กระดานสนทนา

ราคา แพคเกจ ภูเก็ต-สิงคโปร์-ภูเก็ต
ราคานี้บินโดย TG ออกทุกวัน ราคาเริ่มตั้งแต่ 8800 บาท
พักห้องละ 2 ท่าน รวม 3 วัน 2 คืน มีทัวร์ให้ครึ่งวัน พร้อมรถรับส่งสนามบินครับ
ออกจากภูเก็ต TG405 เวลา 18.05 ถึง สิงคโปร์ 21.35
ออกจาก สิงคโปร์ TG406 09.20 ถึงภูเก็ต 10.05
ไม่พบข้อมูล.!