กระดานสนทนา

แสตมป์ที่ปักกิ่ง
ที่ปักกิ่งมีแสตมป์ลายการ์ตูนขายเป็นแบบประเภทสะสม 
ไม่พบข้อมูล.!