กระดานสนทนา

วันนี้ท่านนักเดินทางสามารถอ่านพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวปกใหม่ๆ จากร้านหนังสือเช่าออนไลน์ได้แล้ว!!!


www.metrobookrental.com เป็นเว็บไซท์ร้านหนังสือเช่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนร่วมหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคมฐานความรู้ ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันรุนแรงและตัดสินแพ้ชนะกันที่องค์ความรู้เป็นสำคัญ บนความมุ่งหมายของการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือหลายๆเล่มของท่านลงด้วยการเช่าอ่านแทน ซ้ำยังเป็นการช่วยภาวะโลกโดยการหมุนเวียนทรัยพากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าอีกด้วย โดยเราได้รับการจดทะเบียนและรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราให้บริการหนังสือเช่าในหลากหลายหัวข้อเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนรุ่นใหม่ (Metro life) ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงาน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ชีวิตส่วนตัว การท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ ธรรมะ วรรณกรรม และ How-to เป็นต้น เราจึงขอเชิญชวนท่านนักเดินทางทุกท่านหาข้อมูลความรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้การเดินทางของทุกท่านเต็มไปด้วยความมั่นใจ ด้วยข้อมูลจากหนังสือปกใหม่ล่าสุด หรือย้อนหลังไปไม่เกินช่วง 5 ปี ให้ท่านได้เก็บความรู้เหล่านี้ไว้เป็นคลังอาวุธเพื่อใช้งานจริงในต่างถิ่น หรือแม้กระทั่งการอ่านเพื่อซื้อความฝันไปก่อนในจุดหมายที่ยังยากต่อการเดินทางของท่าน เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนอยู่ได้ด้วยการมีฝัน และรอคอยการทำความฝันนั้นให้เป็นจริงเมื่อเวลาและโอกาสมาถึง เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ แห่งใดทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการร้านหนังสือเช่าออนไลน์ www.metrobookrental.com ของเรา เรายินดีให้บริการทุกท่านและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมฐานความรู้ของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
ไม่พบข้อมูล.!