คำถาม : ขั้นตอนในการขอวีซ่าออสเตเลีย
อยากทราบขั้นตอนในการขอวีซ่าคะ สถานที่และวิธีการ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ แล้วต้องซื้อแคชเชียรเช็คเป็นค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ 
 
จากคุณ nan/2008-07-23 13:21:00

เอกสารขอวีซ่ามีดังนี้ค่ะ
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
4 ใบรับรองการทำงาน (เคยให้เอเจนซี่ยื่นให้เค้าให้ใช้ภาษาไทยได้นะคะ)
5 statement บัญชีธนาคารควรมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1 แสน
6 ถ้ามีจดหมายเชิญจาก
จากคุณ ต่าย

มีค่าธรรมเนียมในการทำอีก 428 บาทด้วย
ส่วนค่าธรรมเนียม draft ต้องจ่ายอีก 25 บาท รวม 2175 บาท
สำเนา Passport หน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีวันครบกำหนดอายุ passport
ทำที่ตึกหอการค้าไทยจีน ตรงรถไฟฟ้าสถานีสุรศักดิ์ชั้น 34 ยื่นได้ตั้งแต่เช้า - บ่าย 2
จากคุณ xyPPk
 Page [1]