หน้าหลัก- บล็อก - แกลเลอรี่ - เว็บบอร์ด - เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา - ออกแบบเว็บไซต์ - ขั้นตอนการส่งภาพประกวด - สมัครสมาชิก - ล่องเรือสำราญ - ตั๋วรถไฟยุโรป - จุงฟราว - ตั๋วเครื่องบิน
 
 


 
  
  
qrcode
  
 
 
จองผ่าน GTA-Travel
จองผ่าน Agoda.Co.th
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
  
 
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตัว
  
 
 
กรุงเทพประกันภัย ออนไลน์
IAG ประกันภัย(NZI)
บูพา ประกันสุขภาพ
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
   
 
 
รับทำผ้าบาติก
ตั๋วรถไฟในยุโรป
วีซ่าแคนาดา
ขั้นตอนการโพสต์รูป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว
   
 
 
ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปยุโรป
ทวีปแอฟริกา
การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
  
 
 
บริษัทท่องเที่ยว
ภาพถ่ายในต่างแดน
ประกันการเดินทาง
โหวตสายการบิน
โหวตบริษัทท่องเที่ยว
  
 
 
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ จินดา
อ่านของคุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
  
 
 
My Vienna (คุณ ริน)
ออสเตรีย เยอรมัน (คุณแนท)
สวิตเซอร์แลนด์ (คุณ Sak)
ย่ำเกาหลี 7 วัน (คุณสิงหา)
EuRomance(คุณ จิ-นดา)
  
 
  
 

 
 
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
  
 
 
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
Member Login User name : Password :  
ทำประกันเดินทาง ออนไลน์ IAG บริษัท ไอเอจี ประกันภัย จำกัด (NZI)บริษัท ไอเอจี ประกันภัย จำกัด (NZI)

"คลิกที่เดียว เที่ยวทั่วไทย"
"คลิกเดียว มั่นใจ อุ่นใจ เที่ยวไปทั่วโลก"

NZI Seal

บริษัท ไอเอจี ประกันภัย จำกัด (NZI) เป็นประกันออนไลน์แห่งแรก และ เป็นที่ยอมรับของสถานฑูตทุกแห่ง สามารถใช้ประกอบการยืนขอ Shengen VISA ได้

คลิกที่นี่เพื่อทำประกันภัย Online
แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศ / Travel Accidental Insurance
ความคุ้มครอง
Table of Coverage
วงเงินผลประโยชน์ (บาท) / Limit of Liability(Baht)
การเดินทางไปต่างประเทศ + / (Outbound +)
Gold
Silver
Bronze
Visa
1. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน / Emergency Medical Expenses
2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident *
4,000,000
2,500,000
500,000
2,00,000
3. ค่าใช้จ่ายในการบอกเลิก หรือลดจำนวนวันเดินทาง / Cancelling or Cutting Short the Trip
Actual Cost
5,000
ไม่คุ้มครอง Not Covered
ไม่คุ้มครอง Not Covered
4. ชดเชยการล่าช้าของ การเดินทาง / Travel Delay **
50,000 (5,000/12hr)
50,000 (5,000/12hr)
ไม่คุ้มครอง Not Covered
ไม่คุ้มครอง Not Covered
5. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเมื่อเกิดการ ล่าช้า ของกระเป๋าเดินทาง / Baggage Delay
20,000
20,000
ไม่คุ้มครอง Not Covered
ไม่คุ้มครอง Not Covered
6. ชดเชยการสูญหายของ กระเป๋าเดินทาง / Loss of Personal Baggage ***
50,000
50,000
ไม่คุ้มครอง Not Covered
ไม่คุ้มครอง Not Covered
7. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว / Loss of Personal Money
5,000
5,000
ไม่คุ้มครอง Not Covered
ไม่คุ้มครอง Not Covered
8. ชดเชยการสูญหาย ของหนังสือเดินทาง / Loss of Passport
5,000
5,000
ไม่คุ้มครอง Not Covered
ไม่คุ้มครอง Not Covered
9. การประกันความรับผิดตาม กฎหมายต่อบุคคลภายนอก / Personal Legal Liability
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อน ย้ายฉุกเฉิน / Emergency Medical Evacuation & Repatriation Expense
Unlimited
2,000,000
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ กลับประเทศ หรือประกอบพิธีศพ / Repatriation of Mortal Remains
Unlimited
2,000,000
12. การส่งผู้เยาว์กลับบ้าน / Return of Minor Children ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด
One-way Economy Airfare
ไม่คุ้มครอง Not Covered
13. การเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ในต่างประเทศ / Compassionate Visit ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
Two-way Economy Airfare
ไม่คุ้มครอง Not Covered
14. บริการที่ปรึกษา ทางการแพทย์ / 24 Hour Worldwide Medical Assistance Hotline ตลอด 24 ชั่วโมง
24 Hours
15. บริการที่ปรึกษา การเดินทาง / 24 Hour Travel Advise Hotline ตลอด 24 ชั่วโมง
24 Hours
* ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า16ปีในวันทำสัญญาจำนวนเงิน ผลประโยชน์เท่ากับ100%ของจำนวนเงินผลประโยชน์ในตาราง (จำกัดอายุไม่เกิน75ปีในวันทำสัญญา) Benefit limit is100% for Insured person who is under 16 years of age on applying date. (Maximum is 75years)
** บริษัทฯจะชดเชยทุกๆ 12 ชั่วโมงเต็ม สูงสุด 10 ครั้ง Compensation for every full 12 hours, maximum of 10 times.
*** บริษัทฯจะชดเชยให้สำหรับทรัพย์สินสูงสุดต่อชิ้น คู่ หรือชุด 5,000 บาท และจะชดเชยให้สูงสุดสำหรับของมีค่า 10,000 บาท Limit for single item, pair or set of items is Bht. 5,000 and Bht. 10,000 for Valuables in total for each insured person. + กรณีที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ จุดสิ้นสุดการเดินทางต้องเป็นประเทศไทยเท่านั้น In case of overseas travel, commences and ends must be Thailand only.
Excluded Countries : Afghanistan, Africa (except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cambodia (except Phnom Penh, Siam Reap), Cuba, India, Indonesia (except Jakarta and Bali), Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Myanmar (except Rangoon), Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajistan, Tukmenistan, Uzbekistan.
Premium Rate " Global Travel Safe " 
Single Round Trip Plan
No. of day
Outbound ( Individual ) Baht
Gold
Silver
Bronze
Visa
1 - 4
600
400
250
240
5 700 480 300 280
6 800 560 350 320
7 900 640 400 360
8 1,000 720 450 400
9 1,100 800 500 440
10 1,200 880 550 480
11 1,300 960 600 520
12 1,400 1,040 650 560
13 1,500 1,120 700 600
14 1,600 1,200 750 640
15 1,700 1,280 800 680
16 1,800 1,360 850 720
17 1,900 1,440 900 760
18 2,000 1,520 950 800
19 2,100 1,600 1,000 840
20 2,200 1,680 1,050 880
21 2,300 1,760 1,100 920
22 2,400 1,840 1,150 960
23 2,500 1,920 1,200 1,000
24 2,600 2,000 1,250 1,040
25 2,700 2,080 1,300 1,080
26 2,800 2,160 1,350 1,120
27 2,900 2,240 1,400 1,160
28 3,000 2,320 1,450 1,200
29 3,100 2,400 1,500 1,240
30 3,200 2,480 1,550 1,280
31 - 45 3,700 2,900 1,800 1,650
46 - 60 4,700 3,800 2,200 2,000
61 - 90 5,900 4,900 2,490 2,500
Annual 6,500 5,500 3,200  2,900
* หมายเหตุ : แผนประกันภัยการเดินทางแบบแผนครอบครัว จะคิดค่าเบี้ยประกันภัยเป็น 2 เท่าของแผนรายเดี่ยว Family coverage will charge at double price of the Individual coverage แผนครอบครัวหมายถึง คู่สมรสและบุตรของท่านซึ่งอยู่ในอุปการะ โดยมีอายุระหว่าง 1 - 16 ปี (จำกัดจำนวนไม่เกิน 2 คน) Family coverage will include spouse and dependent children aged 1 - 16 years (limited of 2 persons) แผนรายปี กรณีที่เดินทางไปต่างประเทศต้องอยู่ภายในระยะเวลา 90 วัน โดยท่านสามารถเดินทางได้ไม่เกิน 10ครั้ง ต่อปี For Annual Plan, Travelling not exceed 10 times per year and 90 days per trip.

Bookmark and Share

oยุโรป
oอเมริกา
oเอเชีย
oแอฟริกา
oอเมริกาใต้
oออสเตรเลีย
oตะวันออกกลาง
oสาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
oe-passport
oการขอหนังสือเดินทาง
oอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
oคำนวณอัตราแลกเปลียน
oข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
oเชงเก้น วีซ่า
oสายการบินโอเรียนต์ไทย
oสายการบิน นกแอร์
oต่างประเทศ ขาเข้า
oต่างประเทศ ขาออก
oตารางบินขาเข้า
oตารางบิน ขาออก
oเช็คเที่ยวบินทั่วโลก
oCheck Your Trip
oบ้านพักเยาวชน
oYHA อังกฤษ
oYHA อเมริกา
oYHA ออสเตรเลีย
oYHA สวิส
oYHA ญี่ปุ่น
oYHA ฝรั่งเศส
oโฮสเทล ทั่วโลก
oโฮสเทล ยุโรป
 
oเว็บไซต์สายการบิน
oเว็บไซต์สถานทูตในไทย
oเว็บไซต์รถเช่า
oทีวีช่อง 3
oทีวีช่อง 5
oทีวีช่อง 7
oทีวีช่อง 9
oThai PBS
oฟังวิทยุ FM88
oฟังวิทยุ FM89
oฟังวิทยุ Sweet FM
oฟังวิทยุ HotWave
oฟังวิทยุ Cool 93
oฟังวิทยุ FM95
oฟังวิทยุ 95.5
oฟังวิทยุ จส100
oMajor Cineplex
oSF Cinema
oEsplanade Cineplex
oLivescore
oSiam Sport
?????????
ร้านอาหารไทยในบอสตัน
VZ English version
 
 
 
 
 
คลิกที่เดียวเที่ยวทั่วโลก
 
 
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"
 
 
กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์
ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
เดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
นิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
บรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
เม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ประเทศลาว เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
แอฟริกาใต้ : กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
ประเทศอินเดีย : กรุงนิวเดลี
อินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ประเทศอีรัก : กรุงแบกแดด
ประเทศอิสราเอล : กรุงเทลอาวีฟ
ประเทศอิหร่าน : กรุงเตหะราน
ประเทศอียิปต์ : กรุงไคโร
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ประเทศฮังการี : กรุงบูดาเปสต์
 
   
 
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ