หน้าหลัก- บล็อก - แกลเลอรี่ - เว็บบอร์ด - เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา - ออกแบบเว็บไซต์ - ขั้นตอนการส่งภาพประกวด - สมัครสมาชิก - ล่องเรือสำราญ - ตั๋วรถไฟยุโรป - จุงฟราว - ตั๋วเครื่องบิน
 
 


 
  
  
qrcode
  
 
 
จองผ่าน GTA-Travel
จองผ่าน Agoda.Co.th
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
  
 
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตัว
  
 
 
กรุงเทพประกันภัย ออนไลน์
IAG ประกันภัย(NZI)
บูพา ประกันสุขภาพ
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
   
 
 
รับทำผ้าบาติก
ตั๋วรถไฟในยุโรป
วีซ่าแคนาดา
ขั้นตอนการโพสต์รูป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว
   
 
 
ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปยุโรป
ทวีปแอฟริกา
การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
  
 
 
บริษัทท่องเที่ยว
ภาพถ่ายในต่างแดน
ประกันการเดินทาง
โหวตสายการบิน
โหวตบริษัทท่องเที่ยว
  
 
 
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ จินดา
อ่านของคุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
  
 
 
My Vienna (คุณ ริน)
ออสเตรีย เยอรมัน (คุณแนท)
สวิตเซอร์แลนด์ (คุณ Sak)
ย่ำเกาหลี 7 วัน (คุณสิงหา)
EuRomance(คุณ จิ-นดา)
  
 
  
 

 
 
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
  
 
 
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
Member Login User name : Password :  
ประกัน การเดินทาง
 
Fast Lane ... The only way to travel
ระยะเวลาเดินทาง
Fast lane tripper
Fast lane Leisure
Fast Lane Business
Fast Lane Traveller
 
รายบุคคล
ครอบครัว
รายบุคคล
ครอบครัว
เฉพาะรายบุคคล
เฉพาะรายบุคคล
1-4 วัน
290
580
799
1,598
899
เบี้ยประกันรายปี โดยมีระยะเวลา การเดินทาง ไม่เกิน 90 วัน ต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 ปี
5-7 วัน
350
700
899
1,798
999
8-10 วัน
399
798
1,199
2,398
1,399
11-14 วัน
650
1,300
1,325
2,650
1,599
15-22 วัน
1250
2500
2,099
4,198
2,399
23-31 วัน
1,375
27,50
2,390
4,780
2,850
5,995
ผลประโยชน์
Tripper
Leisure
Business
Traveller

ความคุ้มครอง
1. การสูญเสียชีวิต /อวัยวะจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี
หรือน้อยกว่า 75 ปี
ไม่เกิน 3,000,000ไม่เกิน 4,000,000ไม่เกิน 5,000,000ไม่เกิน 6,000,000
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี
หรือมากกว่า 75 ปี

บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง
(อายุไม่เกิน 21 ปี)

ไม่เกิน1,500,000ไม่เกิน 2,000,000ไม่เกิน 2,500,000ไม่เกิน 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล ในต่างประเทศ
ไม่เกิน 2,000,000
ไม่เกิน 2,500,000
ไม่เกิน 2,500,000
ไม่เกิน 2,500,000
3. ความรับผิดตามกฎหมาย ส่วนบุคคล
ไม่คุ้มครอง
ไม่เกิน 2,500,000
ไม่เกิน3,500,000
ไม่เกิน 3,500,000
4. สัมภาระในการเดินทาง สูญหาย/ถูกขโมย
สิ่งของมีค่า
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
สูงสุดไม่เกิน50,000
ไม่เกิน 25,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 25,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 25,000
5. ค่าธรรมเนียมใน การยกเลิกการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ตามค่าใช้จ่ายจริง
6.การขยายเวลาอัตโนมัติจน กระทั่งเสร็จสิ้น การเดินทาง(อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยหรือ ความล่าช้าของพาหนะ ขนส่งมวลชน
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
7. เงินพกติดตัว และเอกสารส่วนตัวสูญหาย
ไม่คุ้มครอง
ไม่เกิน 5,000
ไม่เกิน 5,000
ไม่เกิน 5,000
8. การยกเลิกการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 50,000
การให้บริการความช่วยเหลือ
1 ความช่วยเหลือด้าน การท่องเที่ยวทั่วโลก
MAG 24 ชั่วโมง
MAG 24 ชั่วโมง
MAG 24 ชั่วโมง
MAG 24 ชั่วโมง
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ /การส่งตัวกลับประเทศ
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
3.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่ม เติมสำหรับญาติสนิท ของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูก ส่งตัวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4. ค่าเดินทางสำหรับสามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับหนึ่งท่าน ซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับและ กลับมาพร้อมกับบุตร ของท่านเนื่องจาก การส่งตัวกลับประเทศของท่าน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ไม่คุ้มครอง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. การล่าช้าของสัมภาระ ในการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่เกิน 20,000
ไม่เกิน 20,000
ไม่เกิน 30,000
7. เที่ยวบินล่าช้า
สำหรับความล่าช้าแต่ละ 12 ชั่วโมง
ไม่คุ้มครอง
Not Applicable
สูงสุดไม่เกิน 50,000
5,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
10,000
สูงสุดไม่เกิน 50,000
10,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 12 ชั่วโมง
ไม่คุ้มครอง
ค่าที่พักค้างคืน
ไม่เกิน 10 000
ค่าที่พักค้างคืน
ไม่เกิน 10 000
ค่าที่พักค้างคืน
ไม่เกิน 10 000
9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้า ในกรณีฉุกเฉิน
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 15,000
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง
คำแนะนำเกี่ยว กับการเดินทาง
คำแนะนำเกี่ยว กับการเดินทาง
คำแนะนำเกี่ยวกับ การเดินทาง
รายละเอียด เกี่ยวกับวีซ่า
ข้อมูลในการ ติดต่อสถานทูต
ตารางการเดินทา ของเที่ยวบิน
ข้อมูลทางด้าน ภูมิอากาศ
คำแนะนำเกี่ยวกับ การเดินทาง
รายละเอียด เกี่ยวกับวีซ่า
ข้อมูลในการ ติดต่อสถานทูต
ตารางการเดินทาง ของเที่ยวบิน
ข้อมูลทางด้าน ภูมิอากาศ
บริการอื่น ๆ
ไม่คุ้มครอง
การส่งข่าวสารด่วน
ข้อมูลทางการแพทย์
บริการทางด้านกฎหมาย
การส่งข่าวสารด่วน
ข้อมูลทางการแพทย์
บริการทางด้านกฎหมาย
การจัดเตรียม การเดินทางฉุกเฉิน
สำหรับครอบครัว
การจองโรงแรมที่พัก
การจองรถเช่า
การช่วยเหลือ ค้นหาสัมภาระ
การเดินทางที่หายไป
การให้ความ ช่วยเหลือ กรณีหนังสือ
เดินทางหาย
การจัดหา เจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา
การให้ข้อมูล ในการใช้บริการ
โทรศัพท์ข้าม แดนอัตโนมัติ
การเก็บสำเนา เอกสารส่วนตัวต่าง ๆ
การส่งข่าวสารด่วน
ข้อมูลทางการแพทย์
บริการทาง ด้านกฎหมาย
การจัดเตรียม การเดินทางฉุกเฉิน
สำหรับครอบครัว
การจองโรงแรมที่พัก
การจองรถเช่า
การช่วยเหลื อค้นหาสัมภาระ
การเดินทางที่หายไป
การให้ความ ช่วยเหลือ กรณีหนังสือ
เดินทางหาย
การจัดหา เจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา
การให้ข้อมูล ในการใช้บริการ
โทรศัพท์ข้าม แดนอัตโนมัติ
การเก็บสำเนา เอกสารส่วนตัวต่าง ๆ
ขอบเขตความคุ้มครอง
คุ้มครองทั่วโลกและ ในประเทศไทย
เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศัย
เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม.
คุ้มครองทั่วโลกแล ะในประเทศไทย
เมื่อเดินทางอยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศัย
เป็นระยะทางไกลกว่า 200 กม.
คุ้มครองทั่วโลกและ ในประเทศไทย
เมื่อเดินทาง อยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศัย
เป็นระยะทาง ไกลกว่า 200 กม.
คุ้มครองทั่วโลกและ ในประเทศไทย
เมื่อเดินทาง อยู่ห่างจาก ถิ่นพำนักอาศัย
เป็นระยะทาง ไกลกว่า 200 กม.
การจำกัดอายุของผู้สมัคร
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ข้อตกลงอื่น ๆ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ทำประกันเดินทางออนไลน์กับมอนเดียล สำหรับขอวีซ่าเชงเก้ง และท่องเที่ยว ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต รับกรมธรรม์ทางอีเมล์ทันที พร้อมรายละเอียดความคุ้มครอง นำไปยื่นสถานทูตได้ทุกแห่ง คลิ๊กที่นี่คะ
  17 Mar 2011

ประกันการเดินทาง
ACE Insurance
AIG Assist
Mondial Assistance

 

Bookmark and Share

oยุโรป
oอเมริกา
oเอเชีย
oแอฟริกา
oอเมริกาใต้
oออสเตรเลีย
oตะวันออกกลาง
oสาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
oe-passport
oการขอหนังสือเดินทาง
oอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
oคำนวณอัตราแลกเปลียน
oข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
oเชงเก้น วีซ่า
oสายการบินโอเรียนต์ไทย
oสายการบิน นกแอร์
oต่างประเทศ ขาเข้า
oต่างประเทศ ขาออก
oตารางบินขาเข้า
oตารางบิน ขาออก
oเช็คเที่ยวบินทั่วโลก
oCheck Your Trip
oบ้านพักเยาวชน
oYHA อังกฤษ
oYHA อเมริกา
oYHA ออสเตรเลีย
oYHA สวิส
oYHA ญี่ปุ่น
oYHA ฝรั่งเศส
oโฮสเทล ทั่วโลก
oโฮสเทล ยุโรป
 
oเว็บไซต์สายการบิน
oเว็บไซต์สถานทูตในไทย
oเว็บไซต์รถเช่า
oทีวีช่อง 3
oทีวีช่อง 5
oทีวีช่อง 7
oทีวีช่อง 9
oThai PBS
oฟังวิทยุ FM88
oฟังวิทยุ FM89
oฟังวิทยุ Sweet FM
oฟังวิทยุ HotWave
oฟังวิทยุ Cool 93
oฟังวิทยุ FM95
oฟังวิทยุ 95.5
oฟังวิทยุ จส100
oMajor Cineplex
oSF Cinema
oEsplanade Cineplex
oLivescore
oSiam Sport
?????????
ร้านอาหารไทยในบอสตัน
VZ English version
 
 
 
 
 
คลิกที่เดียวเที่ยวทั่วโลก
 
 
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"
 
 
กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์
ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
เดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
นิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
บรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
เม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ประเทศลาว เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
แอฟริกาใต้ : กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
ประเทศอินเดีย : กรุงนิวเดลี
อินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ประเทศอีรัก : กรุงแบกแดด
ประเทศอิสราเอล : กรุงเทลอาวีฟ
ประเทศอิหร่าน : กรุงเตหะราน
ประเทศอียิปต์ : กรุงไคโร
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ประเทศฮังการี : กรุงบูดาเปสต์
 
   
 
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ