กระดานสนทนา

คุณกระจ่างขอควาช่วยเหลือ ค่ะ
คือว่าได้ยินมาว่าถ้าจะขอวีซ่าต้องห้ามเกินหนึ่งเดือนก่อนจะไปเหรอค่ะ เพราะว่าจะไปขอพรุ้งนี้แล้วแต่ว่าจะไปประมาณ 20 เดือนมิถุนาอ่ะค่ะ 
ความเห็นที่ 1
วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ ก่อนเดินทาง 15 วัน ครับ