กระดานสนทนา

ขอวีซ่าไปมาเลเซีย
ชาวไต้หวันที่มาประเทศไทย ต้องการไปมาเลยต้องขอวีซ่าหรือไม่ ถ้าต้องขอเอกสารมีอะไรบ้าง 
ความเห็นที่ 1
ไม่ต้องวีซ่า มีพาสปอร์ตอย่างเดียว