กระดานสนทนา

ภาษาอังกฤษ
ช่วยกรุณาตอบด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ตอบครับ ถ้าตอบไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ก็ถือว่ากรุณามากแล้ว
จะเขียนคำเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
เบียดเบียนผู้อื่น
มองโลกในแง
ความเห็นที่ 1
เสมอต้นเสมอปลาย = be consistent
เสียสละ = sacrifice eg. sacrifice your seat to someone eles.
อุดมคติ = Ideal
ยกธงขาว = surrender
กตัญญูกตเวที = gratefulness
รู้จักบุญคุณคน
ความเห็นที่ 2
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น = symphathy
เบียดเบียนผู้อื่น กับเอาเปรียบ เหมือนกันหรือเปล่า ถ้าเหมือนกัน ก็ใช้ take advantage of somebody/something
มองโลกในแง่ดี = optimistic / optimism
มองการณ์ไกล = vision
เสมอต้นเสมอปลาย = regularly
เปิดโอกาสใ
ความเห็นที่ 3
ขอบคุณคุณกินรีและคุณสีรุ้งมากนะครับที่กรุณา ขอบคุณมากเลยนะครับ 
ความเห็นที่ 4
ได้เพิ่มมาอีก 2 คำ ค่ะ
คะแนนเก็บ = cumulative point/mark
ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ = sadness is in, when you are falling in love. หรือ the sorrow is in where love is.
อ่านแล้วคงแปลกหน่อยนะค่ะ ไปถามเพื่อนหลายๆ คนค่ะ ก็เลือกเอาคำที่คิดว่าโอเค แ
ความเห็นที่ 5
คำว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา ภาษาอังกฤษคิดไม่ออกจริงๆว่ามีคำเฉพาะ แต่เราว่า look in to others heart or think about others น่าจะใช้ได้  
ความเห็นที่ 6
เอาไจเขามาใส่ไจเราก็ emphatyไง