Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 วีซ่า อังกฤษ

"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"


สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ขอต้อนรับท่านสู่สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพฯ สถานทูตฯ ถือเป็นตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษ และทำหน้าที่สนับสุนและปกป้องผลประโยชน์ของอังกฤษ ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า สถานทูตช่วยเหลือท่านได้อย่างไร หรือจากเว็บไซต์และข้อมูลเกียวกับ
นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลอังกฤษซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน

วิธียื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

จะดูข้อมูลได้จากที่ไหน?

ท่านควรตรวจสอบว่าต้องขอวีซ่าหรือไม่ และวิธียื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ของ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับเลือกจากหน่วยงาน UK Border Agency และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนในการรับใบคำร้องและส่งคืนหนังสือเดินทางพร้อมเอกสาร

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังสามารถให้ข้อมูลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน UK Border Agency ทางโทรศัพท์หมายเลข +66 (0) 2 800 8050 หรืออีเมลล์ info@ukvac-th.com

มีค่าใช้จ่ายในการขอทราบข้อมูลหรือไม่?
มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางโทรศัพท์ แต่ข้อมูลทางเวปไซต์และอีเมล์ไม่มีค่าใช้จ่าย

จะได้รับคำแนะนำจากที่ไหน?
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ เป็นเพียงผู้รับแบบคำร้องเท่านั้น พนักงานของศูนย์รับคำร้อง ฯ ไม่สามารถแนะนำวิธีการกรอกใบคำร้อง หรือแนะนำประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการยื่น ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือในการกรอกใบคำร้อง หรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ ท่านควรติดต่อที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าเมือง หน่วยงานกองตรวจคนเข้าเมืองของอังกฤษจะมีรายชื่อของบรรดาที่ปรึกษากฎหมายเหล่านี้อยู่

จะยื่นคำร้องขอวีซ่าได้อย่างไร?
ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้ยื่นคำร้องฯ ทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีเป็นต้นไป จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพฯ
และเจ้าหน้าที่จะทำการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ( UK Biometric Visa )

ใครเป็นผู้ตัดสินว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่?
เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า UK Border Agency ในสถานทูตอังกฤษ เป็นผู้ตัดสินว่าจะออกวีซ่าให้ท่านหรือไม่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคำร้องฯ ไม่มีส่วน หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการออกวีซ่าให้ท่านได้ ถ้าพนักงานของศูนย์ฯอ้างว่าเขามีอิทธิพลต่อผลวีซ่าของท่าน ท่านควรแจ้งให้ แผนกวีซ่า สถานทูตอังกฤษทราบโดยทันที

มาตรฐานการบริการ - ข้อร้องเรียนและคำชมเชย
เจ้าหน้าที่ UK Border Agency มีความมุ่งมั่นที่จะพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านอย่างยุติธรรมและ เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ เราพร้อมรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ของท่านเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

หากท่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริการที่ได้รับ กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อจะได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งผลให้ทราบภายในเวลา 20 วันทำการ

หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับแผนกวีซ่า สถานทูตอังกฤษ หรือศูนย์รับคำร้องฯ กรุณาแจ้งหัวหน้าแผนกวีซ่า สถานทูตอังกฤษ โดยผ่านทางอีเมลล์ complaints.bangkok@fco.gov.uk หรือมาแจ้งด้วยตนเอง

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรนี้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกา ร อย่างเป็นทางการโดยสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ในการรับคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท การเก็บค่าธรรมเนียม วีซ่า และการคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอวีซ่า นอกจากนี้ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ยังเป็นผู้ดำเนินการนัดหมายเวลาและวัน
เพื่อการเข้าสัมภาษณ์ในกรณีที่สถานทูตฯ เรียกสัมภาษณ์ผู้ขออีกด้วย

โปรดทราบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบว่าด้วยคนเข้าเมือง ของสหราชอาณาจักรแต่อย่างใด
คำขอทุกฉบับจะถูกประเมินตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายและนโยบายของประเทศอังกฤษ
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรนี้ดำเนินการ
และบริหารงานโดยบริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

วีเอฟเอสจะเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนในการยื่นคำขอวีซ่าเท่านั้น พนักงานของวีเอฟเอสไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดๆ ในผลของการพิจารณาคำขอวีซ่า การตัดสินพิจารณาในการออกหรือในการปฏิเสธการออกวีซ่านั้น

เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่สถานฑูตอังกฤษ (Entry Clearance Officer) เท่านั้น บทบาทของวีเอฟเอสเป็นเพียงผู้ประสานงานในการติดต่อ เกี่ยวกับคำขอวีซ่าแต่เพียงอย่างเดียว พนักงานของวีเอฟเอสจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า แต่ไม่สามารถให้และจะไม่ให้คำปรึกษาใดๆ ที่เกี่ยวกับกฎการเข้าเมืองแต่อย่างใด

วีเอฟเอสยึดมั่นในการให้บริการด้านการยื่นคำขอวีซ่าอย่างสุจริต ฉะนั้น ผู้ยื่นขอวีซ่าผู้ใดซึ่งยื่นเอกสารหรือข้อมูลประกอบคำขอของตนอันเป็นเท็จ อาจถูกปฏิเสธการออกวีซ่าได้ และยังอาจถูกแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

การใช้ตัวแทนวีซ่า

ในประเทศไทยนั้นมีตัวแทนวีซ่าที่ประกอบก ารอยู่มากมาย และผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถ
เลือกใช้บริการจากตัวแทนวีซ่าเหล่านี้ในกา รจัดเตรียมคำขอเพื่อการเดินทางเข้าสหราช อาณาจักรได้
อย่างไรก็ดีควรระลึกเสมอว่าตัวแทนเหล่านี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานทูตอังกฤษ ทั้งสิ้น ทั้งยังไม่มีอิทธิพลใดๆ
ต่อผลการพิจารณาคำขอวีซ่าอีกด้วย วีเอฟเอสได้รับการคัดเลือกจากสถานทูตอัง กฤษในการให้คำแนะนำเพื่อการยื่นคำร้อง ขอวีซ่า เท่านั้น เป็นบริษัทที่ดำเนินการให้บริการภายใต้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหร าชอาณาจักร
โดยท่านจะสามารถทราบได้ว่าผู้ใดเป็นพนักงานของวีเอฟเอส โดยดูจากชุดที่พนักงาน ผู้นั้นสวมอยู่

การพิจารณาใช้บริการตัวแทนใดๆย่อมอยู่ในดุลยพินิจของผู้ยื่นคำขอ

เว็บไซต์นี้ได้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โปรดอ่านข้อความต่างๆ ที่ระบุในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียดก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินการด้านวีซ่าของสหราชอาณาจักร โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
UK Border Agency - The official British Government website for visa services


ต้องขอวีซ่าหรือไม่?


เว็บไซต์เชื่อมโยง (Links) ที่เกี่ยวข้อง
 • จะยื่นขอวีซ่าได้อย่างไร ?
  คำแนะนำเกี่ยวกับการขอวีซ่า
  รายละเอียดใน การยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศกัมพูชา สามารถดูได้ในเว็บไซต์นี้.
  การยื่นคำขอวีซ่าสามารถกระทำได้ 2 ทาง คือ

  1. การขอวีซ่าผ่านทางเว็บไซต์ (ออนไลน์)

  Visa4UK เป็นส่วนบริการเพื่อการยื่นขอวีซ่าผ่านทางเว็บไซต์ของ UK Border Agency (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร) ที่ได้รับรางวัล ในปัจจุบัน ผู้ยื่นคำขอที่อยู่ในประเทศต่างๆ สามารถยื่นคำขอวีซ่าเพี่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรหรือเพื่อการขออนุญาต เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่านสามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าได้ด้วยตนเองโดยทำ รายการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  i. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.visa4uk.fco.gov.uk
  ii. กรอกคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์)
  iii. หรือท่านสามารถนัดหมายการเข้าพบเจ้าหน้าที่ทาง เว็บไซต์ได้เพื่อ ยื่นใบคำร้องของท่านและเพื่อ การยื่นโดยระบบไบโอเมตริก (Biometric)

  โปรดคลิกเว็บไซต์เชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง: ติดต่อนัดหมายเพื่อการเข้าพบ
  แจ้งขอเลื่อนการติดต่อนัดหมายเพื่อการเข้าพบ
  ยกเลิกการนัดหมาย
  พิมพ์หนังสือนัดหมาย

  หรือโดย:
  2. การยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยการกรอกข้อมูล:

 • จะยื่นคำขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้อย่างไร?

  ผู้ยื่นคำขอจะต้องไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อยื่นแบบ
  คำขอด้วยตนเองเพื่อการยื่นในระบบ ไบโอเมตริก (Biometric)

  คำขอแต่ละฉบับจะต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:
  1. แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
  โปรดทราบว่าโดยทั่วๆ ไปนั้น วีซ่าจะมีอายุใช้งานได้นับแต่วันเดินทางที่ได้มีการระบุในใบคำร้อง ฉะนั้น โปรดระบุวันเดินทางในใบคำร้องด้วย ใบคำร้องที่ขอให้มีการแก้ไขวันที่ต่างๆ จะเป็นเหตุให้ต้องมีการยื่นใบคำร้องใหม่

  2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ถูกต้อง
  3. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้ซึ่งต้องมีหน้าว่างเพื่อการตรวจลงตรา อย่างน้อยหนึ่งหน้าเพื่อการประทับวีซ่า
  4. สำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง (หน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย/การต่ออายุ/การประทับตรา (ถ้ามี))
  5. หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี)
  6. ภาพถ่าย (โปรดดูข้อบังคับเกี่ยวกับภาพถ่าย)
  7. เอกสารประกอบต่างๆ

 • ระบบการให้คะแนน (Points-based system)
  ระบบการให้คะแนนคือระบบเพื่อการบริหารจัดการการอพยพสำ
  หรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทาง เข้าไปในสหราชอาณาจักรเพื่อการทำงานหรือเพื่อการศึกษา
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องระบบการให้คะแนนและการใช้เครื่องคำนวณ การประเมินตนเองสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.ukba.homeoffice.gov.uk

  Tier 1 Categories:

  • Tier 1 (General) migrant
  • Tier 1 (Investor)
  • Tier 1 (Entrepreneur)
  • Tier 1 (Post-study work)

  Tier 2 Categories:

  • Tier 2 (General)
  • Tier 2 (Intra company transfer)
  • Tier 2 (Sportsperson)
  • Tier 2 (Minister of religion)

  Tier 4 Category
  • Tier 4 General Student
  • Tier 4 Child Student

  Tier 5 Categories
  • Tier 5 (Creative and sporting)
  • Tier 5 (Charity worker)
  • Tier 5 (Religious worker)
  • Tier 5 (Government authorised exchange)
  • Tier 5 (International agreement)
  • Tier 5 (Youth mobility scheme)

 • ถานที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ที่
  อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 2
  183 ถนนราชดำริ
  แขวงลุมพินี
  เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  แผนที่แสดงที่ตั้ง
 • ผู้มาติดต่อที่เป็นผู้พิการ
  เก้าอี้รถเข็น
  ทางศูนย์ฯ ได้จัดให้มีทางเข้าสำหรับเก้าอี้รถเข็นผู้พิการไว้ที่ทางเข้าหลัก ทางลาดถาวรเพื่อการขึ้นบันไดเข้าสู่ห้องโถงสำหรับเก้าอี้รถเข็นตั้งอยู่ทางด้านมุม มุมขวาของบันไดทางเข้าหลัก และทางลาดชั่วคราว
  เพื่อการขึ้นบันไดสำหรับเก้าอี้รถเข็นตั้ง
  อยู่ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บนชั้นสองของอาคารนั้น มีทางเข้าที่สะดวกจากลิฟท์ไปยังศูนย์รับคำขอวีซ่า
  อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้สามารถเตรียมการให้ความ ช่วยเหลือแก่ท่านได้เมื่อท่านเดินทางมาถึง
  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ได้จัดเตรียมเก้าอี้รถเข็นไว้บริการด้วย
  ผู้มาติดต่อที่เป็นผู้พิการควรติดต่อ UK Border Agency สถานทูตอังกฤษ (ทางอีเมลล์หรือทางโทรสาร) ก่อนการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์.

  เวลาทำการ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

  เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า: 8:30 – 15:00
  เวลารับหนังสือเดินทางคืน: 15:00 – 16:30

  วันหยุดทำการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  การรักษาความปลอดภัย
  เพื่อการรักษาความปลอดภัย เฉพาะผู้ยื่นคำขอหลักเท่านั้น
  ที่จะได้รับอนุญาต ให้เข้าไปในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ อย่างไรก็ดี
  จะอนุญาตให้ล่ามเข้าไปด้วยได้ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอ
  มีความบกพร่องในการใช้ภาษาพูด.

  คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ยื่นคำขอ
  ที่เดินทางไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า


  หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการสอบถามเรื่องวีซ่า:
  +662 2-800-8050
  หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการสอบถามเรื่องวีซ่าการเดินทาง
  เข้าสหราชอาณาจักรนี้ จะเป็นเทปบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
  วีซ่าที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห
  อย่างไรก็ดี จะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล
  เกี่ยวกับวีซ่าระหว่างเวลา 8:30-16:30 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด).
  นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจเลือกที่จะใช้การติดต่อกับศูนย์ฯ ทางอีเมลล์ก็ได้ที่ - info.ukth@vfshelpline.com

 • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า
  หากไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ หนังสือเดินทางของท่านน่า
  จะส่งกลับคืนไปที่ศูนย์ฯ ได้ภายใน 2-5 วันทำการ
  ในกรณีที่ท่านต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ เราจะพยายาม
  ให้มีการสัมภาษณ์ท่านภายในเวลา 15 วันทำการสำหรับการยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร
  ประเภทพำนักไม่ถาวร และภายใน 12 สัปดาห์สำหรับ
  คำขอวีซ่าประเภทพำนักถาวร

  อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดการคลาดเคลื่อนในเรื่องของ
  กำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา
  ที่มีการเดินทางหนาแน่น ซึ่งเราไม่อาจสามารถให้บริการ
  ตามมาตรฐานที่กำหนด
  สำหรับคำขอทุกฉบับได้ ฉะนั้น โปรดช่วยเราในการให้บริการ ที่ดีที่สุดแก่ท่าน เท่าที่จะเป็นไปได้โดย
  การยื่นคำขอแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคำขอของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านยื่นคำขอพร้อมเอกสารต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน (สำหรับวีซ่าประเภทพำนักไม่ถาวร) และอย่างน้อยสามเดือน (สำหรับวีซ่าประเภทพำนักถาวร).
  ข้อกำหนดเรื่องการตรวจวัณโรคในการยื่นคำขอวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือน
  สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือน
มาตรฐานรูปถ่าย
โปรดนำรูปถ่ายจำนวน 2ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายควรมีลักษณะดัง
1. พื้นหลังควรเป็นสีขาว
2. รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสู ง
3. กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น
4. รูปถ่ายต้องมีขนาด 45x35 มิลลิเมตร (กว้างxยาว ประมาณ 2นิ้ว )
5. รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตา,สวมหมวก, และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ) ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนา ของชาตินั้น ๆ
การติดต่อนัดหมาย
โปรดนัดหมายทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิว
ท่านสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าตามที่ท่านสะดวกได้ในหน้านี้

ข้อควรทราบ : ในการดำเนินการยื่นขอวีซ่านั้นท่านจะต้องเข้ารับการสแกนนิ้วมือ
ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าหากท่านได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือ
โปรดอย่าดำเนินการนัดหมายจนกว่าแผลนั้นจะหายสนิท

นับแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป หากท่านดำเนินการนัดหมาย
ท่านจะต้องกรอกแบบคำขอวีซ่าทางเว็บไซต์ก่อนที่จะเดินทางไปที่ศูนย์รับคำร้อง
ขอวีซ่า ในการกรอกแบบคำขอ โปรดเข้าเว็บไซต์ www.visa4uk.fco.gov.uk
โปรดพิมพ์คำขอที่กรอกเรียบร้อยแล้วและลงนามในคำขอนั้นด้วย

ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียน
วีซ่าติดตามนักเรียน ต้องยื่นคำขอทางเว็บไซต์ และผู้ยื่นขอวีซ่าถาวร
ผู้ยื่นคำขอทางเว็บไซต์อาจดำเนินการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดเวลาในการรอคอยที่ศูนย์รับคำร้องขอ วีซ่า

เว็บไซต์เชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง:
ติดต่อนัดหมายเพื่อการเข้าพบ
เปลี่ยนวันนัดหมายเพื่อการเข้าพบ
ยกเลิกการนัดหมายเพื่อการเข้าพบ
พิมพ์หนังสือนัดหมายเพื่อการเข้าพบ
ติดตามคำร้องขอวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 58 บาท ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ประเภทวีซ่า ( ไทย บาท )
ประเภทวีซ่า- Visit
วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง,2 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน 3886
วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก ภายใน 1 เดือน (เฉพาะสัญชาติอินเดียเท่านั้น) 2668
วีซ่าท่องเที่ยว ธุรกิจ เข้าออก หลายครั้ง 1 หรือ 2 ปี 12470
วีซ่าท่องเที่ยว ธุรกิจ เข้าออก หลายครั้ง 5 ปี 23200
วีซ่าท่องเที่ยว ธุรกิจ เข้าออก หลายครั้ง 10 ปี 29000
วีซ่าเยี่ยมญาติ 3886
วีซาธุรกิจ 3886
วีซ่าเพื่อแต่งงาน 3886
วีซ่าไปรับการรักษาพยาบาล 3886
วีซ่านักเรียน(หลักสูตรสั้นๆ,หลักสูตรระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน) 3886
วีซ่า transit เข้าเมือง 2668
Entertainer visitor 3886
วีซ่าเยี่ยมญาติ 3886
วีซ่าธุรกิจ 3886
Business visitor - academic visitor (up to 12 months) 3886
Business visitor - visiting professor 3886
Business visitor - religious worker 3886
Business visitor - film crew 3886
Business visitor - clinical attachments / dental observations (up to 6 weeks) 12470
Business visitor - PLAB test 12470
Approved Destination Status (ADS) Agreement,up to 30 days only 3886
Special visitor - child visitor 3886
Special visitor - prospective student 3886
Special visitor - parent of a child at school (up to 12 months) 12470
Sport visitor 3886
ประเภทวีซ่านักเรียน (ที่ไม่ใช่ระบบ points-based)
วีซ่าผู้ติดตามนักเรียนที่ตั้งใจจะไปเรียน (prospective student) 3886
วีซ่าผู้ติดตามนักเรียน 8410
ประเภทวีซ่าทำงาน (ที่ไม่ใช่ระบบ points-based)
วีซ่าทํางาน 12470
วีซ่าติดตามคนทํางาน และ HSMP 12470
Off Shore Workers 12470
Overseas domestic worker - private household 12470
EC Business Association Agreement 12470
Sole representative 12470
UK Ancestry 12470
Seasonal agricultural worker 12470
Dependants of any of the above 12470
Vander Elst ฟรี
Swiss Posted Worker ฟรี
วีซ่าพำนักถิ่นถาวร
คู่สมรส 33930
คู่ครองโดยไม่ได้สมรส,คู่ชีวิต (เพศเดียวกัน) 33930
แต่งงานที่ประเทศอังกฤษ 33930
เด็กหรือผู้ที่อยู่ในปกครองดูแลของผู้ที่พำนักถาวรที่อังกฤษ 33930
เด็กที่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม 33930
ครอบครัวของผู้ลี้ภัย ฟรี
Category: Points Based System (PBS)
Tier 1 general applicant วีซ่าทำงานสำหรับผู้ชำนาญเฉพาะทาง 39150
Dependant of tier 1 general applicant ผู้ติดตาม 39150
Tier 1 general applicant with HSMP approval letter (transitional arrangement) 14500
Dependant of tier 1 general applicant with HSMP approval letter (transitional arrangement) 14500
Tier 1 investor นักลงทุน 39150
Dependant of tier 1 investor ผู้ติดตาม 39150
Tier 1 entrepreneur นักธุรกิจที่จะเดินทางไปตั้งรากฐานที่ประเทศอังกฤษ 39150
Dependant of tier 1 entrepreneur ผู้ติดตาม 39150
Tier 1 post study work 15370
Dependant of tier 1 post study work 15370
Tier 1 general applicant - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia 35670
Dependent of tier 1 general applicant - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia 35670
Tier 1 general applicant with HSMP approval letter (transitional arrangement) - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia 13340
Dependent of tier 1 general applicant with HSMP approval letter (transitional arrangement) - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia 13340
Tier 2 applicant 15370
Dependent of tier 2 applicant 15370
Tier 2 applicant - national of Croatia, Turkey or FYR Macedonia 14210
Dependent of tier 2 applicant - national of Croatia, Turkey or FYR Macedonia 14210
Tier 4 (general) student applicant Dependant of tier 4 (general) student applicant 8410
Tier 4 (child) student applicant 8410
Tier 5 applicant (Temporary Worker) 7250
Dependent of tier 5 applicant (Temporary Worker) 7250
Tier 5 applicant ( Temporary Worker) - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia 6380
Dependent of tier 5 applicant ( Temporary worker) - national of Croatia,Turkey or FYR Macedonia 6380
Tier 5 applicant ( Youth Mobility Scheme) 7250
Chevening Scholarship or Fellowship ฟรี
British Marshall Scholarship ฟรี
Fulbright Scholarship ฟรี
วีซ่าประเภทที่ยกเว้น
ผูhถือหนังสือเดินทางทูต (เดินทางในราชการ หรือ ไปประจำในประเทศอังกฤษ) ฟรี
วีซ?าประเภทอื่นๆ
วีซ่าผู้ติดตามบุคคลสัญชาติยุโรป ฟรี
วีซ่าผู้ติดตามบุคคลสัญชาติสวิส ฟรี
วีซ่าเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 12470
Right of Abode Certificate of Entitlement 12470
วีซ่าทํางานบนเรือ/เครื่องบิน 2668
วีซ่า transit ไม่เข้าเมือง (Direct Airside Transit) 2668
วีซ่าสำหรับประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ 2726
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการขอวีซ่าสำหรับประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ (เฉพาะประเทศในวงเล็บเท่านั้น) (Bahamas, Barbados, British Indian Ocean Territory, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Trinidad & Tobago, Turk & Caicos and Zambia) 3654
การโอนวีซ่าใส่หนังสือเดินทางเล่มใหม่ 4350
ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็คดังต่อไปนี้

ในกรุงเทพ
 • แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร

นอกกรุงเทพ

 • ตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคารในประเทศไทย

แคชเชียร์เช็คจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 สาขาจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค
ผู้ติดตามต้องจ่ายค่าวีซ่าในอัตราเดียวกับผู้ยื่นคำร้องหลัก ผู้ติดตามทุกคนต้องจ่ายค่าวีซ่าไม่ว่าจะถือหนังสือเดินทางแยก หรือมีชื่ออยู่ในหนังสือเดินทางผู้ปกครอง

โปรดทราบ:
ค่าธรรมเนียมวีซ่าถูกกำหนดโดยรัฐบาลอังกฤษ โดยมีราคาเท่ากันทั่วโลก ถ้าต้องการทราบค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอริง กรุณาดูที่ UK Border Agency Visa Services

คำถามคำตอบที่ควรทราบ

 1. ต้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรหรือไม่?
  ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านต้องขอวีซ่าหรือไม่โดยคลิกที่คำแนะนำเรื่อง 'ต้องขอวีซ่าหรือไม่'
  ในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Border Agency)

  อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าหากท่านเป็น
  • บุคคลไร้สัญชาติ
  • ถือเอกสารเดินทางที่ไม่ปรากฎสัญชาติ
  • ถือหนังสือเดินทางที่ออกให้โดยรัฐที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยสหราชอาณาจักร

 2. จะยื่นขอวีซ่าได้อย่างไร?
  ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นขอวีซ่า ได้ในเว็บไซต์นี้
  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนกา รยื่นใบคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่วีเอฟเอสทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ รายละเอียดการติดต่อสามารถดูได้ในหน้า‘ ติดต่อเรา 'ในเว็บไซต์นี้

 3. เพราะเหตุใดจึงต้องเตรียมเอกสารประกอบคำขอวีซ่า?
  กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรกำหนด
  ไว้ว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องแสดงให้เป็น ที่ประจักษ์แก่เจ้าหน้าที่ออกวีซ่าว่าตนนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน
  ในการที่จะได้รับวีซ่าตามที่กำหนดใน ระเบียบว่าด้วยกฎการเข้าเมือง ดังนี้เอง ท่านจะต้องแสดงหลักฐาน ให้เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการที่จะได้รับวีซ่าตามระเบียบดังกล่าว ฉะนั้น ท่านจึงต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 4. เอกสารประกอบอะไรบ้างที่ต้องยื่นแสดง?
  คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดของ เอกสารประกอบต่างๆ ที่ท่านควรยื่นพร้อม กับคำขอวีซ่านั้นสามารถดูได้ในเว็บไซต์นี้ ควรทราบว่า
  สภาพการณ์ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านเองว่าเอกสารประกอบคำขอ ใดควรที่จะยื่นพร้อมกับใบคำขอร้องขอวีซ่าของท่าน รายการเอกสารที่เราได้กำหนดไว้นั้นไม่อาจครอบคลุมถึงเอกสารที่บุคคล
  แต่ละคนจะต้องยื่นทั้งหมดได้ และการที่ท่านยื่นเอกสารครบทั้งหมด
  ก็ไม่ได้เป็นการประกันว่า ท่านจะได้รับการออกวีซ่าแต่อย่างใด ผู้ขอควรยื่นเอกสารประกอบคำขอทั้งหมดพร้อมกับคำขอวีซ่า
  และไม่ควรส่งเอกสารอื่นใดแยกต่างหาก ไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด
  หรือโดยทางโทรสารก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ขอควรยื่นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ที่ผ่านมาเราได้ตรวจพบเอกสารที่ได้รับการปลอมแปลงเป็นจำนวนมาก และไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราแต่อย่างใด ในการที่จะพิสูจน์ทราบว่าเอกสารต้นฉบับใดเป็นเอกสารต้นฉบับที่แท้จริงหรือไม่ อย่างไรก็ดี เรายอมรับว่าเอกสารบางประเภทนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะยื่นประกอบคำขอวีซ่าได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขอควรยื่นสำเนาถ่ายเอกสารของเอกสารต้นฉบับนั้นที่ลงนามรับรอง ถูกต้องและมีคุณภาพการถ่ายเอกสารที่ดี กรุณาอย่าส่งบัตรเครดิตหรือต้นฉบับตั๋วเครื่องบินแนบไปกับคำขอวีซ่า

 5. สามารถให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ใน
  สหราชอาณาจักรยื่นขอวีซ่าแทนได้หรือไม่?
  เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยท่านได้ในเรื่อง
  ที่เกี่ยวกับใบคำร้องขอวีซ่า แต่ท่านต้องมั่นใจว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกต้อง และท่านต้องลงนามในแบบคำร้องขอวีซ่าเมื่อท่านเดินทา
  งไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า นอกจากนี้ ท่านจะต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าในประเทศไทยเพื่อยื่นข้อมูลเกี่ยวกับ ไบโอเมตริก (Biometric) (การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์โดยใช้คุณลักษณะทางชีวะภาพของร่างกาย) ไม่ว่าในกรณีใด ท่านต้องได้รับวีซ่าก่อนที่ท่านจะเดินทาง ไปยังสหราชอาณาจักร มิฉะนั้นท่านจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าไปในสหราชอาณาจักร

 6. จะให้การอุปภัมภ์ผู้ขอวีซ่าได้อย่างไร?
  ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้ให้การอุปถัมภ ์ (Sponsor)
  ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Border Agency)

 7. วีซ่าจะมีอายุเป็นเวลานานเท่าใด?
  ระยะเวลาที่วีซ่าของท่านจะมีอายุใช้ได้นั้นจะปรากฎอยู่ในวีซ่า
  ที่ประทับอยู่ในเอกสารเดินทาง ของท่านเสมอ ท่านอาจพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาสูงสุด 6 เดือน
  ในการเดินทางไปเยือนแต่ละครั้ง หรือจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ
  แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า โดยทั่วๆ ไปแล้วนั้น วีซ่าท่องเที่ยว สามารถใช้ในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ดี ถ้าท่านเดินทางไปสหราชอาณาจักรด้วยเหตุผลอื่น ระยะเวลาอายุวีซ่าของท่านและระยะเวลาที่ท่านจะสามารถพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ อาจแตกต่างจากที่ระบุข้างต้น หากท่านไม่ได้มีแผนการที่จะเดินทางในทันที ท่านสามารถขอให้ระบุเลื่อนวันเริ่มใช้วีซ่าออกไปได้เป็นเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ ท่านต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกวีซ่าทราบ ในครั้งที่ท่านได้ทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน

 8. จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการขอวีซ่า?
  โปรดดูที่หน้า ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ในเว็บไซต์นี้เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

 9. จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน?
  วีเอฟเอสสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอวีซ่าในประเทศไทย รายละเอียดในการติดต่อกับวีเอฟเอสนั้น สามารถดูได้ในหน้า ‘ ติดต่อเรา' ในเว็บไซต์นี้ คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทคำขอวีซ่านั้นสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Border Agency)
 10. หากต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ควรขอวีซ่าประเภทใด?

  วีซ่านักเรียนสำหรับหลักสูตรระยะสั้น
  ท่านต้องยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ หากท่าน
  • มีอายุเกิน 18 ปี
  • ท่านประสงค์ที่จะไปเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ที่ใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่า 6 เดือน
  • ท่านไม่ประสงค์ที่จะทำงานในระหว่างที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
  • ท่านไม่ต้องการที่จะขอต่ออายุการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรของท่าน
  • หลักสูตรที่ท่านเรียนนั้นใช้เวลาเรียนน้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  หรือเรียนเฉพาะในช่วงภาคค่ำหรือในช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้น

  ท่านไม่ควรยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ หาก
  • ท่านกำลังเรียนในหลักสูตรที่เรียนและทำงาน( Sandwich Course)
  ไปด้วยในขณะเดียวกัน
  หรือท่านกำลังศึกษาในหลักสูตรสั้นๆ กับสถานฝึกงาน

  วีซ่านักเรียน
  ท่านควรยืนขอวีซ่าประเภทนี้ หาก
  • ท่านประสงค์ที่จะทำงานนอกเวลาด้วยในระหว่างที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
  • ท่านอาจต้องขอต่ออายุการพำนักในสหราชอาณาจักรของท่าน
  • ท่านกำลังศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสั้นๆ ก่อนที่จะไปเข้าเรียนในระยะยาว
  ในสหราชอาณาจักร โปรดระบุรายละเอียดของหลักสูตรทั้งสอง
  หลักสูตรในใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน

  วีซ่าสำหรับเด็ก
  ท่านควรยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ หาก
  • ท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีและกำลังเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ที่ใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนน้อยกว่า 6 เดือน
  • โปรดทราบว่าท่านต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการจัดการดำเนินการอย่าง
  เพียงพอในการเดินทางไปพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งหมายความว่าท่าน
  ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท่านจะเดินทางไปพำนักอยู่ด้วย นอกจากนี้
  ท่านต้องยื่นแบบหนังสือให้ความยินยอมที่ลงนามโดยบิดามารดาของท่าน
  โดยระบุชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะเดินทางไป
  สหราชอาณาจักรพร้อมกับท่านด้วย

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ
183 ถนนราชดำริ
ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์
ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพ 10330

โทร: +66 (2) 800 8050
อีเมลล์: info@ukvac-th.com
รับคำร้องวีซ่า
จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 15.00

ติดต่อสอบถาม
จันทร์ - ศุกร์: 08.30 - 16.30
รับพาสปอร์ต
จันทร์ - ศุกร์: 15.00 - 16.30

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ