กระดานสนทนา

สวิสเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน....รวมภาพเที่ยว....
วันแรกไปถึงที่เจนีวา....รูปนี้เป็นทะเลสาบเจนีวา
ความเห็นที่ 1
ระหว่างทางไปเมืองดาวอส
ความเห็นที่ 2
ระหว่างทางค่ะ
ความเห็นที่ 3
ระหว่างทาง
ความเห็นที่ 4
ระหว่างทางอีกค่ะ
ความเห็นที่ 5
อีกรูปค่ะ
ความเห็นที่ 6
อีกรูปค่ะ...หญ้าถูกหิมะจับ...ถ้าเป็นภาคเหนือบ้านเราเค้าเรียกกันว่าแม่คะนิ้งค่า
ความเห็นที่ 7
บ้านเรือนตั้งอยู่ระหว่างทางค่ะ
ความเห็นที่ 8
อีกรูปค่ะ
ความเห็นที่ 9
เห็นอีกมุมค่ะ..สวยดีเลยถ่ายมาอีก
ความเห็นที่ 10
บ้านพวกนี้เค้าเลี้ยงสัตว์กันค่ะเพราะมีบริเวณ
ความเห็นที่ 11
อีกรูปค่ะ
ความเห็นที่ 12
นั่งรถมาซักพักก็ถึงเมืองดาวอสแล้วค่ะ..ดาวอสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดกลางหุบเขาแอลป์...ดาวอสมีชื่อเสียงในเรื่องกีฬาฟดูหนาว สกีรีสอร์ตและรีสอร์ตสุขภาพของสวิส
ความเห็นที่ 13
อีกมุมหนึ่งค่ะที่เมืองดาวอส
ความเห็นที่ 14
ระหว่างทางที่เดินทางข้ามพรมแดนไปยังเมือ..วาดูซ..เป็นเมืองหลวงของรัฐอิสระลิคเค่นสไตล์
ความเห็นที่ 15
รูปนี้เป็นปราสาทของผู้นำรัฐลิกเค่นสไตล์...พวกเราไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะ...ถ่ายจากข้างล่างขึ้นไป
ความเห็นที่ 16
ยังอยู่ที่เมืองวาดูซค่ะ 
ความเห็นที่ 17
เมื่อกี้ลืมส่งรูปค่ะ
ความเห็นที่ 18
ถึงเมืองเซ็นต์กัลเลนแล้วค่ะ...ไปถึงก็เกือบมืดแล้วค่ะเพราะเป็นหน้าหนาว
ความเห็นที่ 19
พอถึงเมืองเซ็นต์กัลเลนก็เข้าไปชมโบสถ์ประจำเมืองค่ะ..
ความเห็นที่ 20
ยังอยู่ในโบสถ์ค่ะ