กระดานสนทนา

Incredible !ndia 4 : Jaipur
ชัยปุระ หรือ ไจปูร์ (Jaipur) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐราชาสถาน มีประชากรกว่า 3 ล้านคน เมืองนี้อยู่ทางตะวันตกของเดลฮี ห่างจากเดลฮี 259 กม. และห่างจากอัครา 240 กม.เมืองนี้มีสมญานามว่า นครสีชมพู (Pink City) 
ความเห็นที่ 1
Jaipur ในอดีตมีกษัตริย์ปกครองเป็นเวลาช้านานย้อนไปตั้งแต่ศตวรรษที่ 12
ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) เป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร Amber Fort ตั้งอยู่ห่างเมือง Jaipur 11 กม. โดยตั้งอยู่บนเขาริมท
ความเห็นที่ 2
Amber Fort ใกล้ๆ อีกครั้งครับ
ความเห็นที่ 3
การขึ้นสู่ตัวป้อมวิธีหนึ่งคือการขี่ช้าง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับมหาราชาในอดีต ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ถ้าไม่นั่งช้างก็สามารถขึ้นรถ Jeep หรือเดินขึ้นก็ได้ครับ แต่ทางที่เห็นให้เฉพาะช้างเดินเท่านั้น
ความเห็นที่ 4
ภายในป้อม ก่อนขึ้นสู่ตัววังเป็นลานโล่งเช่นนี้
ความเห็นที่ 5
ประตูทางเข้าสู่ตัววัง
ความเห็นที่ 6
Ganesh Pole, Amber Palace
ความเห็นที่ 7
ตัวเมืองมองจาก Amber Fort
ความเห็นที่ 8
ลวดลายภายใน Amber Palace
ความเห็นที่ 9
ผนังประดับกระจกแวววาว
ความเห็นที่ 10
การตกแต่งเพดานที่งดงาม
ความเห็นที่ 11
ภายใน Amber Palace
ความเห็นที่ 12
หน้าต่างแกะสลัก มองลงสู่เบื้องล่าง และให้ความเย็นกับภายในวัง
ความเห็นที่ 13
อุทยานกลางทะเลสาบ
ความเห็นที่ 14
Jaigarh Fort ป้อมปราการที่ป้องเมืองชั้นใน
ความเห็นที่ 15
Jal Mahal พระราชวังกลางทะเลสาบ Man Sagar สร้างโดย Sawai Pratap Singh ในปี 1799
ความเห็นที่ 16
ตัวเมืองชัยปุระ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองอย่างดีเป็นแห่งแรกในอินเดียตอนเหนือ สร้างโดยกษัตริย์ Jai Singh II ชื่อของเมืองก็มาจากพระนามของพระองค์ พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจ
ความเห็นที่ 17
Chandra Mahal, City Palace-Jaipur
ความเห็นที่ 18
Jaipur ได้รับสมญานาม Pink City เพราะเมืองได้ถูกทาสีชมพูเพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนของ Prince of Wale ซึ่งต่อมาคือ King Edward VII แห่งสหราชอาณาจักร สีชมพูนี้รวมถึงภายใน City Palace แห่งนี้ด้วย แม้จะ
ความเห็นที่ 19
ปัจจุบันภายใน City Palace เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมือง Jaipur
ความเห็นที่ 20
แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีกต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมือง Jaipur บางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ แล้วก็ตาม ที่เห็นคือที่ประทับในปัจจุบันข