กระดานสนทนา

วีซ่าทำงานจีน
วีซ่าทำงานของจีน ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไร 
ความเห็นที่ 1
1 พาสปอร์ต (เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
- ค่าทำ ไม่แน่ใจ ประมาณ 800 - 1,200 บาท
 
ความเห็นที่ 2
Thank you very much