กระดานสนทนา

น้ำหนักกระเป๋า
ไปเมกาเขาให้เอากระเป๋าได้กี่ใบ น้ำหนักให้เท่าไหร่ ครับ แล้วถ้ามีโรคประจำตัวเนี่ยเอายาติดตัวไปได้ไหม (เป็นเบาหวาน) ต้องมีใบรับรองของแพทย์ด้วยหรือไม่  
ความเห็นที่ 1
ชั้นประหยัดได้ 1 ใบ ชั้นธุรกิจ/ชั้นหนึ่งได้ 2 ใบ น้ำหนักใบละไม่เกิน 32 กิโล ขนาดกว้างยาวสูงวัดรวมกันไม่เกินใบละ 62นิ้วครับ

บางสายการบินจะให้ชั้นประหยัดเอาไปได้ 2 ใบ แต่พอวัดรวมกันของทั้งสองกระเป๋าต้องไม่เกิน 62 นิ้วครับ เรืองนี้ถามสายการบินจะชัวร
ความเห็นที่ 2
เคยไปกับเพื่อน พกกันไปคนละ 2 ใบใหญ่ แล้วก็มี 2 ใบเล็กๆ ติดตัวไปบนเครื่อง
2 ใบใหญ่ รวมกันแล้ว ประมาณ 60 กก.
ไปกับเพื่อน ก็เลยกลายเป็น 4 ใบใหญ่ เพียบเลย ขนของจากเมกา กลับมา
เดินทางโดย UA คะ ไม่มีอุปสรรคอะไรเรื่องน้ำหนักกระเป๋าเลย ผ่านสบาย ทั้ง