Bookmark and Share
 
จองโรงแรมออนไลน์
  
 
จองผ่าน Octopus
 
จองผ่าน GTA-Travel
 
จองผ่าน Agoda.Co.th
 
จองโรงแรมในประเทศไทย
จองโฮสเทล Hostel
ขั้นตอนการโพสต์รูป
จองตั๋วเครื่องบิน
 
จองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง
ตรวจสอบการจองตั๋ว
ประกันการเดินทาง
IAG ออนไลน์ (NZI)
กรุงเทพประกันภัย
ทิพยประกันภัย
Chartis
Mondial Assistance
ACE Insurance
บูพา ประกันสุขภาพ
เมนูโซน
 
รับทำผ้าบาติก
วีซ่าแคนาดา
ตั๋วรถไฟในยุโรป
ข้อมูลยอดเขา จุงฟราว
เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทของ ตั๋วรถไฟในยุโรป
การขอวีซ่าประเทศต่างๆ
7 สิ่งมหัศจรรย์
วันสงกรานต์
วีซ่า อังกฤษ
วีซ่า อเมริกา
วันวาเลนไทน์
วันพ่อแห่งชาติ
พรบ คอมพิวเตอร์
การบินไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
บัตรโทรศัพท์ iSIM
บัตรโทรศัพท์ iTalk
ออกแบบเวบท่องเที่ยว
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
VZ Agencies Pluz
Wall Paper
ททท
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยว

 ทวีปเอเซีย
 ทวีปออสเตรเลีย
 ทวีปยุโรป
 ทวีปแอฟริกา
 การขอวีซ่า ประเทศแถบแอฟริกา
 ทวีปอเมริกาใต้
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทท่องเที่ยว
 ภาพถ่ายในต่างแดน
 ประกันการเดินทาง
 โหวตสายการบิน
 โหวตบริษัทท่องเที่ยว
อ่านบทสัมภาษณ์คุณ ริน
อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณ จิ๋น
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ Ham&Cheese
อ่านบทสัมภาษณ์ คุณ ติ๊ก
 My Vienna
(คุณ ริน)
 ออสเตรีย เยอรมัน
(คุณแนท)
 สวิตเซอร์แลนด์
(คุณ Sak)
 ย่ำเกาหลี 7 วัน
(คุณสิงหา)
 Europe Romance
(คุณ จิ-นดา)
ผ้าบาติกสินค้าฝีมือคนไทย
รับซ่อมเครื่องหนัง
ความคิดเห็นของผู้ชมเวบ
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหารไทยในบอสตัน

 


อังกฤษ
อังกฤษ
"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก"

ในหน้านี้จะรวมทุกอย่าง เกี่ยวกับประเทศ อังกฤษ เชิญชมครับ

การยื่นวีซ่า ENGLAND
ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตาม จะต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพฯ และจะต้องให้เจ้าหน้าที่สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป เด็กควรจะมีผู้ปกครองมาด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าไบโอเมตริก
Biometric: ไบโอเมตริก (การจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายระบบดิจิตอล)

รัฐบาลอังกฤษได้นำระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ เรียกว่า ระบบไบโอเมตริก (โดยทำการสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และถ่ายรูปในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน) อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเก็บข้อมูลในระบบไบโอเมตริกทั่วโลก เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและอำนวยความสะดวกในการ เดินทางเข้าประเทศอังกฤษในอนาคต และป้องกันการปลอมแปลงวีซ่า รวมทั้งการนำระบบการเข้าเมืองและการคุ้มครองชาวต่างชาติไปใช้ในทางที่ผิด

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าตั้งอยู่ที่ เลขที่ 183 ชั้น 2 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 800 8050 อีเมล์ info@ukvac-th.com เว็บไซต์www.vfs-uk-th.com

นับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่จะทำการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขอวีซ่า

ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องได้รับการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ยกเว้นกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งถือเอกสารการเดินทางของสหประชาชาติและ เดินทางเข้าประเทศอังกฤษอันเกี่ยวเนื่องกับงานขององค์การสหประชาชาติ
เจ้าหน้าที่ของกำลังของประเทศในเครือจักรภพและนาโต ซึ่งประจำการอยู่ในประเทศอังกฤษ
ผู้ถือ Certificate of Entitlement ที่ยืนยันสิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี
จะไม่มีการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าใด ๆ หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นปฏิเสธหรือไม่ให้สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

ในการสแกนลายนิ้วมือจะมีการนำเครื่องสแกนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ไม่มีการใช้น้ำหมึกของเหลวหรือสารเคมีใด ๆ และจะใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ในการสแกนลายนิ้วมือ ปลายนิ้วของผู้ยื่นคำร้อง จะต้องไม่มีการตกแต่งใด ๆ รวมทั้งรอยขีดข่วน หรือเครื่องหมายใด ๆ ในส่วนของการถ่ายรูปนั้น ใบหน้าจะต้องไม่มีรอยช้ำ หรือ ยังเป็นแผลอยู่ จะต้องไม่สวมแว่นดำหรือมีเครื่องปกปิดใด ๆ ที่ปิดบังส่วนของใบหน้าหรือลำคอ

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เลขที่ 183 ชั้น 2 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 800 8050 อีเมล์ info@ukvac-th.com เว็บไซต์ www.vfs-uk-th.com

รัฐบาลอังกฤษยังคงยึดมั่นในระบบการตรวจคนเข้าเมือง โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้าของประเทศอังกฤษ โดยให้บริการด้วยความยุติธรรมและอำนวยความสะดวกต่อชาวต่างชาติ โครงการนี้จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในระบบการเข้าเมือง โดยการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำร้องและจะมีความสำคัญในการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรม

หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ยื่นข้อมูลและเอกสารปลอม อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าและอาจจะถูกส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ที่ยื่นขอวีซ่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตาม จะต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพฯ และจะต้องให้เจ้าหน้าที่สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป เด็กควรจะมีผู้ปกครองมาด้วย

เอกสารในการยื่นวีซ่า ENGLAND
DownLoad Application form VAF1
DownLoad Application form VAF2
DownLoad Application form VAF3
DownLoad Application form VAF4
DownLoad Application form VAF5
DownLoad Application form VAF6

" หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
" คำร้องขอวีซ่า IM 2A ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ
" รูปสี ขนาด 1-1นิ้วครึ่ง หรือ 4 ซ.ม. X 4 ซ.ม. (พื้นสีอ่อน และไม่รับรูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) 2 รูป
" หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภาย : การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ ท่องเที่ยว หมายถึง
ผู้ยื่นคำร้องกำลังขอวีซ่าเข้าอังกฤษ เป็นการชั่วคราว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจว่าไม่มีความประสงค์
ที่จะเข้าไปอยู่เป็นการถาวร ผู้ยื่นคำร้องจะทำได้โดยการแสดงหลักฐานความผูกพัน ทางครอบครัว เศรษฐกิจ
และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่
" หลักฐานการทำงาน โดยระบุถึงวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ลางานได้ กรณี
ข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแทน ถ้าประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องแสดง
หลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา
" หลักทรัพย์ ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน อาทิ สมุดบัญชีเงินประจำ บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีออมทรัพย์ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
" หลักฐานอื่น ๆ ** ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว
หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร ท่านควรนำใบอนุญาต การประกอบอาชีพนั้น ๆ มาแสดง

กระทู้เกี่ยวกับประเทศ อังกฤษ
เวบสถานทูต อังกฤษ ในประเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยว: ลอนดอน
ลอนดอนมีร้านค้าจำนวนกว่า 30,000 ร้านให้เลือกสรรและมีชื่อเสียงด้านแฟชั่นเลื่องลือไปทั่วโลก นักช้อปทั้งหลายจึงไม่ผิดหวังเลยเมื่อได้มาเยือนมหานครแห่งนี้ นับตั้งแต่ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์ชื่อดังบริเวณถนนบอนด์ สตรีทไปจนถึงตลาดนัดที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนในแถบแคมเด็น นอตติ้ง ฮิลล์ และบริก เลนด์ นอกจากนั้นเมืองหลวงแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของฮอลล์แสดงดนตรีถึง 400 แห่งซึ่งเปิดแสดงมหรสพทางดนตรีทุกประเภทนับตั้งแต่ละครเพลงโอเปรา ไปจนถึงเพลงป็อบทั้งยังมีการแข่งขันกีฬาที่น่าตื่นเต้นสำหรับคอกีฬาทั้งหลายด้วย ในช่วงหน้าร้อนจะมีการแสดงมหรสพงานดนตรีคลาสสิคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือ เดอะ พร็อมส์ที่เปิดแสดงทุกปีอย่างยิ่งใหญ่ที่โรยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์

ในช่วงศตวรรษที่ 21 ลอนดอนมีการปรับปรุงเมืองขนานใหญ่ ทำให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมากมายที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชมอาทิบริติช แอร์เวย์ ลอนดอน อายส์ที่ทันสมัย เททต์ โมเดิร์นซึ่งเป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะที่ทันสมัยและน่าเข้าชมที่สุดในโลกรวมถึงบริติช มิวเซียม เกรท คอร์ทที่กว้างขวาง สถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดตัวใหม่อาทิพิพิธภัณฑ์อาวุธสงครามในวูลลิชและ พิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดใหม่ในด็อกท์แลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

สถานที่ท่องเที่ยว: ฝั่งตะวันออกของนครลอนดอน
ลอนดอนฝั่งตะวันออกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาและประกอบไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกชมมากมายถึง 130 แห่งนับตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างทาวเวอร์ออฟลอนดอนไปจน ถึงพิพิธภัณฑ์แนวคิดใหม่ในด็อกท์แลนด์และตลาดที่ดีสุดในลอนดอน นอกจากนั้นรอบๆลอนดอนตะวันออกยังเป็นเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นและต่างมีความพิเศษเฉพาะตัว

มารีไทม์ กรีนนิชจัดเป็นมรดกโลกตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์และมีชื่อเสียง ในฐานะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์เนชันแนล มาริไทม์ มิวเซียมและหอดูดาวโรยัล ออฟเซิฟทอรี่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเวลามาตรฐานกรีนนิช
จากลอนดอน บริดจ์ผ่านทาวเวอร์ บริดจ์มาเล็กน้อยก็จะถึงพูล ออฟ ลอนดอนซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมและประสบการณ์อันแปลกใหม่ พื้นที่แห่งนี้เป็นอาณาบริเวณรอบนอกของกรุงลอนดอนที่เก่าแก่ซึ่งมีความเกี่ยวพัน กับเมืองหลวงแห่งนี้ทั้งทางประวัติศาสตร์ การเดินเรือ การทำอาหาร

ที่สไปทอลฟิลส์และบริก เลนส์มีตลาดนัดที่มีผู้คนคราคร่ำ คุณสามารถหาซื้อสินค้าหลากหลายชนิดทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นทันสมัย อาหารคุณภาพดี ดอกไม้ ต้นไม้ เพลงใหม่แนวฟังกี้ ของกระจุกกระจิกและของเก่า นอกจากนั้นยังมีบาร์และไนท์ คลับที่ทันสมัยอยู่ทั่วไป

ตึกคานารี่ วอร์ฟในด็อกท์ แลนด์แสดงให้เห็นถึงการปฏิวัติจากเมืองอุตสาหกรรมไปเป็นเมืองยุคใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายซื้อของ รับประทานอาหารริมน้ำและ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ในด็อกท์ แลนด์

น็อตติ้ง ฮิลล์
แม้ฮิว แกรนท์จะแสดงนำในภาพยนต์ดังกล่าวแต่ฉากที่โดดเด่นที่สุดของ ภาพยนต์เรื่องนี้เห็นจะเป็นภาพของถนนพอร์ทเทอเบลโล ซึ่งมีตลาดที่ขายของเกือบทุกชนิดนับตั้งแต่สมุดไปจนถึงของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ หรือจากเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงสินค้าแฟชั่นและอาหารที่หลากหลาย ตลาดนัดจำหน่ายของเก่าในวันอาทิตย์ของที่นี่จัดเป็นตลาดของเก่าที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของยุโรปและจอแจไปด้วยผู้คนจำนวนมาก มีพ่อค้าแม่ค้าถึงกว่า 1,500 ราย สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับและเครื่องเงิน นอกจากนั้นยังมีภาพวาด ขวดน้ำหอม เครื่องเคลือบและโปสเตอร์และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

น็อตติ้ง ฮิลล์มีชื่อเสียงและมีผู้คนเข้าไปมากขึ้นจึงกลายเป็นศูนย์รวมแห่งการพบปะสังสรรค์ซึ่งมีทั้งคลับ บาร์และร้านสำหรับเต้นรำมากมาย ชาวแคริบเบียนที่อาศัยอยู่ที่นั่นนับว่ามีส่วนในการเกิดขบวนแห่น็อตติ้ง ฮิลล์ คาร์นิวอลซึ่งจะจัดให้มีขึ้นทุกปี หน้าร้อนนี้ งานเทศกาลและขบวนพาเหรดศิลปะจากหลากวัฒนธรรมจะเกิดขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมมากมาย เครื่องแต่งกายที่แนะนำสำหรับผู้เข้าชมคือเสื้อผ้าแบบแปลกใหม่

น็อตติง ฮิลล์ไม่ได้เพิ่งจะได้รับความนิยมในตอนนี้ หากแต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 ย่านนี้เคยเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชมาก่อนแต่ก็เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่มากมาย ปัจจุบันจึงมีบ้านของบุคคลสำคัญต่างๆให้เข้าชมอาทิเลฮ์ตัน เฮาส์ และลินเลย์ แซมบอร์น เฮาส์ซึ่งน่าเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

ไฮด์ พาร์ก
ที่สปีกเกอร์ คอร์เนอร์ในเช้าวันอาทิตย์จะเป็นที่ที่คุณจะมีโอกาสขึ้นยืนพูดแสดงความคิดเห็นต่อฝูงชน หรือคุณอาจจะแค่ไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆก็ได้

สวนเคนซิงตันอยู่ทางตะวันตกของทะเลสาบเซอเพินไทน์ ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย สวนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสระน้ำชื่อ ราวด์ พอนด์ซึ่งมักจะมีการนำเรือจำลองแบบใหม่ๆมาลองเล่น นอกจากนั้นยังมีอนุสาวรีย์อัลเบิร์ต เมมโมเรียลซึ่งเป็นหนึ่งในงานแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุควิคตอเรียน รวมถึงรูปปั้นปีเตอร์ แพนกำลังเป่าไพพ์ให้กลุ่มเด็กๆที่มาคอยฟังอยู่เบื้องล่าง สวนแห่งนี้ยังมีสนามเด็กเล่นซึ่งสร้างไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์ สนามเด็กเล่นดังกล่าวมีความสวยงามและมีความทันสมัยล้ำยุค ส่วนตรงทางเข้าของสวนมีต้นโอ๊คชื่อเอลฟิน โอ๊ค ที่มีการแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆ เอลฟ์และเทพธิดาตัวน้อย

ภายในพระราชวังเคนซิงตันมีจัดแสดงคอลเลคชั่นฉลองพระองค์สำหรับการพิธีต่างๆ ส่วนที่ร้านออเรนเกอร์รี่ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของพระราชวังมีการเสิร์ฟชาแบบดั้งเดิม พร้อมคิวคัมเบอร์แซนวิช สโคนส์กับครีมและเค้กแบบโบราณ

ย่านเวสท์ เอนด์
แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของนักช้อปคงจะเป็นย่านอ็อกฟอร์ด สตรีท รีเจนท์ สตรีทและบอนด์ สตรีท ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เช่นเซลฟริดเจสและมาร์คแอนส์สเปนเซอร์ นอกจากนั้นยังมีร้านสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนับตั้งแต่สเตลลา แมคคาร์ทนีไปจนถึงเบอร์เบอรี่ คุณสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆหลากหลายชนิดทั้งสินค้าคุณภาพดีที่สุดของ อังกฤษและสินค้าชั้นดีจากทั่วทุกมุมโลก

บริเวณใจกลางของเวสท์ เอนส์เป็นที่ตั้งของจัตุรัสทาฟาร์การ์ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาทีเพื่อไปยัง โซโหซึ่งเป็นศูนย์กลางความบันเทิงกลางเมือง มีทั้งผับ คลับ บาร์และภัตตาคารตั้งอยู่มากมาย

นอกจากนั้นย่านเวสท์ เอนส์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย อาทิ โรยัล
อคาเดอมี่ ออฟ อาทและเซอร์เพินไทน์ แกลเลอรี่ในสวนเคนซิงตัน สวนไฮพาร์กและสวนเคนซิงตันจัดเป็นพื้นที่สีเขียวที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางกรุงและ เป็นที่ที่ชาวลอนดอนนิยมเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ

โรงแรมชื่อดังและหรูหราของลอนดอนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ย่านเวสท์ เอนด์ ตลอดพาร์ก เลนส์ไปจนถึงเมย์แฟร์ ส่วนที่สถานนีรถไฟวิคตอเรียซึ่งเป็นสถานีหลักของลอนดอนก็มีโรงแรมตั้งอยู่แต่มีขนาดเล็กและเรียบง่ายกว่า นอกจากนี้ยังมีพระราชวังบัคกิงแฮมอยู่ในบริเวณนี้ด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว: สกอตแลนด์
เมืองต่างๆในสกอตแลนด์ล้วนแล้วแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชม เมืองหลวงของสกอตแลนด์คือเมืองเอดินเบอะระประกอบไปด้วยสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์เรียงรายไปตามถนนรอยัล ไมล์ เริ่มจากพระราชวังเก่าแก่ที่อยู่บนเนินสูงลงมาจนถึงพระราชวังโฮลีรู้ด ช่วงเวลาสำคัญของปีคือเดือนสิงหาคม จะมีการจัดเทศกาลประจำปีในเอดินเบอะระและมีการสวนสนามของกองทัพที่เรียกว่า Military Tattoo ที่สว่างไสวตระการตา กลาสโกว์เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความโดดเด่น เฉพาะตัวและมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย อาทิ ประภาคาร ของสะสมของตระกูลเบอร์เรลและแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งย่อมจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้หลงใหลในศิลปะของชาวกลาสโกว์ และเมื่อแสงตะวันลับขอบฟ้านักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับเหล้ามอลต์วิสกี้ชั้นดี ในสกอตแลนด์มีการหมักวิสกี้ถึงสามร้อยชนิด นักท่องเที่ยวสามารถลองชิมเหล้าวิสกี้ระดับโลก หรือจะเดินตามรอยทางแห่งมอลต์วิสกี้เพื่อลองจิบวิสกี้ชั้นดีในสเปย์ ไซด์หรือแวะที่อิสเลย์เพื่อชิมวิสกี้อย่าง Laphroaig หรือ Lagavulin

สกอตแลนด์ไม่ไกลอย่างที่คิด ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณสี่ชั่วโมง โดยรถไฟจากกรุงลอนดอนไปยังเอดินเบอะระแล ะยังมีเที่ยวบิน อีกหลายเที่ยวต่อวันไปยังเมืองหลักๆของสกอตแลนด์ สกอตแลนด์ประกอบด้วยเกาะแก่งต่างๆเกือบ 800 เกาะ (ในจำนวนนั้นมี 130 เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่) ส่วนใหญ่สามารถเดินทางไปได้ด้วยเรือเฟอร์รี่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประกอบไปด้วย เกาะไอโอนาซึ่งมีศาสนสถานโบราณ และเกาะสไกย์อันเป็นที่ลี้ภัยของบอนนี่ พรินซ์ ชาร์ลี หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับบรรพบุรุษของสกอตแลนด์ คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้ไปสัมผัสยังที่ที่พวกเขาเคยใช้ชีวิต

สกอตแลนด์มีสนามกอล์ฟกว่า 540 สนามให้เลือก หนึ่งในนั้นคือสนามที่ใช้ในการแข่งขัน กอล์ฟแชมเปี้ยนชิฟที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นสนาม The Old Course St Andrews สนาม Royal Troon สนาม Carnoustie, Muirfield, Turnberry และ Gleneagles หากคุณกำลังมองหาสนามกอล์ฟคุณภาพดีและที่พักแสนสบายที่จะ ตอบรับความกับทุกความต้องการของนักกอล์ฟ สกอตแลนด์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของคุณ

สถานที่ท่องเที่ยว: เวลส์
แคว้นเวลส์เป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็น “แหล่งท่องเที่ยวกลางแจ้ง” ที่สำคัญของสหราชอาณาจักร นักท่องเที่ยวจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์จากเทือกเขาสโนว์โดเนียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลส์ หรือค้นพบความเงียบสงบของทะเลสาบทางตอนกลาง และทิวเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีในทางตอนใต้ ด้วยอุทยานแห่งชาติอันตระการตาทั้งสามแห่งและแนวชายฝั่งทะเลความยาวกว่า 750 ไมล์ เวลส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวของคุณ

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและตำนานของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทำให้เวลส์มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ร่วมค้นหามากมายและหลากหลาย อาทิ สุสานโบราณ ป้อมปราการในสมัยโรมันและปราสาทอีกกว่า 400 แห่ง รวมถึงแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองคอนวี่และฮาร์เลช์ด้วย คุณอาจตามรอยกษัตริย์อาร์เธอร์ในตำนาน โรงละครกลางแจ้งในเมือง
แคร์ลีออน และผู้วิเศษเมอร์ลินกับเมืองคาร์มาเธน เพลิดเพลิน ไปกับความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของเวลส์ที่พบได้ ในพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะทั่วไป


เมืองที่มีแหล่งจับจ่ายซื้อของและหมู่บ้านรูปทรงแปลกตา ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนที่ช่วยเติมแต่งสีสันให้กับดินแดนแห่งนี้ ส่วนเมืองของเวลส์บางเมืองอย่างสวอนซี และเมืองหลวงคือเมืองคาร์ดิฟเป็นเมืองที่มีความเจริญและ มีความหลากหลายและพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และยังเป็นแหล่งของงานศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสท์ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่ National Museum and Gallery of Wales

สถานที่ท่องเที่ยว: ไอร์แลนด์เหนือ
ไอร์แลนด์เหนือมีแหล่งท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบให้คุณได้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทัศนียภาพอันสวยงาม ชีวิตเมืองที่มีสีสันพร้อมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีและงานเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมกลางแจ้ง อาหารเลิศรสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและเติมพลังให้กับชีวิต

มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในไอร์แลนด์เหนือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันชีวิตยามค่ำคืนในเมืองเบลฟาสต์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งพร้อมด้วยคลับ บาร์อันทันสมัยและผับแบบดั้งเดิมรวมถึงภัตตาคารอาหารเลิศรสเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งหนุ่มสาวและผู้สูงวัย สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดถึงการปรับเปลี่ยนของเมืองนี้คือจำนวนห้องพักในโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้น ตัวเลขดังกล่าวขยับตัวสูงขึ้นในเวลาเพียงแค่ห้าปีเท่านั้น

ออกจากชีวิตในเมืองใหญ่สู่ชนบทสีเขียวขจี ฟาร์มและหมู่บ้านเชื่อมต่อถึงกันด้วยถนนสายเล็กๆที่คดเคี้ยวไปตามแนวพุ่มไม้ จากรายงานขององค์การสหประชาชาติพบว่าไอร์แลนด์เหนือเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเกิด อาชญากรรมต่ำที่สุดเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วรองจากประเทศญี่ปุ่น

ไอร์แลนด์เหนือแม้เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก แต่เป็นที่ตั้งของทั้งโรงแรม บ้านหลังเล็กๆในชนบทและแหล่งท่องเที่ยวทุกแบบให้คุณเลือกสรร คุณสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆของไอร์แลนด์เหนือได้ไม่ยาก ไอร์แลนด์เหนือมีทั้งภูมิทัศน์หลากหลายรูปแบบทำให้ดูเหมือนว่าดินแดนแห่งนี้ใหญ่โตยิ่งกว่าที่เป็น ทั้งภูเขา หุบเขาที่ทอดยาว ท้องทุ่งที่มีต้นไม้ปกคลุมทั้งหมดนี้ล้วนตั้งอยู่รวมกันในผืนแผ่นดินแห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยว: แชนเนล ไอส์แลนด์
เกาะเจอร์ซี เกาะเกิร์นซีและเกาะอัลเดอร์นีเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะนี้ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้เลือกชม ทั้งที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์และที่รังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวประการหนึ่งของเกาะแห่งนี้เห็นจะเป็นสภาพอากาศที่อบอุ่นที่สุดในสหราชอาชอาณาจักร ที่แชนเนล ไอส์แลนด์มีวันที่มีแดดจ้าถึง 2, 000 ชั่วโมงในทุกๆปี ทั้งยังมีชายหาดอันสวยงามให้เยี่ยมชมอีกมากมาย

ลองมาเยี่ยมชมเกาะแห่งนี้ แล้วคุณอาจค้นพบเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ชวนตื่นเต้นด้วยก็ได้

สถานที่ท่องเที่ยวชวนตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเจอร์ซี คือปราสาท Mount Orgeuil ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยสร้างลงบนป้อมโบราณในยุคเหล็ก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงคือ St Helier ไปทางตะวันออกเพียงไม่กี่ไมล์

ด้วยความใกล้ชิดกับฝรั่งเศสทำให้ยังคงเห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมแกลลิคอยู่บ้างในดินแดนแห่งนี้ อาทิในบทสนทนาจะมีภาษาถิ่นแบบนอร์มัน-เฟรนช์แฝงอยู่ คุณอาจซื้อขนมปังบาร์เกทใส่ในตระกร้ารถแล้วขับไปตามถนนที่มีชื่อที่สะท้อน ให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมแกลลิคได้อย่างชัดเจน

ที่เกาะเกิร์นซีนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปตามถนนที่ทอดยาวและไต่บันไดขึ้นไปบนเซนต์ปีเตอร์ พอร์ท หรืออาจเลือกเพลิดเพลินไปกับการแสดงโดยมีท้องทะเลและท้องฟ้าเป็นฉากหลังที่โรงละครเปิดที่แคสเซิล คอร์เนท

และไม่ว่าคุณจะหยุดพักรับประทานอาหารที่ใดคุณก็จะได้เอร็ดอร่อยไปกับกุ้งลอบสเตอร์สดใหม่และเนื้อแน่น พร้อมกับอาหารทะเลหลากชนิดที่อร่อยยั่วน้ำลายจนต้องตักมาจนพูนจาน แชนเนล ไอส์แลนด์แห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องอาหารแสนอร่อย
*ข้อมูลด้านบนนี้คัดลอกมาจาก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
โบสถ์ที่สำคัญ
โบสถ์เซนต์ เจมส์ (St.James Church)
โบสถ์เซนต์ เจมส์ ตั้งอยู่ระหว่างถนน Piccadilly กับถนน Jermyn ในบริเวณที่เรียกว่าลอนดอน เวสต์ เอน (London's West End) ซึ่งเป็นเขตการปกครองของบิชอบ ที่เรียกว่า Diocese สร้างโดย Christopher Wren โดยสร้างในปี 1684 และในปี 1940 โบสถ์ได้ถูกทำลายลงอย่างรุนแรงโดยกองทัพของศัตรู แรงระเบิดได้ทำลายห้องสวดมนต์และห้องพักของบาทหลวง นอกจากนี้ ยังทำลายส่วนที่เป็นกำแพงที่ตั้งอยู่ด้านเหนือ และตะวันออกของโบสถ์ ทั้งนี้ การบูรณะได้เสร็จสิ้นในปี 1954
โบสถ์ เซนต์ พอล (St.Paul's Church)
โบสถ์ เซนต์ พอล เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก ออกแบบโดย Sir Christopher Wren ซึ่งเป็นโบสถ์ในเขตความปกครองของบิชอบ (Diocese) ภายในโบสถ์แบ่งออกเป็นหลายส่วน ทั้งแกลลอรี่ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ห้องฝังศพ ฯลฯ

โบสถ์ เวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey)
ตั้งอยู่ในส่วนพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ เป็นโบสถ์ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานราชาภิเษกและพิธีศพ ด้านในของพระราชวัง จะบรรจุหลุมฝั่งศพของผู้มีชื่อเสียงกว่า 3000 คน ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น หลังจากที่ได้จัดพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 300%

พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและอัลเบิร์ต (Victoria & Albert)
ตั้งอยู่บนถนนครอมเวลล์ ทางตอนใต้ของเคนซิงตัน ที่นี่คุณจะเพลิดเพลินกับงานหัตถกรรม ศิลปะมากมายหลายประเภท รวมไปถึงงานเซรามิกจากประเทศจีน ดาบโบราณจากประเทศญี่ปุ่น รูปปั้น รูปแกะสลักโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ บริเวณถนนครอมเวลล์ ยังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ Natural History เป็นอาคารที่สร้างตามแบบโกธิคได้อย่างสมบูรณ์ ภายในมีการจัดนิทรรศการการแสดงของไดโนเสาร์ ช้างแมมมอธ และรวมถึงแกลลอรี่ที่แสดงเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาด้วย

ลอนดอน อะควอเรียม (London Aquarium)
เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ประกอบด้วยปลาหลากหลายชนิดและสัตว์น้ำจากทั่วโลก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป ซึ่งรวบรวมความบันเทิงและการศึกษาโลกใต้น้ำไว้ รวมถึงจัดฉายภาพแนวปะการัง มหาสมุทรอินเดีย สภาพชายฝั่งทะเล รวมถึงสภาพของป่าโกงกางด้วย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุซโซ่ (Madame Tussaud's Waxwork Museum)
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียง โดยมีการจัดแสดงภายใต้ชื่อชุดต่างๆ อาทิ Garden Party, 200 Years, Hollywood Legends, The Spirit of London ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ของประเทศอังกฤษ นับตั้งแต่สมัยเช็คสเปียร์จนถึงปัจจุบัน ท่านสามารถสำรองบัตรเข้าชมได้ล่วงหน้า

แกลลอรี่และโรงละคร
ทางตอนใต้ของลอนดอน เป็นเขตที่รู้จักกันดีในชื่อของแบงก์ไซต์ ว่าเป็นแหล่งของความบันเทิงโดยเฉพาะโรงละคร ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงละคร Elizabethan และโรงละคร Globe ซึ่งเป็นโรงละครที่นิยมนำบทละครดัดแปลงของวิลเลียมส์ เช็สเปียร์ มาแสดง ถัดไปทางตะวันตก คุณจะได้เห็นตึก South Bank Centre ซึ่งเป็นตึกขนาดใหญ่ ด้านในมีสถานที่จัดคอนเสิร์ต ในงานเทศกาลต่างๆ ที่เรียกว่า Royal Festival Hall นอกจากนี้ ยังมีโรงละคร Royal National และ National Film ยังตั้งอยู่ด้านในตึกด้วย
สวนสาธารณะและสวนสัตว์
สวนสาธารณะ เซนต์ เจมส์ ปาร์ก
สวนสาธารณะเซนต์ เจมส์ ปาร์ก ได้รับการตั้งชื่อตามโรงพยาบาลรักษาโรคเรื้อน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน สวนสาธารณะแห่งนี้ครอบคลุมเนื้อที่ 90 เอเคอร์ และเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดในสวนสาธารณะของราชวงศ์ อังกฤษหากคุณเดินตรงไปยังด้านเหนือของสวน คุณจะได้เห็นช็อปปิ้งมอลล์ ด้านตะวันตกจะเป็นพระราชวังบักกิ้งแฮม ขณะที่ด้านตะวันออกจะเป็นกองกำลังทหารม้ารักษาพระองค์
สวนสาธารณะไฮด์ ปาร์ก (Hyde Park)
เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาสวนในพระราชวัง ซึ่งมีขนาดยาวจากสวนเคนซิงตัน ทางบริเวณตะวันตก จนถึงมุมของสวนสาธารณะไฮด์ ปาร์ก ในฝั่งตะวันออก บริเวณแห่งนี้รู้จักในปี 1536 ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำหรับการล่าสัตว์ บริเวณสวนได้รับการพัฒนาและบูรณะมาตลอด ตามความต้องการของพระราชวงศ์และของประชาชน ที่ต้องการให้สวนแห่งนี้เป็นที่จัดงานสำคัญต่างๆ
สวนคิว (Kew Garden)
ตั้งอยู่ในริชมอนด์ เขตเซอเร่ (Surrey) เป็สวนสาธารณะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณหลากหลายชนิด รวมทั้งเป็นศูนย์วิจัยในทางพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ในสวนยังมีห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้ 2 ห้อง ที่มีชื่อว่า The Palm House และ The Temperate House ซึ่งเป็นสถานที่ของต้นไม้ที่มาจากต่างประเทศหรือต้นไม้แปลกๆ ในฤดูร้อนหรือช่วงไฮซีซั่น จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก

สวนสัตว์ ลอนดอน (London Zoo)
สวนสัตว์ลอนดอนตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะรีเจนท์ กับถนนเบเกอร์และแคมเดน ทาวน์ เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นสวนสัตว์ที่มีสัตว์เป็นจำนวนมากถึง 12,000 ตัว โดยมีสัตว์หลายประเภท อาทิ สิงโตเอเชีย และ ตัวซโลธ (Sloth) ซึ่งมีลักษณะเหมือนหมีชนิดหนึ่งฯลฯ สวนสัตว์ลอนดอนได้จัดโปรแกรมสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์มากขึ้น

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
พระราชวังบักกิ้งแฮม (Buckingham Palace)
เป็นพระราชวังที่สำคัญของอังกฤษที่สามารถเปิดให้คนเข้าชมได้ ซึ่งภายในพระราชวังจะมีห้องต่างๆ ที่น่าสนใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อาทิ ห้องบังลังก์ของกษัตริย์ ห้องแกลลอรี่ ห้องเสวยพระกระยาหาร ซึ่งห้องต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามและอลังการ นอกจากนี้ ภายในพระราชวังยังมีสวนที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี เหมาะแก่การเดินชมวิวเป็นอย่างยิ่ง
การผลัดเปลี่ยนเวร (Changing the Guard)
การผลัดเปลี่ยนเวรจะมีขึ้นที่บริเวณพระราชวังบักกิ้งแฮม โดยจะเริ่มแสดงเวลา 11.30 น. และจะใช้เวลาแสดงทั้งหมด 40 นาที แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญของเมือง การผลัดเปลี่ยนเวรอาจจะงดได้ในวันที่ฝนตก

อาคารรัฐสภา (House of Parliament)
อาคารรัฐสภา สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนที่ทั่วโลกรู้จักดี ตั้งตระหง่านตรงข้ามฝั่งแม่น้ำเทมส์ ติดกับอาคารวิกตอเรีย โดยมีหอนาฬิกาบิ๊ก เบน อยู่ด้านขวา เดิมทีอาคารรัฐสภาเป็นพระราชวังที่เรียกว่า พระราชวังมินสเตอร์ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้มีประวัติอันยาวนาน โดยในยุคกษัตริย์ Canute II จนถึง Henry VII พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ เป็นอาคารที่พักอาศัยของชนชั้นปกครองและข้าราชสำนัก และในยุคที่รัฐบาลมีอำนาจการปกครองมากกว่าพระมหากษัตริย์ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์นี้ จึงกลายเป็นที่ตั้งของสภาสูงและสภาล่างนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระราชวังแห่งนี้ได้รับการปฏิรูปเมื่อปี 1840 เป็นอาคารแบบโกธิค ครอบคลุมบนพื้นที่ 8 เอเคอร์ มีห้องมากกว่า 1,100 ห้อง และมีเฉลียงยาว 2 ไมล์ ห้องโถงของอาคารรัฐสภานี้ เป็นที่แห่งเดียวที่ยังคงรูปแบบเดิมของพระราชวังไว้จากเมื่อปี 1097 สำหรับหอนาฬิกาบิ๊กเบนนี้ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1858 ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงหอนาฬิกาเท่านั้น แต่ยังเป็นหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดที่มีระฆังน้ำหนักประมาณ 14 ตัน

บริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย (British Airways London Eye)
กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษไปซะแล้ว สำหรับบริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย ที่สร้างขึ้นเพื่อรับปี สหัสวรรษ 2000 โดยสายการบินบริติช บริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย เป็นจุดชมวิว ที่มีลักษณะเป็นกงล้อหมุน มีความสูง 135 เมตร จุดชมวิวนี้ สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิด อากาศ น้ำ พื้นโลก และเวลา

จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)
เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญในการเดินขบวนประท้วงทางการเมือง หรือการฉลองงานปีใหม่ รวมไปถึงเป็นที่ที่นกพิราบอยู่อาศัยมากที่สุด บริเวณรอบจัตุรัสแห่งนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหลายแห่งอาทิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น

ะพานทาวเวอร์ (Tower Bridge)
สร้างขึ้นเหนือแม่น้ำเทมส์ โดยสะพานแห่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นจุดชมวิว ที่มีความสูงถึง 140 ฟุต เท่านั้น แต่ภายในของฐานสะพาน ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเป็นหอสูง ยังเป็นที่ที่จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ จนถึงมีจัดแสดงห้องอบไอน้ำสมัยวิกตอเรียนด้วย

เขตเวสต์ เอน (West End)
ด้านตะวันตกและทางด้านเหนือของจัตุรัสทราฟัลการ์ เป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงมากมาย รวมถึงเป็นแหล่งช็อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ที่รู้จักและถูกเรียกขานเป็นอย่างดี ว่า เขตเวสต์ เอน (West End) ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งถนนอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford) ซึ่งเป็นถนนที่นักช้อปทั้งหลายรู้จักกันดี เนื่องจากเป็นถนนที่รายล้อมไปด้วยห้างดังๆ มากมาย อาทิ ห้าง John Lewis, Selfridges, Mark and Spencer นอกจากนี้ บริเวณเขตเวส เอน ยังมีศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งอีกแห่ง คือ ที่ ไนท์บริดจ์ (Knightsbridge) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของห้างแฮรอดส์ ที่มีชื่อเสียงก้องโลกของอภิมหาเศรษฐี ตระกูลอาฟาเย็ต และบริเวณ Piccadily ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้าง Fortnum and Mason ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหาร โดยเฉพาะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยว ที่ต้องแวะมาดื่มชาเอิร์ล เกรย์ ขณะที่ทางด้านฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ Piccadilly เป็นแหล่งที่เรียกว่า โซโห และโคเวนท์ การ์เดน ซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัย แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งของร้านค้า และโรงละคร รวมถึงได้ชื่อว่าเป็นถนนแห่งความบันเทิง ด้านเหนือของเขตเวสต์ เอน คือ เขตบลูมสเบอร์รี่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความรู้ ที่มีทั้งร้านขายหนังสือ และสถานที่อยู่อาศัยของนักปราชญ์ และนักเขียนหนังสือ ต้นปีศตวรรษที่ 20 กลุ่มนักเขียน นักวิจารณ์ และศิลปิน ที่อาศัยในบริเวณนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในนามกลุ่มบลูมสเบอร์รี่ นอกจากนี้ บริเวณบลูมสเบอร์รี่ ยังเป็นสถานที่ตั้งของ บริติช มิวเซียม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยมีมหาวิทยาลัยลอนดอน ตั้งอยู่ใกล้ๆ

ตึกลอนดอน (The Tower of London)
ณ ที่แห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมมงกุฎที่งดงามหาค่ามิได้ พร้อมกับซึมซาบประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานนิทรรศการ เพชรและมงกุฎ (Crowns and Diamonds Exhibition) ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1078 สมัยของวิลเลียมส์ ผู้พิชิต ตึกลอนดอนนี้เป็นทั้งสถานที่ขังคุก คลังพระสมบัติ คลังแสงอาวุธ หรือแม้กระทั่งเป็นสวนสัตว์

เหตุการณ์สำคัญ
มีเทศกาลและเหตุการณ์สำคัญๆ ที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนตลอดทั้งปี เริ่มจากเทศกาลคริสมาส อีฟ ที่มีการจัดงานเลี้ยงฉลอง และจุดพลุบริเวณจัตุรัสทราฟัลการ์ ตามมาด้วยขบวนพาเหรดฉลองเทศกาลปีใหม่ งานเทศกาล Shrove Tuesday หรือที่เรียกว่า Shrovetide หรือวัน Mardi Gras ซึ่งถือว่าเป็นวันเล่นสนุกทั่วเมือง จะมีการแข่งขันทำแพนเค้ก ซึ่งจัดขึ้นที่สวนโคเวนท์ ขณะที่ต้นเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดแข่งขันที่รียกว่า ลอนดอน มาราธอน กลางเดือนชาวอังกฤษทุกคนจะตั้งตาคอยการแข่งขันเอฟเอ คัพ รอบชิงนะเลิศ และสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม จะมีการแสดงดอกไม้ ที่มีชื่อว่า Chelsea Flower Show เดือนมีนาคม จะมีการเดินขบวนที่เรียกว่า Trooping the Colour เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินี นอกจากนี้ การแข่งขันวิมเบิลดัน ยังเริ่มในเดือนนี้ด้วย สำหรับเทศกาลชาวเกย์และเลสเบี้ยน ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ถือได้ว่าเป็นเทศกาลของชาวเกย์และชาวเลสเบี้ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป และสำหรับคนที่ชื่นชอบม้าหรือรักม้าเป็นชีวิตจิตใจ พลาดไม่ได้ในเดือนกันยายน กับเทศกาล Horseman's Sunday ที่จัดขึ้นในสวนไฮด์ ปาร์ก มีม้ามารวมกันมากกว่า 100 ตัว เดือนพฤศจิกายน มีงาน The Lord Mayor's Show ที่จะมีวงดนตรี รถแห่ รวมถึงการจุดพลุ สว่างไสว
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโดย การบินไทย
 
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป โดยแยกจากทวีปยุโรปด้านทะเลเหนือทางช่องแคบ Dover ทิศตะวันตกติดกับทะเลไอริชและช่องแคบเหนือ ประกอบด้วยแคว้นอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

พื้นที่ 243,000 ตารางกิโลเมตร (93,000 ตารางไมล์)

เมืองหลวง กรุงลอนดอน

ภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นเกาะยาวประมาณ 1,000 กม. กว้างประมาณ 500 กม.

ภูมิอากาศ มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิระหว่าง 32?C - ลบ 10?C ได้รับ
อิทธิพลพายุดีเพรสชั่นจากมหาสมุทรแอตแลนติก มีฝนตกตลอดปี โดยเฉพาะระหว่างเดือนกันยายน-เดือนมกราคม

ประชากร ประมาณ 59 ล้านคน

กลุ่มชนชาติ ประกอบด้วยชนชาติอังกฤษ สก็อต เวลส์ ไอริช และอื่น ๆ

ภาษา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Anglican ทั้งนี้ ในสหราชอาณาจักรมีศาสนาทางราชการ (established) คือ The Church of England (ในอังกฤษ) และ The Church of Scotland (ในสก็อตแลนด์)
สกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง

อัตราแลกเปลี่ยน 60-73 บาท = 1 ปอนด์สเตอร์ลิง

วันชาติ 21 เมษายน (วันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2)

ระบบการเมือง มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งรวบรวมมาจากกฎหมายหลายฉบับประกอบกัน และบางส่วนมาจากจารีตประเพณี

ประมุข พระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มีอำนาจลง พระปรมาภิไธยในกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งอำนาจในการประกาศสงคราม ปัจจุบันคือ สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2495)

นายกรัฐมนตรี นาย Tony Blair

รัฐมนตรีต่างประเทศ นาย Jack Straw

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.3

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.1

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 5.2

ประเทศคู่ค้าสำคัญ เยอรมนี สหรัฐฯ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น

มูลค่าการส่งออก 286.3 พันล้านปอนด์

มูลค่าการนำเข้า 330.1 พันล้านปอนด์

สินค้าออกสำคัญ สินค้าอุตสาหกรรม สินค้ากึ่งอุตสาหกรรม น้ำมัน ผลิตภัณฑ์เคมี อัญมณีและโลหะมีค่า ผลิตภัณฑ์ยา

สินค้าเข้าสำคัญ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เสื้อผ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์

ทรัพยากรธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ เหล็ก ดีบุก

การเมืองการปกครอง
สถาบันทางการเมือง
สหราชอาณาจักรมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีกษัตริย์ (สมเด็จพระราชินีนาถ) เป็นประมุข สหราชอาณาจักรไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบเรียงลำดับมาตรา แต่ใช้พระราชบัญญัติและกฎหมายจารีตประเพณีในการบริหารประเทศ รัฐสภาทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติ และในทางปฏิบัติ เป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศ ฝ่ายบริหารประกอบด้วยรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของ รัฐมนตรี ฝ่ายตุลาการกำหนดกฎหมายและตีความจารีตประเพณี
สมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นประมุขฝ่ายบริหาร ทรงมีบทบาทสำคัญด้านนิติบัญญัติ ทรงเป็นประมุขฝ่ายตุลาการ ทรงเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ และทรงเป็น ”ผู้บริหารสูงสุด” ของ
ศริสตจักรแห่งอังกฤษ
รัฐบาลภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์ ได้มีนโยบายส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แคว้นต่าง ๆ มากขึ้น โดยเมื่อปี 2540 รัฐบาลได้จัดให้มีการลงประชามติในแคว้นสก๊อตแลนด์ และเวลส์ และต่อมา ในปี 2542 ได้มีรัฐสภาเป็นของตนเอง และมีการจัดตั้งรัฐบาลของตนเอง
ซึ่งมีอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการบริหารแคว้น ด้านการพัฒนา ด้านกิจการภายในเป็นของตนเอง ส่วนอำนาจด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการต่างประเทศอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางสหราชอาณาจักร
รัฐสภา
อำนาจทางนิติบัญญัติของรัฐสภาสหราชอาณาจักรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สมเด็จพระราชินีนาถ สภาสามัญหรือสภาผู้แทนราษฎร และสภาขุนนาง โดยการประชุมของทั้ง 3 ส่วนมีขึ้นเฉพาะในโอกาสทางพิธีการ อาทิ พระราชพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภา
รัฐสภาสหราชอาณาจักรมีหน้าที่ในการออกกฎหมาย ตรวจสอบนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล และเปิดอภิปรายในกระทู้สำคัญ
รัฐสภาสหราชอาณาจักรแต่ละชุดมีอายุไม่เกิน 5 ปี มีช่วงสมัยประชุมคราวละ 1 ปี
โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน โดยมีช่วงพักการประชุมในเวลากลางคืน ช่วงสุดสัปดาห์ เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลอีสเตอร์ วันหยุดธนาคารในปลายฤดูใบไม้ร่วง และวันหยุดยาวใน
ฤดูร้อน (ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม) ทั้งนี้ จำนวนวันประชุมเฉลี่ยในแต่ละสมัยประชุมมีดังนี้
การประชุมสภาสามัญ 148 วัน และการประชุมสภาขุนนาง 152 วัน ในการเปิดสมัยประชุมทุกครั้ง
สมเด็จพระราชินีนาถจะทรงมีพระราชดำรัสเปิดสมัยประชุมรัฐสภา โดยจะทรงกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล และการเสนอร่างกฎหมาย และจะทรงมีพระราชเสาวนีย์ปิดสมัยประชุม รัฐสภาจะมีช่วงปิดสมัยประชุมเพียง 3 – 4 วัน ก่อนเริ่มสมัยประชุมต่อไป และจะเป็นการยุติกระบวนการทางนิติบัญญัติของสมัยประชุมนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎมายที่ไม่สามารถผ่านการพิจารณาก่อนสิ้นสุดสมัยประชุมจะตกไป ยกเว้นว่าฝ่ายค้านเห็นพ้องจะให้พิจารณากฎหมายต่อในสมัยต่อไป
สภาสามัญหรือสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเบอร์เดียว จำนวน 659 คน โดยมาจากแคว้นอังกฤษ 529 คน เวลส์ 40 คน สก็อตแลนด์ 72 คน และไอร์แลนด์เหนือ 18 คน ดำรงตำแหน่งครั้งละไม่เกิน 5 ปี
สภาขุนนาง ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 659 คน ประกอบด้วย ผู้นำฝ่ายคริสตจักร และสมาชิกฝ่ายฆราวาส ซึ่งประกอบด้วย ขุนนางที่ได้รับการสืบทอดทางสายโลหิต จำนวน และขุนนางที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตลอดชีวิต
รัฐบาล
รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างๆ ที่รับผิดชอบดูแลกิจการของประเทศ สมเด็จพระราชินีนาถทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (หัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาสามัญที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด) และทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่เกิน 20 คน ตามการถวายคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีส่วนใหญ่มาจากสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีสามารถมาจากสภา ขุนนางได้ ทั้งนี้ตำแหน่ง The Lord of Chancellor (รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย) จะมาจากสภาขุนนาง
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่นสหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็นระดับ County (เทียบเท่าจังหวัด) มี 53 จังหวัด ระดับ District (เทียบเท่าอำเภอ) มี 369 อำเภอ การปกครองส่วนท้องถิ่นในสก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือใช้ระบบรัฐบาลเดี่ยวในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ส่วนแคว้นอังกฤษใช้ทั้งระบบรัฐบาลท้องถิ่นเดี่ยว (Unitary Authorities, London Boroughs และ Metropolitan Districts)และระบบรัฐบาลท้องถิ่นสองระบบ (two-tier) ซึ่งประกอบด้วย County Councils และ District and Borough Councils ส่วนระดับ Parish (เทียบเท่าตำบล) และ Community (เทียบเท่าหมู่บ้าน) มีอำนาจหน้าที่จำกัดเพียงการประสานงานการดำเนินการต่างๆ และเป็นผู้แทนของท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่นสหราชอาณาจักรเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย โดยใช้ระบบเลือกตั้งเทศมนตรี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะมีการสำรวจความคิดเห็น จัด roadshow หรือการแสดงประชามติ ในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

สถานการณ์การเมือง
ผลของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2540 นับว่าเป็นเปลี่ยนโฉมหน้าของการเมืองสหราชอาณาจักร เนื่องจากพรรคแรงงานภายใต้การนำของนายโทนี่ แบลร์ ได้รับชัยชนะเหนือพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นรัฐบาลต่อเนื่องกันถึง 18 ปี ยิ่งกว่านั้น นายโทนี แบลร์ เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคแรงงานคนแรกที่ได้รับชัยชนะ เหนือพรรคอนุรักษ์นิยมติดต่อกันสองครั้งจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2544 นายโทนี แบลร์ได้ประกาศว่า พรรคแรงงานมีแผนที่จะเป็นรัฐบาลอีกเป็นสมัยที่สาม
การที่นายโทนี แบลร์นำสหราชอาณาจักรให้เข้าร่วมสงครามอิรัก จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์อย่างมาก เนื่องจากประชาชนมีข้อกังขาในเรื่องสิทธิธรรมในการทำสงครามกับอิรัก และปัจจุบันก็ไม่สามารถหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมได้ว่า อิรักครอบครองอาวุธทำลายล้างสูง ปัญหานี้นำไปสู่ความระส่ำระสายในพรรคแรงงาน และมีผลให้รัฐมนตรีหลายรายลาออก อย่างไรก็ดี พรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งสนับสนับสนุนการเข้าร่วมทำสงครามกับอิรัก ยังไม่สามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมนำหน้าพรรคแรงงานได้ ดังนั้น พรรคแรงงานจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี 2548 แม้กระนั้น จำนวนที่นั่งในรัฐสภาของพรรคแรงงานอาจลดลง เนื่องจากกลุ่ม ชนชั้นกลางและภาคเอกชนทวีแสดงความไม่พอใจต่อความล้มเหลวของรัฐบาลที่ไม่สามารถขึ้นภาษี เพื่อที่จะนำไปใช้เพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาสาธารณสุข และบริการรถไฟ อีกทั้งสหภาพแรงงานต่างๆ ก็คัดค้านการลดจำนวนข้าราชการ และแผนการปฏิรูประเบียบ การทำงานของภาครัฐ

เศรษฐกิจการค้า
เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2544 เนื่องจากผลกระทบจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของเงินปอนด์ และสภาวะ ”ฟองสบู่แตก” ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต และการส่งออก แม้กระนั้น เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรยังอยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยสหราชอาณาจักรมีอัตราเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และการว่างงานที่ต่ำ ซึ่งทำให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีความยากลำบากที่จะใช้เป็นข้ออ้าง ในการผลักดันให้สหราชอาณาจักรเข้าร่วมสหพันธ์เศรษฐกิจและการเงินยุโรป เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้ให้คำมั่นที่จะจัดการลงประชามติ หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อข้อทดสอบทางเศรษฐกิจ 5 ประการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรเสนอ ซึ่งข้อทดสอบดังกล่าวจะกำหนดว่า การเข้าร่วมสหพันธ์เศรษฐกิจและการเงินยุโรปจะส่งผลดีต่อการลงทุน การจ้างงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ สหราชอาณาจักรหรือไม่
ในหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรดำเนินไปได้ดีกว่าประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศสูงจากราคาบ้านสูงขึ้น นอกจากนั้น การแข็งค่าของเงินปอนด์ทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเอื้ออำนวยให้รัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางการเงินใน การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ในปี 2346 สหราชอาณาจักรมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 2.3 สูงกว่าที่คาด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสหราชอาณาจักรคาดว่า สหราชอาณาจักรจะมีอัตราการเจริญเติบโตในปี 2547 ร้อยละ 3 – 3.5 เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกและการขยายตัวของการลงทุน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

ความสัมพันธ์ทางการเมืองไทย-สหราชอาณาจักร
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน ดำเนินไปอย่างราบรื่นบนพื้นฐานมิตรภาพทั้งในกรอบทวิภาคี และกรอบความร่วมมือพหุภาคี ในองค์การระหว่างประเทศเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาค และการรักษาสันติภาพ การแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

ฯพณฯ พตท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายโทนี แบลร์ ได้เห็นพ้องในหลักการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักรในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมฯ ในโอกาสที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2545

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้า
ในปี 2546 สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในลำดับที่ 10 เป็นคู่ค้าลำดับที่ 2 ในกลุ่มสหภาพยุโรปรองจากเยอรมนี การค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักรมีมูลค่ารวม 3,502.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 8.08 โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 1,658 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การส่งออก สหราชอาณาจักรเป็นตลาดส่งออกของไทยในลำดับที่ 8 และเป็นลำดับที่ 1 ในกลุ่มสหภาพยุโรป ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2544 – 2546) การส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 2,456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะปี 2546 มีมูลค่า 2,580.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 7.84 สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน แผงวงจรไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน สินค้าโทรคมนาคม ผ้าผืน เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์และชิ้นส่วน ส่วนสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากสหราชอาณาจักร คือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้ำแร่และวิสกี้ ยาและเวชภัณฑ์
การนำเข้า สหราชอาณาจักรแหล่งนำเข้าของไทยในลำดับที่ 18 และเป็นลำดับที่ 2 ในกลุ่มสหภาพยุโรป รองจากเยอรมนี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2544 – 2546) การนำเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 916.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะปี 2546 มีมูลค่า 921.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 8.78
สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากสหราชอาณาจักร คือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้ำแร่และวิสกี้ ยาและเวชภัณฑ์
สหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดของไทยประเทศหนึ่ง มีเงินทุน มีกำลังซื้อสูง มีประสบการณ์ ความก้าวหน้า และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำเข้าอาหารรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ไทยจึงมีศักยภาพสูงที่จะขยายตลาดสินค้าเกษตร อาหาร และเกษตรกรรมแปรรูป ร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรทวีความนิยมอย่างสูงในสหราชอาณาจักร นอกจากนั้น สหราชอาณาจักรมีต้นทุนการผลิตและอัตราค่าจ้างแรงงานสูง จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะส่งออกสินค้าอุปโภคที่ไทยมีความ ได้เปรียบในการแข่งขันไปจำหน่ายในสหราชอาณาจักร
แม้ว่าสหราชอาณาจักรไม่ได้มีการดำเนินมาตรการใดๆ ที่ถือเป็นการกีดกันทางการค้า ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์เงื่อนไขภายใต้กรอบข้อตกลงขององค์การการค้าโลกแต่อย่างใด แต่การที่สหราชอาณาจักรเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ทำให้ปัญหาการค้าทวิภาคีระหว่างไทยและสหภาพ ยุโรปกลายเป็นอุปสรรคระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรด้วย
ตลาดสหราชอาณาจักรมีการแข่งขันสูงมาก ยิ่งกว่านั้น การที่สหราชอาณาจักรทำการค้าส่วนใหญ่กับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกัน และสหภาพยุโรปจะขยายสมาชิกภาพในเดือนพฤษภาคม 2547 รวมทั้งมีแผนการจะจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศที่สาม เช่น เม็กซิโก และประเทศละตินอเมริกาอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นประเทศคู่แข่งสำคัญของไทย จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปโดยรวม

การลงทุน
สหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นลำดับต้นในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยมีลักษณะการลงทุนในรูปบรรษัทข้ามชาติ เช่น Boots, Tesco, Marks&Spencer, National Power และ Orange จนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มูลค่าของการลงทุนของวิสาหกิจสหราชอาณาจักรในประเทศไทยกว่า 140 พันล้านบาท ตามสถิติโครงการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปริมาณการลงทุนจากสหภาพยุโรปในไทยที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมระหว่างปี 2513-2546 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดทั้งในแง่ของจำนวนโครงการ ซึ่งมีจำนวน 381 โครงการ และมูลค่าการลงทุน 241 พันล้านบาท เฉพาะปี 2546 สหราชอาณาจักรลงทุนในประเทศไทย มากเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาประเทศสหภาพยุโรป มีมูลค่าประมาณ 20.51 พันล้านบาท สหราชอาณาจักรมีแนวโน้มสนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกิจการซอฟต์แวร์ สาขาบริการและสาธารณูปโภค UK Trade Partner ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของสหราชอาณาจักรร่วมมืออย่าง ใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการกระตุ้นให้นักลงทุน สหราชอาณาจักรขยายการลงทุนในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจไทย -อังกฤษอยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การท่องเที่ยว
ในปี 2546 ตลาดสหราชอาณาจักรเป็นตลาดท่องเที่ยวหลักที่สำคัญของไทย เป็นตลาดใหญ่ลำดับที่ 7 และเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 4.92 โดยมีนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรเดินทางมาไทยจำนวนประมาณ 7 แสนคนต่อปี ส่วนคนไทยเดินทางไปสหราชอาณาจักรประมาณ 22,000 คน

ความร่วมมือด้านการศึกษา
ไทยและสหราชอาณาจักรมีประวัติความร่วมมือด้านการศึกษาที่ยาวนาน มีความร่วมมือในระดับสถาบันการศึกษาในทุกระดับอย่างกว้างขวาง สถาบัน British Council ในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายสหราชอาณาจักร ที่ได้มีโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาต่างๆ กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของไทย
ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยในสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรมากกว่า 4,400 คน มีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาจากสหราชอาณาจักรประมาณ 400 คน กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรได้ให้ทุนการศึกษา Chevening Scholarship แก่นักศึกษาไทยให้ไปศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี


ความตกลงทวิภาคีระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร

1. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินทางอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2493 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2520 และเมื่อเดือนมิถุนายน 2522) ปัจจุบันฝ่าย สหราชอาณาจักรได้เสนอที่จะให้มีการปรับปรุงบางข้อบท และฝ่ายไทยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

2. หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศไทยว่าด้วยสิทธิพิเศษ ที่ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการความร่วมมือตามแผนโคลัมโบ (แลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2505) ซึ่งคาดว่าการให้สิทธิพิเศษผู้เชี่ยวชาญฯ จะมีน้อยลงเนื่องจากสหราชอาณาจักรได้ยุติการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ไทยในปี 2543

3. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2521 ปัจจุบันมีบริษัทมาขอรับการคุ้มครองภายใต้ความตกลงฯ น้อย เนื่องจากเห็นว่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนจะทำให้ได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่า

4. อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ ลงนามเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2524 ซึ่งมีช่วยเหลืออย่างมากให้ภาคธุรกิจของประเทศทั้งสองไม่ต้องแบกรับ ภาระภาษีเกินความจำเป็นในการประกอบธุรกิจระหว่างกัน ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนอนุสัญญาดังกล่าว

5. ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือ ในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา ลงนามเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2533 ซึ่งฝ่ายสหราชอาณาจักรได้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ โดยขอให้มีการโอนตัวนักโทษสหราชอาณาจักรกลับไปรับโทษที่สหราชอาณาจักรอยู่เป็นระยะ ๆ

6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุง ลงนามเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ซึ่งครอบคลุมไม่เพียงแต่ในเรื่องการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง แต่ยังรวมถึงความร่วมมือทางทหารในด้านอื่น ๆ เช่น การฝึก การวิจัยร่วม การถ่ายโอนเทคโนโลยี เป็นต้น และปัจจุบันกองทัพของทั้งสองประเทศก็มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

7. ความตกลง 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐบาลไทย-สหราชอาณาจักร-กัมพูชา ว่าด้วยการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างปอยเปตกับคลองลึก ลงนามเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537 โดยเป็นการใช้เงินของสหราชอาณาจักรร่วมกับกำลังทหารของไทยในการสร้างสะพานให้กัมพูชา ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

8. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินการสถานีถ่ายทอดวิทยุของ บริษัทกระจายเสียงของสหราชอาณาจักร (BBC) ในประเทศไทย ลงนามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันสถานีวิทยุดังกล่าวได้ดำเนินการกระจายเสียงแล้ว

9. สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา ลงนามเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 และได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540

เมษายน 2547
เรียบเรียงโดย กองยุโรป 1 กรมยุโรป โทร. 0 2643 5145 Fax. 0 2643 5146 E-mail : european02@mfa.go.th

ข้อมูลนี้ คัดลอกมาจากเวบของกระทรวงการต่างประเทศ หากท่านต้องการข้อมูลที่อัพเดท สามารถเข้าชมได้ที่เวบไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศครับ

Bookmark and Share
SPONSOR
เรือสำราญ
 
 • ยุโรป
 • อเมริกา
 • เอเชีย
 • แอฟริกา
 • อเมริกาใต้
 • ออสเตรเลีย
 • ตะวันออกกลาง
 •  
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง
  e-passport
  การขอหนังสือเดินทาง
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  คำนวณอัตราแลกเปลียน
  ข้อฎิบัติ กรมศุลกากร
  เชงเก้น วีซ่า
  สายการบินโอเรียนต์ไทย
  สายการบิน นกแอร์
  ต่างประเทศ ขาเข้า
  ต่างประเทศ ขาออก
  ตารางบินขาเข้า
  ตารางบิน ขาออก
  เชคเที่ยวบินทั่วโลก
  Check Your Trip
  บ้านพักเยาวชน
  YHA อังกฤษ
  YHA อเมริกา
  YHA ออสเตรเลีย
  YHA สวิส
  YHA ญี่ปุ่น
  YHA ฝรั่งเศส
  โฮสเทล ทั่วโลก
  โฮสเทล ยุโรป
  ติดต่อทำบัตรเยาวชน
  โทร 026287413-5
  เว็บไซต์สายการบิน
  เว็บไซต์สถานทูตในไทย
  เว็บไซต์รถเช่า
  ทีวีช่อง 3
  ทีวีช่อง 5
  ทีวีช่อง 7
  ทีวีช่อง 9
  Thai PBS
  ฟังวิทยุ FM88
  ฟังวิทยุ FM89
  ฟังวิทยุ Sweet FM
  ฟังวิทยุ HotWave
  ฟังวิทยุ Cool 93
  ฟังวิทยุ FM95
  ฟังวิทยุ 95.5
  ฟังวิทยุ จส100
  Major Cineplex
  SF Cinema
  Esplanade Cineplex
  Livescore
  Siam Sport


  ร้านอาหารไทยในบอสตัน

  VZ English version


  บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด ทะเบียนการค้าเลขที่ (3)362/2544 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 71004030001090
  ติดต่อทีมงานโทร.0897990051 Copyright 2001 Vacation Zone Co., Ltd. All Rights Reserved
  เพื่อนบ้านวันหยุด ชมเว็บไซต์เพื่อนบ้าน ติดต่อแลกลิงค์ คลิกที่นี่ครับ