Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงปารีส

ก่อนเดินทาง
วีซ่า
การเดินทางไปฝรั่งเศส หรือเดินทางผ่านฝรั่งเศสเพื่อไปประเทศอื่น จำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยก่อนเสมอ และต้องตรวจสอบจำนวนครั้งที่ท่านจะต้องเดินทางเข้า-ออก ฝรั่งเศส

ศุลกากร
แจ้งสำแดง (declare) สิ่งของมีค่าที่ท่านนำติดตัวเพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อเดินทางออกจากฝรั่งเศส


ฝรั่งเศสเข้มงวดเรื่องการนำพืช ผลไม้ และดอกไม้สด หากถูกตรวจพบ เจ้าหน้าที่อาจขอให้ท่านแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate)

กรณีท่านนำเงินตราต่างประเทศ (เงินสด) เข้าประเทศฝรั่งเศส จำนวนมากกว่า 50,000 ฟรังค์ฝรั่งเศส ควรแจ้งไว้เป็นหลักฐาน

กรณีท่านซื้อสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ควรเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน เพราะเจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอตรวจสอบ

ข้อพึงระวัง
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนปีละกว่า 60 ล้านคน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ซึ่งควรระวังดังนี้

ไม่ควรพกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก
ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับราคาแพงเกินจำเป็น เพราะท่านอาจตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้
ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าแยกเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำหนังสือเดินทางในกรณีเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวสูญหาย
ไม่ควรทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในตู้นิรภัยในห้องพักของโรงแรมขณะที่ท่านไม่อยู่ ควรเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย มิดชิด และมีพยานรับรู้
ระมัดระวังทรัพย์สินเมื่ออยู่ที่ท่าอากาศยานบริเวณรถไฟใต้ดิน และเขตที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไทยสูญเสียทรัพย์สินแก่กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มต่าง ๆ อาทิ นักล้วงกระเป๋า หรือถูกหลอกลวงในลักษณะต่าง ๆ เสมอมา
ระมัดระวังตัวเองและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เนื่องจากมีรายงานและข่าวเกี่ยวกับกลุ่มอันธพาลวัยรุ่นทำร้ายนักท่องเที่ยวโดยไร้เหตุผล
หน่วยราชการไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
โทรศัพท์ (01) 5690-1212 โทรสาร (01) 5690-1213

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน)
โทรศัพท์ (01) 5690-2600 โทรสาร (01) 5690-2602

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
โทรศัพท์ (01) 5626-0730 โทรสาร (01) 5626-0451

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
โทรศัพท์ (01) 5626-0448 โทรสาร (01) 5626-0736

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ (01) 5353-4700 โทรสาร (01) 4563-7888

สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

แผนกบัตรโดยสาร โทรศัพท์ (01) 4420-7015 โทรสาร (01) 4420-7049
ท่าอากาศยานกรุงปารีส โทรศัพท์ (01) 4862-4130 โทรสาร (01) 4864-6267
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย
เมือง Bordeaux
26 Avenue Carnot 33200
โทรศัพท์ (05) 5602-3188

เมือง Lyon
40 Rue du Plat 69002 LYON
โทรศัพท์ (04) 7837-1658

เมือง Marseilles
8 Rue Cargo Rhin Fidelity 13002 Marseille
โทรศัพท์ (04) 9505-4700

เมือง Monaco
2 Avenue de la Madone MC 98000 Manaco
โทรศัพท์ 9330-9494หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศฝรั่งเศส
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
L'AMBASSADE ROYALE DE THAILANDE
8 Rue Greuze 75116 PARIS
โทรศัพท์ (331) 5626-5050
โทรสาร (331) 5626-0445-6
สถานีรถไฟ Metro Trocadero
โทรศัพท์ (331) 5626-0440 (หลังเวลาราชการ)
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
09.30 - 12.30 น. และ 14.30 - 17.30 น.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 

ข้อมูลนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ กระทรวงต่างประเทศ http://www.mfa.go.th เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไป หากท่านมีข้อแนะนำกรุณาติดต่อ webmaster @ vacationzone.co.th
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ