กระดานสนทนา

ด่วนครับ!!! มีนัดขอวีซ่าวันจันทร์ ที่ 30 นี้แล้ว
ด่วนครับ!!! มีนัดขอวีซ่าวันจันทร์ ที่ 30 นี้แล้ว รบกวนถาทเรื่อง Application Form ข้อที่ 24, 32 24 Number of entries requested (Single entry, two entries and multiple entries) เราควรจะตอบข้อใหนดี (เพื่อนผมเขาอาจจะพาผมไปเที่ยวที่ฝรังเศษด้วย) 32 Border of first entry or transit route เราควรจะตอบอย่างไรดี (ผมบินตรงของสายการบิน China Airline)
ความเห็นที่ 1
Number of entries requested (Single entry, two entries and multiple entries) ตอบ multiple entries แต่ควรสอดคล้อง กับ itinerary ของคุณ ที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วยนะค่ะ Border of first entry or transit route - ถ้าไม่ได้ transit ก็ใส่ประเทศ ที่คุณไปถึงเป็นประเทศแรก
ความเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ