Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 ข้อมูลทั่วไป และการขอวีซ่า ประเทศในทวีปแอฟริกา
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"
ในหน้านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และสถานที่ติดต่อขอวีซ่า ของประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน
แอฟริกามีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ทิศเหนือมีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลทรายซาฮารา มีแม่น้ำไนล์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ยาวที่สุดในโลก มีป่าฝนเขตร้อนรอบบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่พาดผ่านทวีปเหมือนเข็มขัดสีเขียว ไกลออกไปทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าเรื่อยไปจนถึงที่ราบชายฝั่ง ภูเขาคิรีมันจาโรคือภูเขาที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปและเป็นภูเขาไฟยอดเดี่ยวที่สูงที่สุดในโลก ทางทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างทะเลสาบแทนแกนยิกา ทั้งหมดนี้ส่งผลให้แอฟริกามีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลกและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
ทางทิศเหนือของทวีปแอฟริกาติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือ เรียกว่า บาร์บารี (Barbary) มีช่องแคบยิบรอลตาร์เป็นทางออกสู่มหาสุมทรแอตแลนติก คลองสุเอซและทะเลแดงเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดีย ทางทิศตะวันออกของทวีปติดกับทะเลแดง คลองสุเอซ อ่าวเอเดน และมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียได้แก่ เกาะมาดากัสการ์ เกาะเซเชลส์ เกาะมอริเซียส และเกาะคอโมโรส ทิศตะวันตกติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีเกาะที่สำคัญเช่น เกาะเคปเวิร์ดและเกาะคานารี ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร แอตแลนติก
ชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์หลักุที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา ประกอบด้วย (1) นิกรอยด์ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุด อาศัยอยู่บริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราเรื่อยลงไปจนถึงตอนใต้ของทวีป มีลักษณะผมสีดำหรือน้ำตาล หยิกหรือขมวดติดหนังศีรษะ ผิวสีดำ ริมฝีปากหนา จมูกแบนและกว้าง ขากรรไกรยื่นและกระโหลกค่อนข้างยาว โดยที่ชนชาตินิกรอยด์ประกอบไปด้วยกลุ่มเผ่าพันธุ์ย่อยๆเช่น ชาวบันตู ชาวซูดานนิโกร ชาวปิกมี ชาวบุชแมน
(2) คอเคซอยด์ มีลักษณะผิวน้ำตาลค่อนข้างขาว ผมหยิกลอน ริมฝีปากบาง สันจมูกโด่ง ได้แก่ชาวอาหรับ หรือชาวเบอร์เบอร์ ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาดั้งเดิม อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายขึ้นไปจนถึงชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
(3) ชาวยุโรปที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่แอฟริกาในยุคอาณานิคม มีมากในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และยังมีประชากรจำนวนมากที่นับถือความเชื่อดั้งเดิม อำนาจเหนือธรรมชาติ และจิตวิญญาณเก่าแก่ ด้วยเหตุที่มีความหลากหลายทางด้านชนชาติและศาสนา ทวีปแอฟริกาจึงมีภาษามากกว่า 2,000 ภาษา ภาษาที่ใช้หลักๆคือ ภาษาอาหรับ ภาษาสวาฮีลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ
เศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ และป่าไม้
เกษตรกรรม ถึงแม้ว่าภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาจะไม่เอื้ออำนวยให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์มากนัก แต่ยังพอมีพื้นที่บางบริเวณที่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เช่นบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นหรืออบอุ่น พืชผลเศรษฐกิจของบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นได้แก่ โกโก้ (ประเทศกานาเป็นผู้ส่งออกเมล็ดโกโก้รายใหญ่สุดของโลก) กาแฟ เผือก มัน อ้อย ถั่วลิสง ปาล์มน้ำมันและยางพารา บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์มีผลผลิตได้แก่ ฝ้าย ชา อินทผลัมและข้าวฟ่าง บริเวณที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนได้แก่ ส้ม องุ่น มะกอกและข้าวสาลี และเขตอบอุ่นมีการปลูกข้าวสาลี ข้าวโพดและผลไม้
ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในแอฟริกา ได้แก่ วัว ซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานและเป็นอาหารแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมในกลุ่มชนบางกลุ่มอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มชนที่ยังใช้ชีวิตแบบ Nomad เช่น บุชแมนและปิกมี มักนิยมเลี้ยงสัตว์จำพวก ลา แพะ แกะ หรืออูฐ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งกึ่งทะเลทราย
การประมง มีทั้งการจับปลาเล็กๆน้อยๆเพื่อยังชีพในครัวเรือนและการประมงขนาดใหญ่แบบอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ทวีปแอฟริกาอุดมด้วยแร่สำคัญๆเช่น ทองคำ เหล็ก ทองแดง เพชร ถ่านหินและเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญของโลก
ป่าไม้ อุตสาหกรรมป่าไม้มีการทำอย่างแพร่หลายในแอฟริกา เนื่องจากเป็นประเทศที่ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก
บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณชายฝั่งทิศใต้ (บริเวณสาธารณรัฐแอฟริกาใต้) มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน อากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูร้อนอบอุ่นและแดดจัด ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวเย็นมากและมีฝนตก
บริเวณตะวันออกของทวีปแถบประเทศโมซัมบิก มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียน คือ แบบกึ่งร้อนชื้น มีฝนตกชุกในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศอบอุ่น
บริเวณอ่าวกินี ลุ่มแม่น้ำคองโกและเขตที่ราบสูงทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น มีอากาศร้อน ฝนตกชุก พืชพันธุ์เป็นป่าทึบและป่าดงดิบ รอบบริเวณป่าดงดิบทางตอนเหนือและบริเวณตอนใต้เส้นศูนย์สูตร มีภูมิอากาศซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทวีปแอฟริกา คือ ภูมิอากาศแบบสะวันนา เป็นทุ่งหญ้าสลับต้นไม้ ฝนตกชุกในฤดูร้อนและอากาศหนาวแห้งแล้งในฤดูหนาว ร้อยละสามสิบของทวีปแอฟริกาเป็นเขตทะเลทราย มีฝนตกน้อยมาก พืชพันธุ์ที่ดำรงอยู่ได้เป็นพวกกระบองเพชรและอินทผลัม ทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของทะเลทรายซาฮาราและทะเลทรายลิเบีย ถือเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทิศใต้เป็นที่ตั้งของทะเลทรายคาลาฮารีและทะเลทรายนามิบ บริเวณตอนกลางและชายฝั่งทิศตะวันตกมีลักษณะภูมิอากาศกึ่งทะเลทราย หรือแบบสเตปป์ บริเวณนี้มักมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าสั้น อากาศแห้งแล้ง และมีฝนตกน้อยมากเหมือนในทะเลทราย
ข้อมูลในหน้านี้คัดลอกจากเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ http://www.thaiafrica.net
สถานที่ติดต่อ เพื่อขอวีซ่า ไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา
แอลจีเรีย แองโกลา เบนิน
บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี
แคเมอรูน เคปเวิร์ด แอฟริกากลาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์
จิบูตี อียิปต์ อิเควทอเรียลกินี
เอริเทรีย เอธิโอเปีย กาบอง
แกมเบีย กานา กินี
กินีบิสเซา เคนยา เลโซโท
ไลบีเรีย ลิเบีย มาดากัสการ์
มาลาวี มาลี มอริเตเนีย
โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย
ไนจีเรีย รวันดา เซาตูเมและปรินซิปี
เซเนกัล เซเชลล์ เซียร์ราลีโอน
แอฟริกาใต้ ซูดาน สวาซิแลนด์
แทนซาเนีย โตโก ตูนิเซีย
ยูกันดา แซมเบีย ซิมบับเว
ชาด    
Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


   
   
  คลิกที่เดียวเที่ยวทั่วโลก
   
   
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
  "คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"
   
   
  กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
  กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
  ประเทศคูเวต
  ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
  ประเทศแคนาดา นครแวนคูเวอร์
  ประเทศจีน : กรุงปักกิ่ง
  ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
  สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
  ซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
  ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
  ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
  เดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
  ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
  ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
  ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
  นิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
  ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
  ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
  ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
  บรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
  ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
  ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
  ปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
  ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
  ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
  ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
  ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
  ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
  ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
  เม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
  ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
  ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
  ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
  ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
  ประเทศลาว เวียงจันทร์
  ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
  ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
  ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
  สวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
  ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
  ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
  กรุงแคนเบอร์รา : ออสเตรเลีย
  ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
  ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
  แอฟริกาใต้ : กรุงพริทอเรีย
  กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
  ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
  ประเทศอินเดีย : กรุงนิวเดลี
  อินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
  ประเทศอีรัก : กรุงแบกแดด
  ประเทศอิสราเอล : กรุงเทลอาวีฟ
  ประเทศอิหร่าน : กรุงเตหะราน
  ประเทศอียิปต์ : กรุงไคโร
  ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
  ประเทศฮังการี : กรุงบูดาเปสต์
     
  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ