กระดานสนทนา

เวลาของแคนาดา ต่างกับประเทศไทยเท่าไหร่ครับ
อยากทราบว่าเวลาของประเทศแคนาดาต่างกับของประเทศไทย โดยเร็วกว่า หรือช้ากว่ากันกี่ชั่วโมงครับ ขอบคุณนะครับ 
ความเห็นที่ 1
ช้ากว่า 12 ชม. พอดีค่ะ