หน้าหลัก- บล็อก - แกลเลอรี่ - เว็บบอร์ด - เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา - ออกแบบเว็บไซต์ - ขั้นตอนการส่งภาพประกวด - สมัครสมาชิก - ล่องเรือสำราญ - ตั๋วรถไฟยุโรป - จุงฟราว - ตั๋วเครื่องบิน
 
 


 
  
  
qrcode
  
 
 
จองผ่าน GTA-Travel
จองผ่าน Agoda.Co.th
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
  
 
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตัว
  
 
 
กรุงเทพประกันภัย ออนไลน์
IAG ประกันภัย(NZI)
บูพา ประกันสุขภาพ
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
   
 
 
รับทำผ้าบาติก
ตั๋วรถไฟในยุโรป
วีซ่าแคนาดา
ขั้นตอนการโพสต์รูป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว
   
 
 
ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปยุโรป
ทวีปแอฟริกา
การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
  
 
 
บริษัทท่องเที่ยว
ภาพถ่ายในต่างแดน
ประกันการเดินทาง
โหวตสายการบิน
โหวตบริษัทท่องเที่ยว
  
 
 
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ จินดา
อ่านของคุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
  
 
 
My Vienna (คุณ ริน)
ออสเตรีย เยอรมัน (คุณแนท)
สวิตเซอร์แลนด์ (คุณ Sak)
ย่ำเกาหลี 7 วัน (คุณสิงหา)
EuRomance(คุณ จิ-นดา)
  
 
  
 

 
 
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
  
 
 
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
Member Login User name : Password :  
บริษัท เอซ อินชัวรันซ์ จำกัด


บริษัท เอซ อินชัวรันซ์ จำกัด

"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ประกันการเดินทาง
ACE Insurance
AIG Assist
Mondial Assistance
ความคุ้มครอง
Ina Suitcase
(Economy Plan)
Ina Suitcase
(Business Plan)
Ina Suitcase
(First Class Plan)
รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว
1. การชดเชย อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล
1 ล้าน
1 ล้าน
2 ล้าน
2 ล้าน
3 ล้าน
3 ล้าน
- คู่สมรส
-
1 ล้าน
-
2 ล้าน
-
3 ล้าน
- บุตรแต่ละคน
-
2.5 แสน
-
5 แสน
-
7.5 แสน
2. การชดเชยค่า รักษา พยาบาล
- บุคคลผู้เอาประกันภัย อายุ 1-70 ปี
1 แสน
1 แสน
1 ล้าน
1 ล้าน
2 ล้าน

2 ล้าน

- บุคคลผู้เอาประกันภัย อายุ 71-85 ปี
5 หมื่น
5 หมื่น
5 แสน
5 แสน
5 แสน
5 แสน
3. การเคลื่อนย้ายทาง การแพทย์ฉุกเฉิน และการเยี่ยมไข้
-
-
1.5 ล้าน
1.5 ล้าน
ไม่จำกัด วงเงิน
ไม่จำกัด วงเงิน
4. ค่าใช้จ่ายในการส่ง ศพกลับประเทศ
-
-
5 แสน
5 แสน
ไม่จำกัด วงเงิน
ไม่จำกัด วงเงิน
- บริการช่วยเหลือใน ระหว่างการเดินทาง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
- ฮอตไลน์บริการให้คำ แนะนำช่วยเหลือ 24 ชม
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
5. การเดินทางหยุด ชะงัก
-
-
-
-
ตามค่า ใช้จ่ายจริง
ตามค่า ใช้จ่ายจริง
- การจี้เครื่องบิน (ต่อสัปดาห์)
-
-
-
-
28,000
28,000
6.การยกเลิก การเดินทาง
-
-
-
-
ตามค่า ใช้จ่ายจริง
ตามค่า ใช้จ่ายจริง
7.การเดินทางล่าช้า
-
-
-
-
50,000
50,000
8. การสูญหายหรือ เสีย หายของสัมภาระและ ทรัพย์สินส่วนตัว
-
-
-
-
50,000
50,000
9. ความล่าช้าของ สัมภาระ
-
-
-
-
20,000
20,000
10. การสูญหายของ เงินส่วนตัว และ เอกสาร การเดินทาง
-
-
-
-
5,000
5,000
11. ความรับผิดชอบ ต่อบุคคลภายนอก
-
-
1 ล้าน
1 ล้าน
3 ล้าน
3 ล้าน
12. การพลาดต่อ เที่ยวบิน
-
-
-
-
4,000
4,000
13. ชดเชยเงินสด ระหว่างการพัก รักษาตัว ในโรงพยา บาล (ต่อวัน)
-
-
-
-
1,500
1,500
14. การขยายระยะเวลา อัตโนมัติ
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาเอาประกันภัย (วัน)
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว รายเดี่ยว ครอบครัว
1-4 วัน
165
330
250
475
775
1475
5-6 วัน
300
600
380
720
1000
1900
7-8 วัน
425
845
515
980
1220
2310
9-10 วัน
515
1030
600
1135
1360
2590
11-14 วัน
600
1200
835
1590
1825
3465
15-22 วัน
670
1340
1085
2065
2550
4840
23-30 วัน
745
1485
1425
2700
3190
6055
จำนวนวันเดินทางที่ เพิ่มขึ้นทุกๆ 7 วัน (สูงสุด ไม่เกิน 90 วัน)
260
515
340
650
855
1630
ครอบครัว หมายถึง ผู้เอาประกันภัย คู่สมรสและ บุตร ไม่จำกัดจำนวน
ติดต่อทำประกัน สามารถติดต่อโดยตรงที่ 02-6114040 ext 5123 

VISA PLAN
ความคุ้มครอง Coverage
จำนวนเงิน / บาท Sum Insured ( Baht )
1. การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Personal accident to life, Dismemberment or Permanent Total Disability
2,000,000
2. การชดเชยค่ารักษาพยาบาล Medical Expenses
2,000,000
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเยี่ยมไข้ Medical Evacuation
1,500,000
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ Repatriation
500,000
5. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก Personal Liability
1,000,000
6. บริการที่ปรึกษาระหว่างการเดินทาง Worldwide Travel Assistance
24 ชั่วโมง 24 Hours
ระยะเวลาเดินทาง ( วัน ) Period (days)
เบี้ยประกันภัย / บาท Premium (Baht)
1-4
295
5-6
450
7-8
610
9-10
710
11-14
990
15-22
1290
23-30
1700
60
2500
90
3800
ครอบครัว หมายถึง ผู้เอาประกันภัย คู่สมรสและ บุตร
ขณะนี้ ทางเรากำลังจัดทำ ระบบ การทำประกันการเดินทาง แบบออนไลน์ หากท่านต้องการ ติดต่อทำประกันตอนนี้ สามารถติดต่อโดยตรงที่ 02-6114040 ext 5123

Bookmark and Share

oยุโรป
oอเมริกา
oเอเชีย
oแอฟริกา
oอเมริกาใต้
oออสเตรเลีย
oตะวันออกกลาง
oสาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
oe-passport
oการขอหนังสือเดินทาง
oอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
oคำนวณอัตราแลกเปลียน
oข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
oเชงเก้น วีซ่า
oสายการบินโอเรียนต์ไทย
oสายการบิน นกแอร์
oต่างประเทศ ขาเข้า
oต่างประเทศ ขาออก
oตารางบินขาเข้า
oตารางบิน ขาออก
oเช็คเที่ยวบินทั่วโลก
oCheck Your Trip
oบ้านพักเยาวชน
oYHA อังกฤษ
oYHA อเมริกา
oYHA ออสเตรเลีย
oYHA สวิส
oYHA ญี่ปุ่น
oYHA ฝรั่งเศส
oโฮสเทล ทั่วโลก
oโฮสเทล ยุโรป
 
oเว็บไซต์สายการบิน
oเว็บไซต์สถานทูตในไทย
oเว็บไซต์รถเช่า
oทีวีช่อง 3
oทีวีช่อง 5
oทีวีช่อง 7
oทีวีช่อง 9
oThai PBS
oฟังวิทยุ FM88
oฟังวิทยุ FM89
oฟังวิทยุ Sweet FM
oฟังวิทยุ HotWave
oฟังวิทยุ Cool 93
oฟังวิทยุ FM95
oฟังวิทยุ 95.5
oฟังวิทยุ จส100
oMajor Cineplex
oSF Cinema
oEsplanade Cineplex
oLivescore
oSiam Sport
?????????
ร้านอาหารไทยในบอสตัน
VZ English version
 
 
 
 
 
คลิกที่เดียวเที่ยวทั่วโลก
 
 
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"
 
 
กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์
ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
เดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
นิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
บรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
เม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ประเทศลาว เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
แอฟริกาใต้ : กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
ประเทศอินเดีย : กรุงนิวเดลี
อินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ประเทศอีรัก : กรุงแบกแดด
ประเทศอิสราเอล : กรุงเทลอาวีฟ
ประเทศอิหร่าน : กรุงเตหะราน
ประเทศอียิปต์ : กรุงไคโร
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ประเทศฮังการี : กรุงบูดาเปสต์
 
   
 
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ