กระดานสนทนา

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปออสเตรเลีย
อยากรู้ว่ามีประเทศอะไรบ้างที่อยู่ในทวีปออสเตรเลีย และอยากรู้ข้อมูลของประเทศนั้นด้วย 
ความเห็นที่ 1
จริงดอก่ะเเัีัรีันรีนร
ความเห็นที่ 2
ควย+พ่+อ+มึ+ง+ดิ 
ความเห็นที่ 3
ไม่มีเว้ยบอกที 
ความเห็นที่ 4
ควยบะ 
ความเห็นที่ 5
ควยควคยวคยควคยควคยควคยควคยควคยวคยควคยควคยควคยควคยควคยควคยควคยวคยควคยคควยควยควยควยควยควยค วยควยควคยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควยควคยควคยควย 
ความเห็นที่ 6
ก 
ความเห็นที่ 7
ช่วยบอกสถานที่ท่องเที่ยวของปาปัวนิวกินีแล้วก็พรรคการเมืองหน่อยคะ
 
ความเห็นที่ 8
อยากทราบว่าโอเชียเนียคือ? 
ความเห็นที่ 9
อย่าทราบข้อมูลทั่วไปของโอเชียเนีย 
ความเห็นที่ 10
อยากได้รูปแผนที่ของทวีปออสเตรเลีย 
ความเห็นที่ 11
 
ความเห็นที่ 12
ภาษาที่ใช้กันมากในออสเตรเลีย คือ อังกฤษ
ยูคาลิปตัส เป็นไม้ที่ปลูกกันมากที่สุดในออสเตรเลีย
 
ความเห็นที่ 13
ชาวพื้นเมืองของออสเตรเลีย คือ พวกอะโบลิจิ่น ส่วนนิวซีแลนด์ คือ พวกเมารี 
ความเห็นที่ 14
ทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.แบบอบอุ่น 2. แบบร้อนชื้ย 
ความเห็นที่ 15
เหกดสดห

 
ความเห็นที่ 16
มี 4 ประเทศคือ ออสเตรเสีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี และ หมู่เกาะโอเชียเนีย 
ความเห็นที่ 17
กี่ประเทศเเล้วยุ่งไรเล่าบอกก็ได้มี 4 ประเทศ นะจะ คือ ออสเตรเลีย นิงซีเเลนด์ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโอเชียเนีย 
ความเห็นที่ 18
มี 4 ประเทศนะจะ คือ ออสเตรเลีย นิวซีเเลนด์ ปาปัวนิวกินี หมู๋เกาะโอเชียเนีย 
ความเห็นที่ 19
ทวีออสเตรเลียมีประชากรประมาณราว ๆ 31 ล้านคน สัตว์ประจำถิ่นได้แก่ นกอีมู นกกีวี หมีโคอาล่า จิงโจ้ 
ความเห็นที่ 20
ทวัออสเตรเลียมีประชากรทั้งหมดกี่คนและสินค้าส่งออกของฟิจฟคืออะไร