคน
ศาสนา ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค
ภาษา ใช้ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษ

การปกครอง
ฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของสเปน และสหรัฐฯ ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนางกลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย

แรงงาน
ฟิลิปปินส์มิใช่ตลาดแรงงานไทย หากถูกชักชวนให้เดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อการไปทำงานที่ใช้แรงงาน หรือเพื่อเป็นทางผ่านไปทำงานประเทศที่ 3 ก็ควรจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากำลังจะถูกหลอกลวง ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงแรงงานฯ หรือกระทรวงต่างประเทศก่อน

นักเรียน
ประเทศฟิลิปปินส์ยังคงเป็นแหล่งทางเลือกหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับในยุคเมื่อ 20 ปีมาแล้ว เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์สามารถให้โอกาสทางการศึกษาทดแทนประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอื่น ๆ ซึ่งมีค่าเล่าเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆ

ข้อแนะนำ

เนื่องจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฟิลิปปินส์ได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว ดังนั้น ผู้ที่ไปเล่าเรียนในฟิลิปปินส์จำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน การขอการตรวจลงตรา (วีซ่า) และการเดินทาง เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักศึกษาชาวต่างประเทศเป็นพิเศษ
การติดต่อขอข้อมูล ควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย การสมัครเข้าเรียน หากกระทำผ่านระบบนายหน้าควรต้องใช้ความระมัดระวัง รวมทั้งควรตรวจสอบกับสำนักงาน กพ. เรื่องการรับรองสถานศึกษาด้วย
ระบบการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก็มีความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจ เช่น วีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถเรียนหนังสือได้ จะต้องขอวีซ่าให้ถูกประเภท การต่อวีซ่า การขอวีซ่าขาออกสำหรับการกลับมาเยี่ยมบ้าน รวมทั้งค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งปัจจุบันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องสอบถามจากหน่วยงานของฟิลิปปินส์ เช่น สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เป็นต้น
ข้อควรคำนึง คือสภาพแวดล้อมอาจไม่สะดวกเท่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัว รวมทั้งระบบการสอนของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีจะมีการสอนเป็นภาษาพื้นเมือง (ตากาล็อก) มากขึ้น อาจทำความลำบากใจให้นักเรียนไทยได้
นักธุรกิจ
ปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจของไทยเข้าไปดำเนินงานและลงทุนในฟิลิปปินส์หลายบริษัท อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีนักธุรกิจของไทยเข้าไปประกอบอาชีพในบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าในฟิลิปปินส์จะยังไม่มีการก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจไทย แต่ก็สามารถรวมตัว และให้ความช่วยเหลือแก่นักธุรกิจที่เพิ่งเข้าไปตั้งหลักแหล่งใหม่ได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นตัวกลางที่จะประสานให้มีการติดต่อพบปะหารือกัน

ข้อแนะนำ

การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์ จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
การตรวจลงตรา การต่ออายุการตรวจลงตรา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนทำใบขออนุญาตทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องมีการตระเตรียม โดยสามารถมอบหมาย หรือต้องให้สำนักงานกฎหมายของท้องถิ่นดำเนินการให้ได้
ฟิลิปปินส์มีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่คล้ายกับไทย ดังนั้นน่าที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ได้ง่าย


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศฟิลิปปินส์
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น กงสุลกิตติมศักดิ ์ ณ เมืองเซบู
Mr.Roy Chiongbian
Honorary Consul to Cebu
Royal Thai Consulate in Cebu C/o Eastern Shipping Lines
Concer Magallanes and
M.J. Cuenco Streets, Cebu
P.O. Box 561 Cebu
โทรศัพท์ (63-32) 70261, 93270
โทรสาร (63-32) 93013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
(Royal Thai Embassy)
107 Rada/Thailand Street
Legaspi Village, Maktati city
โทรศัพท์ (63-2) 815-4219-20, 816-0696-97
โทรสาร (63-2) 815-4221

E-mail : rtemml@pldtdsl.net

Postal address:P.O.Box 1228,
Makati Central Post Office Makati 1252


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ