กระดานสนทนา

ถ้าระหว่าฃขอวีซ่าถาวรไป Australia เขาจะเก็บ Passport ไว้ไหม? หรือคืนเรามา
คือว่ากำลังจะไปออสเตรเลีย ก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวผ่านแล้ว ไป 25/07/48 ทีนี้ คือ คิดว่าจะไปแต่งงานกับแฟนที่โน่น แล้วจะให้เขายื่นเรื่ง ขอวีซ่าถาวรผ่าน agent ที่โน่น(ยื่นหลังจากกลับมาไทยแล้วค่ะ) อยากสอบถามผู้รู้ค่ะ
1. ระหว่างยื่นที่ออสเตรเลีย กับที่ไทย อั
ไม่พบข้อมูล.!