กระดานสนทนา

กัมพูชา
1. ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาชนนับถือศาสนาใดเป็นส่วนใหญ่และมีกี่ศาสนา
2. ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชามีพระสังฆราชกี่องค์ชื่อและบรรดาศักดิ์อะไรบ้าง

ขอบคุณมาก 
ความเห็นที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกัมพูชา
กัมพูชามีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศไทย
ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศ ลาว และ ตะวันออกติดกับประเทศ เวียดนาม

เมืองหลวง :กรุงพนมเปญ
ประชากร : 12 ล้านคน
ภาษา : เขมร, ฝรั่งเศส,อั
ความเห็นที่ 2
ให้ข้อมูลตำแหน่ง สมณศักดิ์แทนไปก่อนแล้วกันนะค่ะ เรียงจากสูงไปหาล่าง

พระสมณศักดิ์ในประเทศ
สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
พระราชาคณะ ชั้นธรรม
พระราชาคณะ ชั้นเทพ
พระราชาคณะ