คำถาม :น้องที่ขอรูปปักกิ่งพี่ลงให้ใหม่แล้วนะค่ะ
เทียนอันเหมิน...จัตุรัสกว้างขวางที่สุดในโลกTian’anmen Square
โปรแกรมวันแรกของวันคือ จัตุรัสเทียนอันเหมินหรือ จตุรัสแห่งสันติภาพสวรรค์ (Square of Heavenly Peace) สัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของเมืองจ
 
จากคุณ พี่เล็ก / 02 สิงหาคม 2007 09:33:00

จตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นสัญลักษณ์ของจีนใหม่ และยังเป็นสัญลักษณ์ ของกรุงปักกิ่งด้วย ใช้จัดงานเฉลิมฉลอง เรื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน และอาคารล้อมรอบ ประกอบด้วยอนุสาวรีย์วีรช
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

หอที่ระลึกวีรกรรมของทหาร
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ด้านหลังอนุสาวรีย์วีรชน นครปักกิ่ง บริเวณเดียวกับจตุรัสเทียนอันเหมิน
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ถนนฉางอัน ถนนที่กว้างที่สุดของปักกิ่งที่คั่นอยู่ระหว่างประตูพระราชวังต้องห้ามและจัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งทุกวันนี้เริ่มมีรถยนต์เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

คณะของเราเดินลอดใต้อัฒจันทร์เทียนอันเหมิน เพื่อเข้าไปยังพระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง ซุ้มประตูหนึ่งของพระราชวังต้องห้าม ซึ่งทุกวันนี้มีรูปของประธานาธิบดีจีนติดอยู่ ที่ด้านซ้ายและขวามีอักษร
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ทหารใส่ชุดเขียว ที่ยืนตัวตรงแน่ว
หน้าประตูเทียนอันเหมินอันแขวนรูปของเหมาเจ๋อตงไว้ สะพานตรงกลางที่เส้นมังกรพาดผ่านและถูกท่านประธานเหมาจ้องอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เขาห้ามคนทั่วไปเดินข้ามและให้
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

กู้กง...พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกTHE FORBIDDEN CITYกู้กง (故宫) หรือ พระราชวังต้องห้าม หรือเมืองต้องห้าม-พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City หรือ Imperial Palace) ที่ปัจจุบันทางรัฐบาลจี
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์ หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

พระราชวังหรือเมืองต้องห้าม ใช้เป็นพระที่นั่งของกษัตริย์ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ ภายในจึงปรากฏสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์อันประเมินราคาไม่ได้อยู่มากมาย" มีเนื้อที่ถึง 7 แสน 2 หมื่นตา
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ประตู ถ้าสังเกตจะพบได้ว่าในเมืองจีน สิ่งก่อสร้างที่จักรพรรดิ เชื้อพระวงศ์ หรือขุนนางชั้นสูงเป็นเจ้าของนั้น ประตูจะมี "หมุดยักษ์" ประตูขนาดใหญ่ต่างๆ ต่างทำจากไม้ที่หุ้มด้วยแผ่นเหล็กภายนอก ทั้งนี้เพื
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ในส่วนด้านหน้าของพระราชวังต้องห้ามจะไม่มีต้นไม้แม้แต่เพียงต้นเดียว (ส่วนด้านหลังอันเป็นตำหนักขององค์จักรพรรดิ นั้นจะมีสวนส่วนพระองค์อยู่) สาเหตุที่บริเวณด้านหน้าของพระราชวังต้องห้ามไม่มีต้นไม้นั้น
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ในบรรดาตึกทั้งหมดนับร้อยหลังที่มีอยู่ ตำหนักที่ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดนั้นมีอยู่ 3 หลัง แต่มีภาพให้ดูหลังเดียวคือ ไท่เหอเตี้ยน (太和殿:Hall of Supreme Harmony) เป็นตึ
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

พระราชฐานชั้นในมีลักษณะที่ค่อนข้างมิดชิดซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของตำหนักสำหรับการพักผ่อน นอกจากนี้ยังมีอุทยานและศาลาซึ่งได้รับการออกแบบจัดวางอย่างประณีตบรรจงอุทยานด้านหลังสุด ซึ่งเป็นสวนที่สร้างขึ
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ภาพพระราชฐานชั้นใน
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ภาพพระราชฐานชั้นใน ที่ดูพระจันทร์
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

กายกรรมปักกิ่ง ไม่ดูไม่ได้
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

พระราชวังฤดูร้อน...อุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน (The Summer Place)
"พระราชวังฤดูร้อน (อี๋เหอหยวน:颐和园)" ยวน พระราชวังแห่งนี้มีลักษณะเป็นวังกึ่งอุทยานที่สวยที่สุดในปักกิ
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ทางเข้าอุทยานอี้เหอหยวน เราจะพบสัตว์นั่งเฝ้าปากทางเข้าอยู่หลายชนิดแต่ในที่นี้ที่เอารูปมาให้ดู คือกิเลนจะนั่งเฝ้าปากทางเข้าคนจีนถือว่าเป็นสัตว์นำโชค
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

นกกะเรียนสัตว์นำโชคของคนจีนเช่นเดียวกัน
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปีแล้ว ย้อนหลังไปราวคริสต์ศักราชที่ 11 สมัยราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115-1234) อี๋เหอหยวนเป็นเพียงที่อาศัยพักผ่อนของเหล่านางสนม และข
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

สิ่งแรกที่กระทบสายตาคือทะเลสาบกว้างใหญ่ ใช้ในการฝึกซ้อมทัพเรือ พื้นที่ของพระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน 3 ใน 4 ส่วนประกอบด้วยน้ำของทะเลสาบคุนหมิง ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ด้วยความปรารถนาของ
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ทางตอนใต้ของเชิงเขาวั่นโซ่วซัน ยังมีสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมที่มีชื่อตามความงามในฤดูกาลทั้งสี่ ได้แก่ หอหลิวเจีย (留佳) ฉีหลาน (寄澜) ชิวซุ่ย (秋
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

พระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันไม่ใช่พระราชวังอีกต่อไป แต่เป็นอุทยานสำหรับพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างของชาวจีน ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตรงริมฝั่งทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ มีเรือมังกรจ
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ว่ากันว่าพระนางซูสีได้ใช้พระราชทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย โดยในครั้งแรกได้ใช้เงินจากการบริจาคเพื่อบำรุงทัพเรือ มาใช้กับการซ่อมแซมวัง เนื่องจาก พระนางซูสีไทเฮา ถือว่า สำนักกองทัพเรือ (ไห่จุนหยาเหมิน)
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ภายหลังที่พระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวงสูเสด็จสวรรคต พระราชวังฤดูร้อนที่ผ่านมรสุมมายาวนานก็ได้ยุติการรับใช้ราชสำนักชิง และเมื่อปีค.ศ.1911 ปีที่การปฏิวัติซินไฮ่ ล้มล้างราชสำนักแมนจูอุบัติขึ้น ‘สวนแ
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งกรุงปักกิ่งประกอบด้วยแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ คล้าย ๆ กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

สถานแสดงสัตว์น้ำแบบ Under water world มีลักษณะเป็นอุโมงค์แล้วมีทางเดินไปใต้น้ำ ให้ผู้ชมได้ดูสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิด แต่ถ้าเคยไปดู under water world ที่สิงค์โปร์จะไม่ค่อยประทับใจที่นี่เท่าไร การก่อสร้างใกล้คียงกับบ้านเราที่บึง ฉวาก จังหวัดส
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

สถานแสดงสัตว์น้ำแบบ Under water world มีลักษณะเป็นอุโมงค์แล้วมีทางเดินไปใต้น้ำ ให้ผู้ชมได้ดูสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิด แต่ถ้าเคยไปดู under water world ที่สิงค์โปร์จะไม่ค่อยประทับใจที่นี่เท่าไร
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

ออกจาก under water world คณะของเราสนใจมันเผา และการเผามันแบบโบราณ ดังนั้น เลยไปอุดหนุนมันเผากินกันดีกว่า
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

เทียนถาน กงหยวน Tiantan Park หรือ the temple of heaven Hall of Prayer for Good Harvests (qi nian dian) ฉีเหนียนเตี้ยน เป็นส่วนที่มีความ สำคัญที่สุด ในเทียนถานกงหยวน ถูกสร้างขึ้นในปี คศ.1420 โครงสร
จากคุณ พี่เล็ก / 01 มกราคม 2005 00:00:00

  Page: [1] 2 3 Next Last 

แสดงความคิดเห็น

รายละเอียด:
โพสโดย:

*กรุณาทำการ Login ก่อนการใช้งาน หรือ ลงทะเบียน ก่อนการใช้งาน

สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเกาหลีใต้ : กรุงโซล
ประเทศคูเวต
ประเทศเคนย่า : กรุงไนโรบี
ประเทศแคนาดา
ประเทศจีน
ประเทศชิลี : กรุงซันติอาโก
สาธารณรัฐเชค : กรุงปราก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย:กรุงริยาด
ประเทศเซเนกัล : กรุงดาการ์
ประเทศญี่ปุ่น : กรุงโตเกียว
ประเทศเดนมาร์ก : กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศตุรกี : กรุงอังการา
ประเทศไต้หวัน : กรุงไทเป
ประเทศนอรเวย์ : กรุงออสโลว์
ประเทศนิวซีแลนด์ : กรุงเวลลิงตัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก
ประเทศเนปาล :กรุงกาฐมาณฑุ
ประเทศบราซิล : กรุงบลาซิเลีย
ประเทศบรูไน : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ประเทศ บังคลาเทศ : กรุงธากา
ประเทศเบลเยี่ยม : กรุงบรัสเซลส์
ประเทศปากีสถาน : กรุงอิสลามาบัด
ประเทศโปรตุเกส:กรุงลิสบอน
ประเทศโปแลนด์ : กรุงวอร์ซอ
ประเทศฝรั่งเศส : กรุงปารีส
ประเทศพม่า : กรุงย่างกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์:กรุงมะนิลา
ประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์
ประเทศเม็กซิโก : กรุงเม็กซิโก ซีตี้
ประเทศโมร๊อคโค : กรุงราบาต
ประเทศเยอรมันนี : กรุงเบอร์ลิน
ประเทศรัสเซีย : กรุงมอสโค
ประเทศโรมาเนีย : กรุงบูคาเรสต์
ข้อมูลเบื้องต้น : เวียงจันทร์
ประเทศเวียดนาม : กรุงฮานอย
ประเทศศรีลังกา : กรุงโคลัมโบ
ประเทศสเปน : กรุงมาดริด
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : กรุงเบิร์น
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน : สตอกโฮล์ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข้อมูลเบื้องต้น : ประเทศสิงคโปร์
กรุงแคนเบอร์รา : ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรีย : กรุงเวียนนา
ประเทศอังกฤษ : กรุงลอนดอน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ :กรุงพริทอเรีย
กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ประเทศอิตาลี : กรุงโรม
กรุงนิวเดลี | เมืองกัลกัตตา | เมืองมุมไบ
ประเทศอินโดนีเซีย : กรุงจากาตาร์
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงแบกแดด
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทำความรู้จักกับอียิปต์
ประเทศโอมาน:กรุงดามัสกัต
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงบูดาเปสต์
บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
ติดต่อทีมงาน ติดต่อโฆษณา โทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved: Email: webmaster@vacationzone.co.th
เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ  


test