กระดานสนทนา

จะทำวีซ่าไปเที่ยว UK บ้านแฟนวันคริสต์มาส จะผ่าน?
สวัสดีค่ะ


ความเห็นที่ 1
สวัสดีค่ะ


ความเห็นที่ 2

เราอยู่กับแฟนมา 6 เดือน แฟนเราทำงานในไทย แฟนและแม่แฟนอยากให้ไป คริสมาส แต่ เราติดที่เอกสาร เราไม่มีใบหนังสือรับรองการทำงาน เพราะ เราทำงาน เป็น แบบพาททาม เราเป็นพนักงานต้อนรับที่ศูณวัฒนธรรม ดังนั้นเขาจึงไม่สามรถออก หนังสือรับรองการทำงานได้ เพราะเราไม่ได้ลูกจ้างประจำ และเงินใน บันชี ไม่สะพัด เท่าไร เพราะส่วนมากเรา ได้เงินสดจากการทำงานและจากแฟน แต่เรามี พาสปอร์ต ไปเที่ยวกับแฟน มา 2 ประเทศ สิงคโปร์ และมาเลเซีย และ เราไม่เก่ง ภาษาเท่าไร พอพูดได้ ฟังรู้เรื่อง เรา จะทำวีซ่า ผ่านไหม และต้องทำอย่างไรบ้าง แต่แฟนเราจะให้บริษัท ที่ทำเกี่ยวกับวีซ่า ทำวีซ่าให้เรา เราจะทำผ่าน?....