กระดานสนทนา

การส่งlottery visa application
ส่ง application 2 ครั้งได้หรือไม่ 
ความเห็นที่ 1
ไม่ได้ค่ะ