กระดานสนทนา

Question
What are the three main exports and import s of Thailand? 
ความเห็นที่ 1
สินค้าส่งออกสำคัญ 3 อันดับแรก
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
2.รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
3.เม็ดพลาสติก

สินค้านำเข้าสำคัญ 3 อันดับแรก
1.น้ำมันดิบ
2.เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
3.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
<
ความเห็นที่ 2
Thank you very much for your information 
ความเห็นที่ 3
carisoprodol mexico • Your pharmacist has more information about carisoprodol written for health professionals that you may read. carisoprodol dosage 
ความเห็นที่ 4
now phentermine The following is a list of frequently asked questions concerning generic medication: pharmacy phentermine 
ความเห็นที่ 5
buy online pal pay phentermine What are the active ingredients in the medications? 37.5mg phentermine