คำถาม : อยากสอบถามรหัสประเทศไทยค่ะ
คือแฟนเราอยู่ญี่ปุ่นค่ะ อยากสอบถามรหัสประเทศไทยอ่ะค่ะ คือไม่ค่อยแน่ใจน่ะคะ 
 
จากคุณ Patty/2006-08-04 19:44:00

รหัสประเทศไทยถ้าหมายถึงรหัสโทรศัพท์ 066 ค่ะ 
จากคุณ Sana

รหัสประเทศไทย 66 ค่ะ 
จากคุณ Cheese

รหัส 66 ค่ะ เช่น ถ้าโทรมาเมืองไทย ที่กรุงเทพ ก็ขึ้นด้วย 66 02 และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ 7 ตัว
ถ้าต่างจังหวัดก็ 66 038 (รหัสจังหวัดเช่น พัทยา) และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ ค่ะ 
จากคุณ (ป้า)จิ๋น
 Page [1]