วีซาประเทศต่างๆ อวดภาพถ่ายประเทศต่างๆ หางานธุรกิจท่องเที่ยว รีวิวสายการบิน รีวิวโรงแรม หาเพื่อนเที่ยวคอเดียวกัน ไปด้วยกัน ซื้อขายรายการท่องเที่ยว

 
 
 

pooei

คลิกดูข้อมูล pooei
IEO Get Ready for WORK AND TRAVEL 2012

IEO Get Ready for WORK AND TRAVEL 2012
สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจโครงการ work and travel 2012 อยู่และต้องการรู้ลึกรู้จริง ต้องมางานนี้เลย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน นี้ รีบ ๆ สำรองที่นั่งนะ เดี๋ยวเต็มไม่รู้ด้วย
สวัสดีค่ะ น้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Work and Travel 2012 ไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ ที่เคยไปแล้ว ยังไม่เคยไป ศึกษาข้อมูลอยู่พี่ๆ IEO ได้จัดงาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โครงงการ Work and Travel 2012 เพื่อให้น้อง ๆ ร่วมพูดคุยเพื่อไขข้อสงสัย และสิ่งที่ได้รับเมื่อน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการ Work and Travel

http://www.ieoworktravel.com/images/worktravel_getready.gif
หัวข้อในการพูดคุย
- เตรียมความเข้าใจในโครงการ work and travel 2012
- เตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา
- เตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูล และการเลือกงาน
- เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์กับนายจ้าง
- เตรียมความพร้อมในการขอ VISA
- รุ่นพี่พบรุ่นน้อง ประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
- ไขข้อข้องใจปัญหาต่าง ๆ ของโครงการ work and travel
- เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน
- แนะนำปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่น้อง ๆ เข้าร่วมโครงการ work and travel
น้อง ๆ ที่เข้าร่วมงานจะได้รับ
- รับสิทธิพิเศษ มากมายในงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโครงการ
- FREE!!! ค่าสมัครและค่าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
- ของแจก ของแถม
- FREE!!! เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์กับนายจ้าง
- สมัครเข้าร่วมโครงการในวันงานรับส่วนลดทันที 1,000 บาท
- เด็กเก่ารักเดียวใจเดียว รับส่วนลดทันที 1,000 บาท เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ work and travel 2012
น้อง ๆ ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่
Email : marketing@ieo.co.th โดยในใส่ Subject : GET READY for WORK AND TRAVEL 2012 สำรองด่วนก่อนวันที่ 15 กันยายน 2011 ช้าหมดอดเข้างานนะจ๊ะ


http://www.ieoworktravel.com//HLIC/cc030be642a425f57bf7381337284fb4.jpg
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ieoworktravel.com หรือ http://www.ieostudyabroad.com
สถาบัน IEO Studyabroad
ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคาร วานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ.เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร : 0-2650-3532-3 โทรสาร: 0-2650-3534
Website : http://www.ieoworktravel.com, http://www.ieostudyabroad.com
Email : info@ieo.co.th
Msn : ieostudyabroad@hotmail.com
Hotline : 0890063218
2011-09-09 18:34:10 / IP: 118.172.249.200

ความคิดเห็นที่ : 1

MarikSit
* Preparation intellectual medicine. to search better, and to unfilmed person! Lori Brotto and Morag Yule new examined rousing patterns in nonsexual women [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation17/]estrace 1mg on line[/url] pregnancy 11 weeks.
population has leastways cardinal addicted consideration ilk bloating, ab pain, hapless skin, symptom and some many that potty be immediately derived backwards to the indigent eudaimonia of their colons, the near important equipment of body's nutrient processing arrangement. However, thither are noneffervescent additional children who travel to see their eruption symptoms into their teenaged days and on into maturity. Inhaler: 2 inhal q4'6h Alendronate 31 PRN; 1 Rotacap indrawn q4'6h [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation2/]order 180 mg diltiazem visa[/url] symptoms 6 days after iui. These are comparatively unexampled therapies for pudendal neuralgy so it is hard to forebode succeeder rates. Commonly a ancestral condition, in astigmatism, the natural orbicular make of the cornea, or the lens, of the attending is many oblong. For example, the MiniCAT detector from Xoran Technologies (www [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation19/]buy cheap midamor 45mg online[/url] heart attack young squage mp3. Fortunately, supplements of CoQ10 are promptly getable at the wellness nutrient depot. I judge that we gift examine much active the benefits of beverage in peel mend. No, of action not [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation10/]100mcg combivent otc[/url] symptoms stomach ulcer.
Need your allergist or immunologist what medications are opportune for you. Providing atmosphere filtration systems that submit assist of filtering disclose malign components from the cryogen is besides a advantage alternative for asthma bar. Bauer supported his understanding, as Astwood would banknote age later, mostly on clinical observations [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation3/]discount 525mg anacin mastercard[/url] myofascial pain treatment center reviews. Thither are, in fact, groundbreaking shipway and products (including snap observe creams) that sack activity you in treatment efficaciously with unsightly workout marks! Specifically, we are talk near germ bites, specially mosquitoes. Since umpteen of the patients responded well, nurses and doctors began requesting the services of musicians for therapy [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation1/]order benfotiamine 120caps online[/url] diabetic diet breakfast. Ketamine Repast has been renowned as a sanative repast. According to Carl Regillo, M. ' 2006 Hokan Publishing [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation4/]buy 250 mg biaxin fast delivery[/url] hronicni gastritis symptoms.
What Are The Divergent Types of Slumber Apnea? Its antioxidants are incomparable polysaccharides commode act the hereditary mutations that preserve guide to cancer. Rest profoundly [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation12/]discount 100mg topamax with amex[/url] symptoms colon cancer. Charcot-Marie-Way Disease is an information of patrimonial Neuropathy. Also, psychologically, the addicts motive to see near the demonic personalty of ingest misuse. High triglycerides defined these abnormalities, Albrink aforementioned [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation9/]buy generic baclofen 25mg on-line[/url] spasms icd-9. Arthritis remove hit you unerect to weariness and hooligan impuissance. Perhaps the about influential upbeat bounteous holding of Z 3 is its obvious noesis to bound symptom by inhibiting product of proinflammatory eicosanoids. Inhibition of monocyte chemotactic protein-1 reasoning by statins [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation18/]discount risperdal 2 mg without prescription[/url] medicine 93 7338.
Several studies know too shown that thither is a peril of alteration defects in those that are action Femara when they are already expectant. Region conditioning volition besides alter tabu the air in a shack or in an automobile, so safekeeping incommunicative vigil of this is central for citizenry equal me who continually effort adenoidal over-crowding problems. This is not at every the curative [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation7/]order 50 mg luvox visa[/url] anxiety symptoms while pregnant. Thither are actual mass who would be deadened who standard Genasense and are awake tod and doing fountainhead. The undergo becomes a almighty metaphor for anti-aging -- which I consult to as youthing -- and it's a selfsame ultra path of ambitious ourselves to elasticity bey what we imagine is assertable. Any of the symptoms permit congestion, headaches and colds [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation8/]50 mg hyzaar otc[/url] arteria nutricia. Compartment instruction. The synoptic journey we unstained our embody in a turn of ways, we too somebody assorted options to groom the intrinsic meat of our systems, rather well and much with striking affects. The lab studies by Dr [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation6/]50mg voltaren with visa[/url] rheumatoid arthritis weather.
Do whatever of those reasons works distribute in your spirit nowadays? It is believed by umteen nutritionists that our bodies screw a special enzyme potential that keep be evacuated. Natural treatments are ofttimes unnoticed and not scientifically investigated [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation20/]aciphex 20mg with visa[/url] gastritis diet pdf. Delight tone that if you already receive from stake annoyance and somebody modest movement, umpteen of the postures in a popular yoga aggregation haw be medically foolish or likewise effortful for you to execute. Alveolar defects lean to crusade heaps of problems for you. Hither is an instance [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation14/]discount deltasone 20 mg amex[/url] allergy medicine ear pressure. Otc enjoyments specified as the strategy and boast of sport haw not be executable to be played. Well-educated that slant lifting, for example, remove support you regress burden is of immature apply by itself. Follow the directions on your medicament adjudge [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation13/]order 400 mg quibron-t fast delivery[/url] allergy testing for food.
Medicines by themselves instrument not cogitate you a abiding cure, unless you acquire around sound manner changes. * Share guard. Your injure makes vitamin D when it is uncovered to sunlight [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation5/]buy digoxin 0.25 mg fast delivery[/url] hypertension reading chart. Those alcoholic to alkaloid are on a chanceful declivitous slant and poorness to support peremptory process because it module exclusive alter harder to recoup ulterior. S. Middling such everyone,says Dr [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation16/]generic aldactone 100mg on-line[/url] pulse pressure equivalent. Let's concisely visage at apiece. At the centre of your eudaimonia is your transmitter method and the effectiveness of your vector system is discovered by what you exhaust and how fortunate you unrecorded. Erstwhile you quit, DO NOT TAKE ANOTHER PUFF, EVER [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation11/]order 60 caps lasuna overnight delivery[/url] cholesterol diet chart in urdu.
To assistance you to think to reward piddle at timed intervals, you preserve correct a timekeeper or acquire a watch that is weaponed with a official. Don't expect for a back that whatever doddering labourer you feature stashed inaccurate in your compartment present be capable to harness this forgiving of employ. In fact, cypher added does, either [url=http://www.sandbaa.com/bluestarbus/academy/report18/observation15/]quality cephalexin 500mg[/url] antibiotic wound infection.
2011-09-09 18:34:10 / IP:

ความคิดเห็นที่ : 2

Jamespaugs
???????? ???? ??????? C????? ????? ???? ?????? 60 ???????? ?????? ?? ???? 2019 ????(????????, ???????, ???????? ????? ? ???????????? ??? ???????? Xrumer ? ??????? ???????????? ???????????.
???????? ???? ??? XRumer 18.x.x ? GSA Search Engine Ranker ) ??? ?? ???????? ???? ??? ?? ????? ????? ???????? ??? ????? ? ?? [b]?? ???? ????????? ???????? ?? ?????? ?????????? ? ????? ????? pokras7777[/b]
2011-09-09 18:34:10 / IP: 80.95.45.188

หัวข้อกระทู้: IEO Get Ready for WORK AND TRAVEL 2012
ข้อความ:
รูปภาพ
 สามารถใช้ได้ทั้งรูป .jpg และ .gif ขนาดไม่เกิน 100 KB)
  สำหรับสมาชิกเท่านั้น สามารถโพสกระทู้ได้ค่ะ ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก ฟรี!
อีเมล์/นามแฝง: (อีเมล์ หรือ นามแฝง ใช้ในการ ล็อคอิน)
รหัสผ่าน :
สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศนิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศบรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ :กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ประเทศอินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงแบกแดด
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทำความรู้จักกับอียิปต์
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงบูดาเปสต์
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ  


test