กระดานสนทนา

ประเทศสิงคโปร์
ประมุขของสิงคโปร์ชื่อว่า 
ความเห็นที่ 1
ประธานาธิบดี ชื่อนายเอส อาร์ นาธาน เป็นประมุข และนายกรัฐมนตรี ชื่อนายลี เซียน ลุง เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ครับ