กระดานสนทนา

Incredible !ndia 1 : Delhi
อินเดีย...เคยเป็นจุดหมายท้ายสุดในชีวิตที่คิดจะเป็นเยือน แต่หลังจากอ่านเรื่องราวและดูภาพถ่ายจากหลากหลายที่โดยเฉพาะใน Web TK ทำให้อินเดีย ก้าวมาเป็นเป้าหมายสำหรับการเดินทางครั้งนี้ และทำให้ได้รู้ว่า ไม่ควรมองข้ามดินแดนแห่งนี้...ชมพูทวีป

ก่อนอื่นต้อ
ความเห็นที่ 1
เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อประเทศเจ้าบ้าน จึงขอเริ่มการเดินทางด้วยการทำความรู้จักกับเมืองหลวงของอินเดีย เมืองเดลฮี (Delhi) เมืองนี้มีประชากรมากถึงกว่า 20 ล้านคน มีทั้งส่วนที่เป็นเมืองเก่า (Old Delhi
ความเห็นที่ 2
ขอเริ่มที่ Raj Ghat อนุสรณ์สถานแด่มหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียแลของโลก ผู้ต่อสู้ด้วยวิธีอหิงสา คนยิ่งใหญ่ผู้ใช้ชีวิตเรียบง่าย...มหาตม คานธี ที่นี่เป็นที่ที่ทำพิธีเผาศพของ มหาตม คานธี จึงมีการทำอน
ความเห็นที่ 3
รอบๆ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ร่มรื่นเงียบสงบแตกต่างจากความวุ่นวายภายนอกของมหานครเดลฮี กองหินสีขาวที่เห็นเป็นหินจากแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูชน
ความเห็นที่ 4
มัสยิดจามา (Jama Masjid) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย สร้างในสมัยที่ราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากเปอร์เซีย ปกครองอินเดีย
ความเห็นที่ 5
มัสยิดแห่งนี้ สร้างโดยกษัตริย์ชาห์เจฮัน (Shah Jehan) องค์เดียวกับผู้สร้างทัชมาฮาลนั่นเอง
ความเห็นที่ 6
ภาพเติมๆ ของ Jama Masjid ที่สร้างจาก Red Sand Stone มีลานประกอบพิธีกว้างใหญ่ด้านหน้า
ความเห็นที่ 7
การตกแต่งภายในของ Jama Masjid
ความเห็นที่ 8
India Gate อนุสรณ์สถานแด่ทหารหาญชาวอินเดียที่พลีชีพในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
ความเห็นที่ 9
ด้านหน้า India Gate เป็นถนนกว้างใหญ่คล้ายราชดำเนินบ้านเรา เป็นถนนที่สวยสะอาดที่สุดที่ผมพบในอินเดีย เนื่องจากที่นี่เป็นย่านเมืองใหม่เป็นที่ทำการรัฐบาลสร้างโดยอังกฤษ สมัยปกครองอินเดีย ที่สุดถนนเป็นท
ความเห็นที่ 10
ตึกกระทรวงอะไรซักอย่างหนึ่งครับ
ความเห็นที่ 11
นี่เป็นสัญสักษณ์ทางการของอินเดีย จำลองมาจากยอดหัวเสาสมัยพระเจ้าอโศก
ความเห็นที่ 12
Birla Temple วัดในศาสนาฮินดูแห่งเดียวที่ผมได้เข้าชม ด้านในมีรูปเคารพเทพเจ้ามากมาย รวมถึงหนุมาน ก็เป็นเทพที่ชาวฮินดูนับถือเช่นกัน
ความเห็นที่ 13
สุสานหุมายูน (Humayuns Tomb) สร้างในปี 1570 เป็น 1 ใน 21 มรดกโลกทางวัฒนธรรมของอินเดีย สิงก่อสร้างชิ้นนี้เป็นต้นแบบของการก่อสร้างในยุคต่อมา รวมถึงทัชมาฮาลอันโด่งดังด้วย
ความเห็นที่ 14
โดมภายในตัวสุสาน
ความเห็นที่ 15
ภายในตัวสุสาน มีโลงพระศพจำลองตั้งไว้ตรงกลาง รอบๆ โถงกลางยังมีห้องฝังพระศพของราชวงศ์อีกหลายองค์
ความเห็นที่ 16
มองจากด้านข้าง สวยทุกทิศทาง
ความเห็นที่ 17
ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ Octogonal Tomb (สุสาน 8 เหลี่ยม) ของขุนนาง Isa Khan สร้างในปี 1547 ก่อน Humayun Tomb 23 ปี
ความเห็นที่ 18
หอกุตัปมินาร์ (Qutab Minar) สร้างในศตวรรษที่ 13 จุดที่โดเด่นและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเดลฮี คือ หอกุตัปมินาร์ เป็นหอคอยสูง 72.5 เมตร ส่วนฐานกว้าง 14.3 เมตร ยอด 2.75 เมตร
ความเห็นที่ 19
ในอาณาบริเวณนี้ ยังมีกลุ่มโบราญสถานอีกมาก รวมถึงสุสวน มัสยิด หอปลงพระศพ ประตูโบราณ
ความเห็นที่ 20
ลวดลายสลักหินในบริเวณกุตัปมินาร์